S:1

Hangi isim yalın haldedir?

Hangi isim yalın haldedir? sorunun cevabı "yol" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi siyasi haklar ve ödevlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisinin bir hacmi vardır? İlk Osmanlı anayasası aşağıdakilerden hangisidir? Dünyanın bilinen ilk kütüphanesinin ismi nedir? Toplumsal olarak daha iyiye ve mükemmele doğru olan yöneliş aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlı değildir? Sevimli kırlangıç, ağzında taşıdığı çamur ve çöplerle güzel bir yuva yaptı. cümlesinin öznesi aşağıdakilerden hangisidir? Günde beş vakit, dinî bakımdan belirlenen kurallara göre yapılan ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir siviltoplum kuruluşudur? 1. Dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle gece ve gündüz meydana gelir.2. Denizin tuzluluk oranı orada yaşayan canlılar için uygun seviyededir.3. Bitkiler karbondioksit kullanıp oksijen üretirler.Bu bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz? Sakarya Savaşı kazanılmış olmasına rağmen Mustafa Kemal hemen taarruza geçmemiş bir yıl kadar beklemiştir.Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Okumak onun en büyük eğlencesiydi. En dar 1 2 zamanlarda bile eline bir kitap alıp onu bitirmeye 3 4 çalışırdı.Bu parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi zarf-fiildir? 38,457 ondalık kesrinde 3 ile 4 rakamlarının basamak değerleri farkı kaçtır? Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? I-Cumhuriyetin ilan edilmesiII- Saltanatın kaldırılmasıIII- Eğitim öğretim faaliyetlerinin birleştirilmesiyeniliklerinden hangileri ile egemenliğin millete verilmesinin sağlandığı söylenebilir? Ülkemizde milli tarih anlayışının gelişmesinde ve millet şuurunun oluşmasında Türk Tarih Kurumunun büyük katkıları olmuştur.Buna göre Türk Tarih Kurumunun açılması aşağı-daki Atatürk ilkelerinden hangisiyle ilişkilidir? İletişimde dört temel öge bulunur. Bu ögeler şunlardır: Kaynak, - - - -, - - - -, - - - -.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi bu paragrafın ilk cümlesi olur? 9 Şubat 1934 tarihli Balkan Antantı hangi şehirde imzalanmıştır? I. Belirli bir yöntem kullanmasıII. Tutarlı ve geçerli olmasıIII. Kanıtlanabilir olmasıIV. Akla dayalı olmasıV. Evrensel olmasıBu özelliklerin tümü aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir? Önder, Bir yayın ucuna asılan cismin kütlesi değiştirilirse yayın boyunda nasıl bir değişme meydana gelir? sorusuna cevap aramaktadır.Önderin, tasarlayacağı deneyde;I. Kontrollü değişken yayın cinsidir.II. Bağımsız değişken cismin kütlesidir.III. Bağımlı değişken yayın uzama miktarıdır.yargılarından hangileri doğrudur? Hangi cümlede zıt anlamlı kelimeler yer almamıştır? Bir çıkarma işleminde fark 7,eksilen 9 ise çıkan kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat yoktur? Olduğundan fazla para harcayan insanlara savurgan denir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisini yapan bir kişinin savurgan davrandığı söylenebilir? Bir tür sebep-sonuç kanunudur. Buna göre kişi, geçmiş yaşantısında ne yapmışsa gelecekte de onu görecektir. İyilik yapan iyilikle, kötülük yapan da kötülükle karşılaşacaktır.Hinduizmde önemli bir yere sahip olan bu kavram aşağıdakilerden hangisidir? Çaya eklenen toz şekerin daha hızlı çözünmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? 36 kişilik bir gruba 30 gün yetecek kadar yiyecek vardır. 12 gün sonra 12 kişi gruptan ayrılırsa kalan yiyecek kalan kişilere kaç gün yeter? Çocukların yaşamında teknolojik gelişmelerin etkisini nasıl izleyebiliriz? Aşağıdakilerden hangisi sanatsal bir değeri ifade eder? Hz.Muhammed kaç yaşında peygamber oldu? Ziya yarıçapı 4 cm olan küre şeklindeki oyun hamurundan bir kenarı 2 cm olan küpler yapmak istiyor. Buna göre Ziya en fazla kaç küp yapabilir? ( 3 r= ) Babillilerin dünyanın yedi harikasından biri kabul edilen eseri hangisidir? Tutum ve davranışlarda sadece Allah cc rızasını gözetmeye ne denir? Aşağıdaki öğrencilerin cümlelerinin hangisinin sonuna soru işareti gelmez? 42den başlayarak ileri doğru ikişer sayarsak 8. sayı kaç olur? Elementlerle ilgili;I. Tek cins atom içerirler.II. Diatomik veya poliatomik yapıda bulunabilirler.III. Moleküler yapılı elemente saf su örnek verilebilir.yargılarından hangileri doğrudur? Karacoğlan gene coştu bunaldıİnip aşkın deryasına dolandıGüzel gitti diye pınar ağladıAcıdı yüreğim yandı pınaraBu dörtlükte aşağıdakilerden hangisi imge olarak kullanılmamıştır? Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi virüs kaynaklı değildir? .... + 3 + 2 = 10Yukarıdaki toplama işleminde verilmeyen toplanan kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir