S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? sorunun cevabı "Bugün hava dünden daha sıcak." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
1. Vakfe – Arafat2. Şeytan Taşlama – Müzdelife3. Sa’y – Safa ve Merve Tepeleri4. Kurban Kesme – MinaHac ibadeti sırasında yapılanlar ve mekan eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır?   Aşağıdakilerin hangisinde öyküleyici anlatım biçimi kullanılmaz?  Uzlaşabilmek, insanlığın en önemli erdemlerinden biridir. Uzlaşmanın önündeki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir? Çeşitli konular ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla halkın bir araya gelerek oluşturduğu     gönüllü örgütlere sivil toplum örgütleri denir.Eğitim Gönüllüleri Vakfı,Türkiye Erozyonla    Mücadele Vakfı vb… bunlara örnektir.       Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinin görevleri arasında değildir?  Aşağıdakilerden hangisi hikâyede olayın geçtiği yeri ifade eder?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlü- ğünün görevlerinden biri değildir? Geçmişten günümüze haberleşme araçlarının icat tarihine göre doğru sıralanışı aşağıdakilerin hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması vardır?    Geçmişteki insan topluluklarının faaliyetlerini; yer ve zaman göstererek, belgelere dayanarak, nedensonuç ilişkisi içinde, tarafsız bir şekilde inceleyen bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti’ nde başkentin Rumeli’ ye aktarılması ilk defa hangi savaştan sonra gerçekleşmiştir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı hangi yaş grubundaki çocukları kapsar?  Vücutta kanın aktığı bölgeye göre sınıflandırılan kanamalarla ilgili verilenlerden hangisi doğrudur? '' mountain '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? • Nüfus azdır.• İklim çok serttir.• Buzul dağları buradadır.• Bölgenin güneydoğu köşesini oluşturur.Yukarıda verilen özelliklerin tamamı Doğu Anadolu Bölgesi’nin hangi bölümüne aittir?A) Yukarı Fırat-Van BölümüB) Erzurum-Kars BölümüC) Yukarı Fırat BölümüD) Hakkâri Bölümü Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır.Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır? “Balıklar” kelimesi için aşağıda yazılan bilgilerden hangisi doğrudur? “-lık/-lik/-luk/-lük” eki aşağıdakilerden hangisine eklenirse somut bir isim yapar? Aşağıdaki sözcüklerin hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?               Our teacher - - - - English for more than ten years. Açık kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? Aşağıdakilerden hangisi derinin görevlerinden biri değildir?  652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlığı, Anayasa’ya, kanunlara, hükûmet programına ve Bakanlar Kurulunca belirlenen politika ve stratejilere uygun olarak yönetmek” görev, yetki ve sorumluluğu kime verilmiştir?  Orman yangını olunca hangi telefon numarasını aramalıyız? "İlk Çağ'da ülkem İyonya' da, Tales ilk kez Dünya'nın yuvarlak olduğunu ileri sürmüş.MÖ 585'teki Güneş tutulmasını önceden hesaplamıştır."İyonlu bir kişinin anlatımına göre İyonların aşağıdaki alanlardan hangisinde ileri gittiği söylenebilir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hece sayısı fazladır? Bir manav 10 kg elmanın sabah 3, öğleden sonra 5 kilogramını sattı. Manavda kaç kg elma kaldı? Aşağıdakilerden hangisi, Altın Orda Devleti’nin parçalanması sonucunda ortaya çıkan yeni hanlıklardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi krokinin özelliği değildir? “... Onlar kelimelerin yerlerini değiştirirler. Kendilerine öğretilen ahkâmın (Tevrat’ın) önemli bir bölümünü unuttular...” (Mâide  suresi, 13. ayet)Verilen ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Call me if you - - - - your mind. "Annem kardeşimle size gitti." cümlesinde adın yerini tutan sözcük hangisidir? I saw the - - - - of the poetry club but I couldn’t see any information about the location. Kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? Gülünç, bayağı, korkunç olaylarla acıklı, ince ve güzel olayları iç içe anlatan bir tiyatro türüdür. Klasik tiyatronun son verimi olduğu gibi modern tiyatronun da başlangıcı sayılır. Nazım veya nesir şeklinde yazılabilir.Bu parçada özellikleri verilen tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? “Ey peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı; Allah’ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik.” (Ahzâb suresi, 45 ve 46. ayetler)Bu ayetlerde Peygamberimizin hangi yönü vurgulanmaktadır? Hangi savaştan sonra Avrupalılar, Anadolu’ya Türkiye demeye başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlık ilişkilerine uymayan bir davranıştır?       Saçımda siyahım var Bülbül gibi ahım var Göz gördü gönül sevdi Benim ne günahım varYukarıdaki dörtlük için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Yezda : Ünlü harf sayısı, ünsüz harf sayısından fazla olan bir kelimeyi yazıp sandığın içine atıyorum.Buna göre, Yezda, aşağıdaki kelimelerden hangisini yazmış olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir