S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? sorunun cevabı "Ela, okuldan sonra teyzesine gidecekmiş." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
“ Tatlı çıtırtılar eşliğinde. Ağaçların, dizlerinin dibinde dolaştım. Sarı yaprakları okşadım.”     Yukarıdaki parçada hangi duyumuzdan  bahsetmemiştir? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Mehmet - - - - a new mobile phone yesterday. Ankara’da okuyan bir öğrenci “Atatürk ve Cumhuriyet" ile ilgili konu işlerken aşağıdaki yerlerden hangisine gitmesi uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi egemenlik ve bağımsızlık sembollerinden biridir? Araçlarda emniyet kemeri kullanımının zorunlu olması ile aşağıdakilerden hangisihedeflenmektedir?  375 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Birler bölüğünde 845, binler bölüğünde 17 olan sayı hangisidir? 16 sayısının 8 fazlası kaç olur? Bir konu hakkında karar vermeden önce, konuyu enine boyuna tartışmayı seven,konunun detayları hakkında bilgi sahibi kişilerdir.İletişimde bireysel tarzlardan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin bor madeni bakımından zengin olduğunun gös- tergesidir? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre istenecek bilgi veya belgenin niteliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bir basamaklı en küçük çift sayı aşağıdakilerden hangisidir? “Güzel – yapardı – çok – resim” kelimeleriyle anlamlı bir cümle kurulursa “resim” kelimesi kaçıncı sırada yer alır? Doğu Anadolu’nun ülkemizde ticaretin yeterince gelişemediği yerlerden biri olmasında aşağıdakilerden hangisinin etkisi yoktur? "Güzelliklerimiz görmeye değer." cümlesindeki "güzelliklerimiz" kelimesinde, aşağıdaki ek çeşitlerinden hangisi yoktur? Orta Asya'da İslamiyeti kabul eden ilk Türk devleti hangisidir? 32 litrelik yağ 5 litrelik 6 şişeye paylaştırılıyor. Kaç litre yağ artar? Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların, her yılın 1 Aralık ile  1 Nisan tarihleri arasında aşağıdakilerden hangisini kullanması zorunludur? En modern toplumlardan en ilkel kabilelere varıncaya kadar her seviyeden insanın bir yüce varlığa inandığı görülmektedir.Bu durum aşağıdakilerden hangisi örnek oluşturur? Türkiye’ nin ilk özel okulu hangisidir? Yoksul sözcüğünün eş anlamlısı hangisidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yakın çevreyi en çok ben kirletirim ama bir türlü engelleyemiyorum, diyen canlı hangisi olabilir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. (...) Hz. İsmail (a.s.), Hz. Musa Peygamber’in (a.s.) oğludur.(...) Kâbe’yi tavaf görevine Hacerülesved’in hizasından başlanır.(...) Umre farz, hac ise sünnettir.(...) Bir yılda sadece bir kez umre yapılabilir.  Divan şiiri ile tanzimat şiirinin karşılaştırılmasına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? İslamiyeti kabül eden ilk avrupa Türk devleti hangisidir? 1011  işleminin sonucu kaç basamaklıdır? Yargının ayrılmaz parçası olan savunmayı temsil eden, bir şehirde bulunan avukatların kayıtlı ve bağlı bulundukları meslek kuruluşuna verilen isim hangisidir?  İtilaf  Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi doğrudan “ halkın iradesini” işlemez duruma getirmek için "Kütlesi ve hacmi olan varlıklara ............ denir?" noktalı olan yere hangi kelime getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet’in ilk yıllarında sağlık alanında yaşanan gelişmelerden değildir?   I. Dünya Savaşı öncesinde karşılıklı çıkar çatışmaları sonucunda devletler İtilaf ve İttifak  olmak üzere iki gruba ayrılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi İtilaf devletlerinden biridir?   İktisat Kongresi’nde; • “Türk halkı eğitim ve bilgiye verdiği kutsiyet nedeniyle (mevlidişerif) kandil gününü aynı zamanda kitap bayramı olarak kutlar. • Hırsızlık, yalancılık, riya ve tembellik en büyük düş-manımızdır. Bağnazlıktan uzak dindar bir yaşantı her şeyde esasımızdır.”kararları alınmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? (I) Türk milleti tarih boyunca bilgiye ve öğretmene çok büyük önem vermiştir. (II) Devletin güçlü olduğu dönemlerde devlet başkanlarının yanında bir bilge, bir öğretmen yer almıştır. (III) Kutadgu Bilig’de bilgi, devlet yönetiminin temel unsurudur. (IV) Orhun Abideleri’nde devletin bilgili kişilerin elinde başarılı olduğu vurgulanmıştır. (V) Osman Gazi, Fatih, Yavuz gibi devlet adamlarının yanında mutlaka öğretmenleri yer almıştır.Bu parçada numaralı cümlelerin hangisinin öge dizilişi “zarf tümleci- dolaylı tümleç- özne- yüklem” şeklindedir? A) I. B) II. C) III. D) IV. E) V. Hangi kelimede 3 ünsüz 1 ünlü harf vardır? Aşağıdakilerden hangisi Genel- kurmay Başkanlığı’nın görev alanı içindedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dal” sözcüğü mecaz anlamında kullanılmıştır?  Gökte top sesleri var, belli, derinden derine; Belki yüzlerce şehir sesleniyor birbirine.Bu dizelerde ağır basan söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? Evrende çeşitli boyutlarda gerçekleşen ve anlaşılması güç birçok olayı çeşitli gösterimlerle açıklama işlemine ne denir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir