Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Onlar dün sinemaya gittiler. Cümlesindeki hangi sözcük, kişi adı yerine kullanılmıştır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Onlar dün sinemaya gittiler. Cümlesindeki hangi sözcük, kişi adı yerine kullanılmıştır? sorunun cevabı "onlar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

3 cm olarak diktiğimiz fidan, her gün 2 mm uzuyor. Kaç günde 10 cm boya ulaşır? Sinop’ta doğdu. İlköğrenimini Sinop’ta tamamlayan Dıranas, çocukluğu ve şiirle tanışması hakkında şunları anlatır: “Benim çocukluğum zengin tabiatlı bir köyde geçti kısmen. Kısmen de İstanbul şehrinin mütareke yıllarında yoksulluk ve sıkıntılar içinde geçti. Hatırlıyorum, ilk defa elime şiir kitabı tutturan dayımdı.” Ahmet Muhip Dıranas’ın ailesi daha sonra İstanbul’dan Ankara’ya gelerek Ön Cebeci’de ufak bir evde oturmaya başlarlar. Muhip’in çocukluk ve gençlik yıllarının bir kısmı bu sevimli evde geçmiştir.Bu parça aşağıdaki metin türlerinin hangisinden alınmıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre “Bakanlık hizmet birimleri, taşra teşkilatı ile okul ve kurumlar için performans ölçütlerinin oluşturulma sınavına yönelik çalışmalar yapmak” görevi aşağıdaki hizmet birimlerinden hangisinin görevidir?   Türk Milleti birçok durumda geçmişten günümüze dek kutlamalar yapmaktadır. Aşağıdaki durumlardan hangilerinde kutlama yapılmaz? “…Eğer müminler iseniz ancak Allah’a güvenin.”(Maide suresi, 23. ayet)Bu ayet, tevekkül açısından değerlendirildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  Peter : Would you like to go on a picnic?Jayce : Sure. - - - -. Pasif geçiş olayları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? XVIII. yüzyılda Avrupalı devletlerin “amaca ulaşmak için ahlaka aykırı da olsa her türlü araca başvurmanın uygun olduğu” politik anlayışa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Mario never comes to school on time, - - - - ? I. Nazım birimi beyittir.II.   Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.III.  Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.IV. Âşıkların ürünleri “divan” denen defterlere kaydedilmiştir.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi ay adıdır ? Yahudilerin önem verdikleri ibadet yerlerinin başında Kudüs’teki mabet gelmektedir. Yahudiler, saldırılar sonucu yıkılan bu mabetten geriye kalanbatı duvarı önünde dua ederler. Bu duvara ağlama duvarı denir. Yukarıda bahsedilen mabet hangi peygamber tarafından yaptırılmıştır?