S:1

O gömlek küçük, şunu al. Cümlesinde adıl olan kelime hangisidir?

O gömlek küçük, şunu al. Cümlesinde adıl olan kelime hangisidir? sorunun cevabı "Şunu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Asteroidlerin uzayda en fazla bulunduğu bölge neresidir? Kuran-ı Kerimin her beş sayfasından oluşan bölümüne ne denir? 10707 sayısının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? Bayram ve vitir namazları hangi namaz çeşidine girer? Bir kelimenin hem gerçek hem de mecaz anlamını düşündürecek biçimde kullanılmasına ‘‘kinaye denir. Kinayeli anlatımlarda asıl anlatılmak istenen mecaz anlamdır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde kinaye yoktur? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurların sahip olduğu genel haklar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi matematik alanında tanınmış bilim insanlarından biridir? Joe : My son is - - - - about playing online games. Im worried about him.Berke: Not only you. We have the same problem. Kaldırma kuvveti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? Fuat 8 yıl sonra 30 yaşında olacaktır. Fuat şu an kaç yaşındadır? 64 sayısı aşağıdaki sayı kümelerinden hangisinin elemanı değildir? Buhar suyun hangi halidir? Yapılan bir çalışmada tuza dayanıklılık geni aktarılmış domates bitkisinin normal ve tuzlu topraklarda gelişim gösterebildiği, bu genin aktarılmadığı domates bitkisinin ise yalnızca normal topraklarda geliştiği gözlenmiştir.Yapılan bu çalışmaya göre;I.Gen aktarımı yapılan domates bitkisinin yayılış alanı genişletilebilir.II.Gen aktarımı yapılmayan domates bitkisinin yalnızca çok tuzlu topraklarda gelişmesi beklenir.III.Tuza dayanıklılık geni aktarılmış domates bitkisinin yalnızca çok tuzlu topraklarda gelişmesi beklenir.yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en güçlü tem- silcilerinden olan Yahya Kemal Beyatlı İstanbulu, Osmanlı tarihi ve kültürünün bir aynası olarak görmüş ve aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerinde İstanbulun güzelliklerini, bu şehre duyduğu sevgiyi dile getirmiştir.Buna göre aşağıdaki dizelerin hangisi Yahya Kemal Beyatlıya ait olamaz? Aşağıda verilen eşleştirmelerin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? I. Mustafa Kemalin savaş yıllarında Maarif Kongresini toplaması eğitime verdiği önemi gösterirI. Millî Mücadele sırasında en şiddetli çarpışmalar Yunanlılara karşı Batı Cephesinde yaşanmıştırII. Kuvayımilliye birlikleri Yunan ordusunu Anadoludan tamamen çıkarmıştıryukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Işığı geçiren maddelere - - - - madde denir. İfadesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Yüce Rabbimizin bütün isimlerini içinde barındıran zatına ait özel ismi hangisidir? Günlük protein gereksiniminin karşılanmaması bazı ciddi sorunlara neden olur. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan biri olamaz? Tutumlu insanlar hangisini yapmaz? Ölçülü, uyaklı ya da serbest ölçüyle yazılmış yüksek duygular ve heyecanlar içeren nazım şeklindeki eserlere ne ad verilir? Hangi seçenekte ünsüz benzeşmesi yoktur. 3540 sayısı ile 1280 sayısının toplama işleminin gerçek sonucu ile tahmini sonucu arasındaki fark kaçtır? Demokrasi halkın egemenliğine dayanan yönetim şeklidir. Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkeleri arasında yer almaz? Arkadaşlar benim ismim Kadir. Bugün okulumun ilk günüydü. Bu yüzden çok heyecanlıydım. Sabah uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Kahvaltımı yaptım. Okula gitmek için hazırlandım.Kadir neden heyecanlıymış? Kâbe aşağı­daki Peygamberlerden hangileri tarafından yeniden inşa edilmiştir? Belgin 38 kalemi arkadaşlarına yedişer dağıtınca kendisine 3 kalem kalıyor. Belgin kalemleri kaç arkadaşına dağıtmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay (ayraç) içinde kullanılması gereken noktalama işareti farklıdır? Gelin canlar, bir olalım, iri olalım, diri olalım.Hacı Bektaş-ı Velinin yukarıdaki sözüyle anlamca en yakın olan söz aşağıdakilerden hangisidir? Hasta ziyaretine giden bir kişi, hastaya ne söyler? Sınıf başkanı seçimi için ........ kullanırız. cümlesindeki boşluğa ne gelmelidir? Bunca yıllık hizmetimden sonra bu sözler bana ağır geliyor. cümlesinde geçen deyimin anlamı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı toplumunda dikey hareketlilik olduğunun göstergesidir? Mike :Hi, Bob. I have bad news.Bob :Hi, Mike. - - - -Mike :Im afraid I cant come to the party tonight. ANLAŞMAZLIKAşağıdakilerden hangisi bu kavramla ilişkilendirilemez? Gündüzleri yıldızları neden göremeyiz? Bir bölme işleminde bölen 7, bölüm 12 ve kalan 4tür. Bu bölme işleminde bölünen sayı kaçtır? Bütün namazların bütün rekâtlarında okunan sure hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi birden fazla sözcük türeten ek almamıştır? Peygamberimizin her ayın 13-14-15. Günlerinde tuttuğu nafile oruçun adı nedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir