S:1

"Ben, sen zamirleri "-e" ekini aldıklarında ses değişimlerine uğrarlar."
Açıklamasına göre; hangi cümlede ses değişikliğine uğramış zamir bulunmaktadır?

"Ben, sen zamirleri "-e" ekini aldıklarında ses değişimlerine uğrarlar."Açıklamasına göre; hangi cümlede ses değişikliğine uğramış zamir bulunmaktadır? sorunun cevabı "Sana bir türlü söyleyemedim." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Canlıların yapısı, beslenmesi, barınması ve geliş- mesiyle ilgili yasa aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal, Anafartalar Savaşında; Size ben taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar geçebilir! emrini vermiştir.Mustafa Kemalin yukarıdaki sözünden onun hangi özelliği çıkarılabilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi kulağına küpe olmak deyimiyle aynı anlamdadır? Hangisi ot yiyerek beslenir? Hangisinin kullanıcısı kask, dirseklik ve dizlik kullanır? Aşağıdakilerden hangisi sosyoloji biliminin kurucusu olarak kabul edilir? Receptionist : How can I help you, madam?Tourist : Well, I think I have lost my watch in your hotel.Receptionist : Im sorry for that but - - - - ?Tourist :In the room, number 53, half an hour ago. Aşağıdakilerden hangisi iskeletin görevlerinden değildir? Aşağıdaki hadislerden hangisi Peygamberimizin çevre duyarlılığı, doğayı sevmesi ve koruması kapsamında değerlendirilemez? Arkadaşım Meryem, benim gibi iyi yüzer. Cümlesinde karşılaştırma ifadesi hangisidir? Türk edebiyatının ilk yerli romanı kabul edilen bu eser, teknik yönden kusurlu sayılır. Romantizm akımının etkisi altında yazılmıştır. Görücü usulü ile evliliğin sakıncalarının konu edildiği bu romanda küçük yaşta babasız kalıp annesi tarafından büyütülen bir delikanlı ile yine üvey baba elinde büyümüş bir genç kızın birbirlerine duydukları aşk anlatılır. Üvey baba, kızı zengin ve yaşlı bir adamla evlendirir. Genç kız bu evliliğe dayanamaz ve intihar eder, delikanlı da kızı bu halde görünce düşüp ölür.Bu parçada tanıtılan roman aşağıdakilerden hangisidir? Demir yolu (hemzemin) geçidinde sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapmasıyasaktır? Aşağıdaki öğrencilerden hangisi bir yeteneğini geliştirmek için çaba göstermektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? • Gereksiz yere korna çalınması• Egzoz susturucularının orijinalliğinin bozulması• Araç camlarının açılarak yüksek sesle müzik dinlenilmesiVerilen davranışların yapılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Lina evlerinde ısı yalıtımı yapılacağını öğrenince hemen bu konu hakkında Fen Bilimleri öğretmeni Egemen Beye danışıyor.Buna göre, Egemen Öğretmen aşağıdakilerden hangisinin evlerde yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarından biri olmadığını söyler? Çocuk haklarıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi iki yapım ekiyle türetilmiştir? If we had taken a taxi, we ........have arrived there on time. Enlemin etkisine bağlı olarak Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı azalır. Buna göre aşağıdaki denizlerden hangisinin tuzluluk oranı daha fazladı? Hangisi fiziksel bir özelliktir? Aşağıdaki olaylardan hangisi en son gerçekleşmiştir? Devlet, vatandaşlarının dini öğrenme taleplerini karşılamak için çeşitli imkânlar sağlamakla görevlidir.Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konuda doğrudan sağladığı imkânlardan biri değildir? Eserlerinde köy gerçeğini değişik boyutlarıyla ele alan iki yazar aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi zararlı alışkanlıklardan biri değildir? "İmrem çok güzel gitar çalıyor. Kardeşi ise gitardan pek hoşlanmıyor. Çünkü gitar çalmayı beceremiyor. Ama çok güzel resim yapıyor."Yukarıdaki metinden aşağıdaki­lerden hangisini çıkarabiliriz? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı sorumluluklarımızdan değildir? Okulumuzu ve sınıflarımızı hangi zamanlarda süsleriz? 50 TL parayı bozdurduğumuzda kaç tane 5 TL' miz olur? İnsan biyolojik, psikolojik ve sosyal bir varlıktır. Bu anlamda insanın yaşamını sürdürmesi çevresindeki fiziksel ve sosyokültürel olayları fark etmesine, değerlendirmesine ve uygun davranışları yapabilmesine bağlıdır. Buna göre, psikolojide çevresel uyarıcıların organizma tarafından alınmasını ve bunlar üzerinde işlem yapılmasını ifade eden terim aşağıdakilerden hangisidir? Futbol oynamayı çok seven ama bir türlü okul takımına seçilemeyen Ali, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Kaslarla ilgili olarak aşağıdaki sorulardan hangisine hayır yanıtı verilebilir? 43 sayısından küçük en büyük doğal sayı ile, 24 sayısından büyük en küçük sayının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde kültürel öğe ile bölge doğru eşleştirilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir ilköğretim beşinci sınıf öğrencisinin evde alabileceği sorumluluklardan biri olamaz? Aşağıdakilerden hangisi bir deyimdir? Fatma Hanım, bebeği için hazırlayıp biberona koyduğu mamanın çok sıcak olduğunu fark ediyor. Bu nedenle biberonu, soğuk su dolu kabın içinde bir süre bekletiyor ve mamayı bebeğine kolaylıkla içiriyor.Bu sonuca göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Üretim ve güvenlik açısından önemli bir işlevi olan tımar sisteminde, sipahiler; Hem toprağı eker, halktan devlet adına vergi toplar, hem de asker yetiştirirlerdi.Bu askerler savaş zamanında ordunun önemli bir bölümünü oluştururlardı. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(.....) Ses, ışıktan daha hızlı yayılır.(.....) Ses, tüm katılarda aynı hızla yayılır.(.....) Ortam sıcaklığı arttıkça sesin yayılma hızı da artar.(.....) Işık boşlukta yayılabilir, ses yayılamaz.(.....) Ses, dalgalar hâlinde ve her yöne yayılır. Kur'an-ı Kerim M.S. 610 yılında son peygamber Hz. Muhammed(s.a.v)e Hira mağarasında Cebrail tarafından indirilmeye başlanmıştır. Yaklaşık 23 yıl zarfında indirilmiş olup Hz. Ebu Bekir zamanında kitap haline getirilmiş ve Hz. Ömer zamanında çoğaltılmıştır.Yukarıda Kur'an-ı Kerimle ilgili yanlış bilgi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir