S:1

Beyaz tüyleri, siyah gözleri ile Karabaş bize baktı. Cümlesinde varlığın rengini bildiren sözcükler hangisidir?

Beyaz tüyleri, siyah gözleri ile Karabaş bize baktı. Cümlesinde varlığın rengini bildiren sözcükler hangisidir? sorunun cevabı "beyaz, siyah" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.(.......) Islak çamaşırların Güneş ışığı altında kuruması yoğuşmaya örnektir.(.......) Katı hâldeki bir maddenin ısı vererek sıvı hâle geçmesine erime denir(.......) Katı hâldeki naftalinin doğrudan gaz hâle geçmesi süblimleşme olayıdır.(.......) Buzdolabından çıkarılan şişenin buğulanması donma olayına örnek verilebilir. Bütün işlerimize ne ile başlamalıyız? Dedem her zaman camın önündeki koltuğa oturur ...............okurdu. Cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki kelimelerden hangisi getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi kültür öğelerimizden değildir. Karıştırmak sözcüğü aşağıdakilerin hangi- sinde ayırt edememek, tam olarak seçeme- mek anlamında kullanılmıştır? Mıknatıslar ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ardışık 3 sayının toplamı 261 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır? I. Türk Dil Kurumu kurulmuştur.II. Soyadı kanunu çıkarılmıştır.III. Etibank ve Sümerbank açılmıştır.Yukarıda yer alan yenilikler aşağıdaki Atatürk ilkelerindenhangisinde doğru eşleştirilmiştir?Halkçılık Devletçilik Milliyetçilik Doğanın taklit edilmesine biyomimetrik denir.Buna göre,I. yusufçuk böceğinin uçuş stili ile helikopterlerin tasarlanması,II. arıların göz yapılarından teleskop aynalarının geliştirilmesi,III. yarasaların duyma prensiplerinden radarların geliştirilmesiverilenlerden hangileri biyomimetrik örneğidir? İnsanlarda bulunan 23. çift kromozom XY şeklin- de olursa birey erkek, XX şeklinde olursa birey dişidir.Yukarıda verilen bilgiye göre bir anne ile bir babanın doğacak ilk çocuklarının dişi olma olasılığı kaçtır? • Yıllık yağış miktarı fazladır. • Bitki örtüsü geniş yapraklı ağaçların oluşturduğu ormanlardan oluşur. Yukarıda bazı özellikleri verilen yerde aşağıda verilen yer şekillerinden hangisinin oluşma ihtimali diğerlerine göre daha düşüktür? Yanlış yerde,yanlış yönde ve çok miktarda yapılan ışıklandırma neye sebep olur? Maddeyi oluşturan tanecikler arasındaki bağın en sağlam olduğu madde haliaşağıdakilerden hangisidir? Hangi sayının yazımı doğru değildir? Berna, şişirilmemiş balonu ve şişirilmiş balonu ayrı ayrı hassas teraziye koyarak ölçüm yaptı. Berna, bu deneyi hangi amaçla yapmıştır? Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi sıfat-fiildir? Mezopotamyanın tarihi geçmişinin MÖ. 6000li. yıllara dayandığı arkeolojik kazılarda ortaya çıkmıştır.Bölgedeki uygarlıklar hakkında ayrıntılı bilgilere hangi olaydan sonra ulaşılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? "Eğri - doğru" kelimelerinin arasındaki ilişki "uzak" kelimesi ile hangi kelime arasında vardır? Tarım ürünlerinin zarar görmemesi için yapılan ilaçlamalar insan sağlığına zarar veriyor. Ürünlerin verimi artsa da insanlara verdiği zarar düşünüldüğünde ilaç kullanımına dikkat edilmesi gerektiği ortaya çıkıyor. Kullanılan tarım ilaçlarının miktarı ve ilaçlamanın sıklığı insanlara verdiği zararı artırıyor.Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sebeplerinden biri değildir? Aşağıdaki edebiyat dönemlerinden hangisi Batı kültür ve medeniyetinin etkisiyle gelişmiştir? Ya hasta olursam, ya iş bulamazsam! gibi düşüncelere sahip olan insan için aşağıdakilerden hangisi söylenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad bulunmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi huzur vericilik ifade eden renktir? 47,07 x 10,5 = ?Yukarıda verilen çarpma işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Ormanlarda ve ağaçların gövdesinde yaşayan bitki hangisidir? Arkeolojik kazılar, dünyanın en eski yerleşim birimlerinden olan Çatalhöyük şehrinin etrafının kesintisiz şekilde surlarla çevrilmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır.Bu durum, aşağıdaki gereksinimlerden hangisine yöneliktir? İnsanoğlu Kuran-ı Kerimin ifadesine göre bir damla sıvıdan meydana gelmiştir. Kuran-ı Kerimde .............. adı verilen bu madde, insanın anne karnındaki ilk hâline verilen isimdir.Yukarıda bahsedilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Dayanmak onlara düştü Onların hâline acımak bize Seninle daha çok konuşuruz Böyle birbirimizden uzak Böyle kendi kendimizeTopraktan ekmek Pancardan şeker Tezgahtan çulâkiAma gene insanların ekmeği yok Ama gene çocuklar kemik veremiBu şiir içerik ve şekil özellikleri bakımından hangi şiir anlayışının özelliklerini taşımaktadır? Aşağıdakilerden hangisi olumsuz cümledir? Şimdi saatim 09:00 ‘ı gösteriyor. 9 saat sonra saatim kaçı gösterecek? Aşağıdakilerden hangisinde bütün sözcükler ek almadan kullanılmıştır? Hangisi daha uzundur? Dünle beraberGitti cancağızımNe kadar söz varsa Düne aitŞimdi yeni şeylerSöylemek lazımAşağıdakilerden hangisi Mevlâna'nın bu dizelerde vurguladığı düşünceyi yansıtmamaktadır? Gündelik bilgi, sıradan gözlem ve yaşantıların genellenmesiyle elde edilen düzensiz bir bilgi türüdür.Buna göre aşağıdakilerden hangisi gündelik bilginin özelliği olamaz? Lauren :Do you have any plans tonight?Emma :No. Im free tonight.Lauren :Lets eat out tonight. Emma :- - - - Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 472 < M + 256 sayılarının sıralamasında M yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı kaçtır? Eyvah( ) Süt ( ) peynir ( ) yumurta( ) birbirine karıştı.Verilen cümlede eksik olan noktalama işretlerinden biri hangisi değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir