S:1

"Çalışkan anneannem, çeyrek ekmek ile iki zeytini zor yedi." Bu cümlede ön ad olan kelimeler hangi seçenekte tam ve doğru verilmiştir?

"Çalışkan anneannem, çeyrek ekmek ile iki zeytini zor yedi." Bu cümlede ön ad olan kelimeler hangi seçenekte tam ve doğru verilmiştir? sorunun cevabı "çeyrek-çalışkan-iki" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Nüfusun dağılışını etkileyen doğal ve beşeri etkenler vardır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi nüfusun dağılışını etkileyen beşeri etmenlerden biri değildir? Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına ‘D’ , yanlış ise başına ‘Y’ yazınız(…..) Asteroit Kuşağı, Mars ile Jüpiter arasında bulunur. (…..) Jüpiter, Güneş’e en yakın 2. gezegendir(…..) Mars, kızıl gezegen olarak da bilinir(…..) Karasal gezegenlerin halkası vardır.(…..) Güneş’e yakınlık bakımından 5.sırada yer alan gezegen, Neptün’dür.  “Kayan yıldızı görünce sevinç içinde bir dilek tuttu.” cümlesindeki “soyut adlar” aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Ay'ın yüzeyine çarpan meteorların oluşturduğu çukura ne denir? Güney cephesinde işgallere, hangi kuvvetler karşı koymuştur?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sözcük sayısı diğerlerinden azdır? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların Mekke’den Medine’ye göç etme sebeplerinden biri değildir?  Sınıfımızdaki 34 öğrenciden 13’ü kızdır. Sınıfımızdaki erkekler kaç kişidir? Dünya …………………………… doğru döner.Cümleyi hangi ifade ile tamamlamalıyız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatımda yoğunluk ilkesinden söz edilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Küçük Kaynarca Antlaşması ile ilk defa Ortodoskların hamiliğini hangi devlet üstlenmeye başlamıştır? Namını çıkarmak istersen eğer Oğlan kız yetiştir bırak bir eser Ad san bırakmağa çalış birâder Bu kubbede kalan hoş âvâz olur Bu şiirin türü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan  Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir?        Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dökmek” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?  Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır? If it doesn’t rain, - - - - . Aşağıda verilen cümlelerden hangisi kurallı değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde çocuk haklarıyla ilgili yanlış bilgi verilmiştir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre aşağıdakilerden hangisi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün görevlerindendir?  İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir? Aşağıdaki kurumlardan hangisinin trafikle ilgili görevi yoktur?  Aşağıdaki sayıların  büyükten küçüğe  sıralaması   doğru olarak verilen seçenek    hangisidir?  Cuma namazını kılanlar, o günün …………namazını kılmazlar. Çünkü Cuma namazı o günün ……….namazı yerine geçer.Boş bırakılan yere hangi ortak namaz vakti gelmelidir. Hizmet içi eğitimi kapsamında işletme personeline yönelik düzenlenen iş başı eğitimin avantajları ile ilgili yanlış bir açıklama hangi seçenekte yapılmıştır?  İşletmenin bir dönemine ait bazı veriler aşağıdaki gibidir.(TL)Birikmiş Amortismanlar 240.000Yasal Yedekler 55.000Kıdem Tazminatı Karşılığı 65.000Geçmiş Yıllar Kârları 195.000Ödenmemiş Sermaye 280.000Özel Fonlar 75.000Banka Kredileri 450.000Sermaye 2.000.000Dönem Net Zararı 45.000Ortaklara Borçlar 120.000Yukarıdaki bilgilere göre, işletmenin KârYedeklerinin toplamı kaç TL’dir?  Halojenlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?  Aşağıdakilerden hangisi örf ve adetlerimizdeki dinî motiflerden biri değildir? Sınıftan dışarı çıkmak için aşağıdakilerden hangisini söyleriz? Aşağıdaki şıklarda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? “Hayatında ilk defa sinemaya gidecekti................çok heyecanlıydı”. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi  getirilmelidir?           a-bu yüzden             b-çünkü            c-olduğu  için Tarım ürünleri kimi zaman gıda, kimi zaman sanayiide hammadde olarak kullanılmaktadır. Dokuma sanayiisinde hammadde olarak kullanılan tarım ürünü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi divan edebiyatındaki düzyazı türlerinden değildir? Dany : What do you want to be in the future?Birsu : - - - - .Dany : Ohh.Really? Why?Birsu : Because I like everything about food and kitchen. Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın Güneş etrafında dönmesi sonucu oluşur?  Aşağıdakilerden hangisi bayramlarda yapılmaz? Servetifünun edebiyatında ön plana çıkan edebî akımlar aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? "bolluk" kelimesinin eş anlamlısı aşa­ğıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal’in çocukluk ve  gençlik çağlarını yaşadığı Selanik ve Manastır şehirlerinde azınlıklar yaşıyordu. Bu azınlıklar, Fransızİhtilali’nin de etkisiyle bağımsızlık talebiyle ayaklanmalar çıkarıyorlardı.Verilen bilgiye göre, Mustafa Kemal’in yaşadığı bu şehirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir