S:1

Aşağıdaki eylemlerden hangisiolumsuzdur?

Aşağıdaki eylemlerden hangisiolumsuzdur? sorunun cevabı "kalmıyorum" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?Yer kabuğunun kara tabakası ......................... oluşmuştur. Ekonomik değeri olan kayaçlara ........................ denir. Türkiye Selçuklu Devleti, aşağıdakilerden hangisinin sonunda Moğollara bağlı olarak yönetilmişlerdir İklim 20 kasım 2009 kardeşi Rüzgar ise 12 eylül 2012 de doğmuştur. İki kardeşin doğumları arasında ne kadar zaman vardır? İhrama girerken niyet ettikten sonra okunan duaya ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi mitoz sonucunda oluşan yavru hücrede ana hücreden farklıdır? Duran 45 TL, Arzu ise 85 TL biriktirmiştir. Arzu Duran’ dan kaç lira daha fazla para biriktirmişlerdir? Hangi kelime diğerlerinden farklıdır?  Bir simitçi 235 TL’ lik simit, 126 TL’ lik poğaça sattı. Kaç liralık satış yaptı? ya- hecesinden sonra hangisi yazılabilir? Ülkemizin aşağıdaki bölgelerden hangileri arasındaki kara, hava ve deniz yolu bağlantısının sağlanmasında etkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi kömürün diğer fosil yakıtlara göre üstünlüklerinden biri değildir? Bir konunun dinleyiciler önünde söyleşi havası içinde birkaç kişi tarafından tartışıldığı sözlü anlatım türü aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi dengeli beslenmeyi tam olarak açıklar? Aşağıdakilerden hangisi kara yosunu ile eğrelti otunun ortak özelliklerindendir?  ……… uygulayarak cisimlerin yönünü değiştirebiliriz. Cümlesini hangisi ile tamamlayabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi erozyonu hızlandıran durumlardandır? Mondros Ateşkes Antlaşmasından sonra Musul ve çevresini işgal eden devlet aşağıdakilerden hangisidir?   • İlk vahyi aldığı zaman eve gelmiş olayı eşine anlatmış ve heyecanını onunla paylaşmıştır.• Kızlarının evliliklerinde onların rızasını almıştır.• Hem ticaret hem de ev işleriyle ilgili konularda ailesiyle konuşmuştur.Peygamberimizin bu davranışlarından aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir? “Ablam anlatılanları büyük bir dikkatle dinliyordu.” cümlesindeki altı çizili sözcük cümlenin hangi ögesidir? • Kurucusunun asıl adı Siddhartha  Gautama’dır.• Kutsal metinleri “Tipitaka”  diye isimlendirilir.• Kutsal mekanları “Pagoda”dır. Yukarıda özellikleri verilen  din hangisidir? Atmosferdeki hava olaylarını(hava durumlarını) inceleyen bilim dalı hangisidir? Kuran da Allahı arayan insan olarak anlatılan peygamber hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Veda Hutbesi’nde değinilen bir konu değildir? Turkish - - - - by millions of people around the world. Murat : Where were you last week, Berk?Berk : ………………………………. I have just returned. Yazarın “Açlık” isimli kitabı, okuyanı ürpertecek nitelikteydi.(2) Bu kitapta, para sıkıntısı çeken bir gencin hayatı anlatılıyor.(3) Yazar, yaşadıklarını tüm samimiyetiyle dile getirmiş.(4) Kayıp gençliğini nasıl bulduğunu her satırda kalbi titreyerek anlatmış.Bu metinde numaralanmış cümlelerden hangisi nesneldir? Aşağıdakilerden hangisi Batı Türkçesinin çağdaş kollarından biri değildir? Sıcaklıkları farklı maddeler birbirine temas ettiğinde aralarında ..................olur. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Mona Lisa adlı eser aşağıdaki sanatçılardan hangisine aittir? Hititlerde kraliçeyew verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? 1.“Güneş ve ay bir hesaba göre (hareket etmekte)dir. Yıldızlar ve ağaçlar (Allah’a) secde eder. (Allah’ın koyduğu ölçülere göre hareket eder.) Göğü Allah yükseltti ve mizanı (dengeyi) o koydu. Sakın den- geyi bozmayın.”(Rahman suresi, 5-8. ayetler)2.“Geceyi ve gündüzü, güneşi ve ayı yaratan O’dur. Her biri bir yörüngede hareket etmektedir.”(Enbiya suresi, 3. ayet)3.   “O (Rab) ki seni yarattı ve düzenledi, sana ölçülü bir biçim verdi.”(İnfitar suresi, 3. ayet)4.   “Ölümsüz ve daima diri olan Allah’a güvenip dayan…”(Furkan suresi, 58. ayet)Yukarıda verilen ayetlerden hangisi verdiği mesaj açısından diğerlerinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi azalan su kaynaklarında israfı önlemek için gerekli tasarruf tedbirlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi yönelme hâl eki almıştır? Tuzlu su karışımındaki tuz hangi yöntemle ayrılabilir? Osmanlı Devleti’nde Millet-i Sadıka adıyla anılan azınlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun evdeki görevlerinden biridir? “ Mavi takım elbise, sana daha çok yakışıyor.” yandaki cümlenin öznesi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sünnet namazlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “nasıl” sorusunun cevabı vardır? I. Because it is dangerous.II. I would rather do extreme sports.III. I need some sports safety items for doing it.IV. One of them is base jumping.Cümleleri anlamlı bir bütün oluşturan sıralamayı işaretleyiniz?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir