S:1

Aşağıdakilerden hangisi gelecek zamanı gösterir?

Aşağıdakilerden hangisi gelecek zamanı gösterir? sorunun cevabı "okuyacağım" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Deniz seviyesinden yükseklere çıkan bir insanda aşağıdaki fizyolojik değişikliklerden hangisi görülmez? Aşağıdakilerin hangisi hafif yaralanma durumunda basit müdahale yapabilmek için gerekli malzemeler doğru olarak verilmiştir? Orta boylu (1) esmer bir genç, kapının önünde durdu (2) gözlerini kısarak kapıyı araladı. Kapıya doğru hareket ettiği sırada görevli, (3) Nereye hemşehrim (4) dedi.Bu parçada numaralanmış yerlere sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir? Do good, have goodOne day, a lion was sleeping under a tree in a forest. The wind was blowing. A mouse was walking over his body. The lion woke up and caught the mouse. The lion wanted to kill it. The mouse said : Dear King, I am a small animal, dont kill me. One day I can help you. The lion said : OK, you are free. The mouse thanked the lion and went home.After some time, hunters caught the lion with ropes. He worked hard to cut the ropes but he couldnt. He shouted: Help! Help! The mouse heard the noise. It ran to the lion and cut the ropes with its teeth.Soon the lion was free. He thanked the mouse for its help.What is the main idea of the story? Ülkemizdeki platolar üzerinde, aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisidaha az yapılmaktadır? (1) Her yaz güller için bir şeyler karalamak isterim. (2) Çünkü gül, dünyaya sunulmuş güzelliklerin başında gelir. (3) Gülleri isim isim, renk renk, koku koku tanırım. (4) Ben baharı, yazı gülle anarım, herhâlde siz de öylesinizdir. Parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde tahmin söz konusudur? Kalmak sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde yaşamak anlamında kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük ünlü uymuna uymayan sözcük vardır? Arkadaşımızın hangi davranışı bizi olumsuz etkiler? Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma; Ne varsa doğrudadır; doğruluk şaşar sanma.Bu dizelerdeki altı çizili kelimelerin türü sıra- sıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Üzüntüsünden hiçbir şey söylememek anlamına gelen deyim aşağıdakilerden hangisidir? Bilim ve felsefe ilişkisi düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi polisakkarit bileşiğidir? Mevsimler özelliklerini yitirmiş, sıcaklık artmış, yağışlar yok denecek kadar azalmıştı. Âdeta tabiatın damarlarında dolaşan kanı çekilmişti. Hayvanlar, su bulmak ümidiyle, boş yere oradan oraya göçüyor, yok olup gidiyorlardı. Parçada, asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli (sesteş) sözcük kullanılmamıştır? Böyle bağlarYâr başın böyle bağlarGül açmaz bülbül ötmezYıkılsın böyle bağlarBu dizelerde görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? What should we do to protect the environment? 16 sayısı, 17 sayısından ........................... boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? "Altıncı sıra" sözünü rakamla yazmak istersek aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Olmuş ya da olabilecek olayların kişi, yer, zaman ve mekân çerçevesi içinde anlatıldığı uzun mensur eserlere ne ad verilir? Yüce Allah peygamberler aracılığıyla insanlara neden kutsal kitaplar göndermiştir? Uygun çalışma ortamı nasıl olmalıdır? 60, 67, 74, 81, ...... örüntüsünü aşağıdaki seçeneklerden hangisi tamamlar? Erime ile bozunma arasındaki fark aşağıdakilerden hangisidir? Hangisinin sonucu 5 olmaz? Melis in 6 kalemi vardır. Melis 1 kalemini kardeşine verdi. Melisin kaç kalemi kaldı? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin bize kazandırdığı değer ve becerilerden biri değildir? Verilen kesirlerden hangisi 2 ile 3 arasında değildir? 1. Işıklı trafik işaret cihazı2. Trafik levhası ve yer işaretlemeleri3. Trafik görevlisiYukarıda verilenlerin bir kavşakta bulunması hâlinde, sürücülerin bunlara uymadakiöncelik sıralaması nasıl olmalıdır? Egemen dün 7 sayfa, bu gün ise 8 sayfa kitap okumuştur. Egemen iki günde toplam kaç sayfa kitap okumuştur? İnsanların doğaya etkileri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Plan yaparsak .....................Yukarıdaki cümle, aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi zıt anlamlıdır? Aşağıdakilerden hangisi ana yönlerdendir ? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin, ailesi içindeki güzel davranışlarına örnek olarak gösterilemez? I. Kün TogdıII. AytoldıIII. OdgurmuşIV. ÖgdülmişKutadgu Bilig, bu dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.Kutadgu Biligteki kahramanların temsil ettikleri değerler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Bir ay kaç gündür? I havent seen him - - - - last week. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir