S:1

Yalnızca zihnimizde canlandırabildiğimiz elle tutup, gözle göremediğimiz kavramlara verilen adlara ne denir?

Yalnızca zihnimizde canlandırabildiğimiz elle tutup, gözle göremediğimiz kavramlara verilen adlara ne denir? sorunun cevabı "soyut" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Excel programı hangi amaçla kullanılır? Allah Teala şeytana ve meleklere Hz.Ademe secde edin dediğinde Şeytan hariç melekler secde etmişlerdi şeytan hangi duygusu sebebiyle secde etmemiştir? Hz. Muhammed (sav) peygamberliğinin............yılında, Taifte..........kabilesini İslama davet etti. Bu yolculukta Peygamberimizin yanında...........vardı. Peygamberimizi Mekkeye girerken .............Onu himayesine aldı. Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Lina evlerinde ısı yalıtımı yapılacağını öğrenince hemen bu konu hakkında Fen Bilimleri öğretmeni Egemen Beye danışıyor.Buna göre, Egemen Öğretmen aşağıdakilerden hangisinin evlerde yapılacak ısı yalıtımı uygulamalarından biri olmadığını söyler? Şehitler Günü ne zamandır? Akılla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Her birinde 24 yumurta bulunan 68 kutu yumurtanın 895 tanesi 5 TLden, geriye kalanlar ise 7 TLden satılıyor. Yumurta satışından kaç TL elde edilmiştir? 8888 sayısını hangi sayı ile toplarsak 10000 eder? Aşağıdakilerden hangisi Meşrutiyet dönemi fikir akımlarından biri değildir? İnsanların toplumsal yaşamları içerisinde tarih boyunca ürettikleri maddi ve manevi değerlerin toplamıdır. İnsanoğlunun doğayla olan ilişkisinde, ihtiyaçlarını gidermek için üretimde bulunduğu zaman ortaya çıkardığı üründür. Diğer taraftan insanlarla girdiği toplumsal ilişkiler sonucu ortaya çıkan değerler sistemidir.Parçada sözü edilen toplumsal olgu aşağıdakilerden hangisidir? Vicdanın da sesini dinleyerek aklımızı nerede kullanırsak iyi ve doğru davranış olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem fiil görevinde kullanılmıştır? İnternete girmemizi ve ağ bağlantılarını kullanabilmemizi sağlayan iç donanım parçası............................dır. Mescid-i Nebi'nin eğitim faaliyetlerine ayrılan bölümüne ne denir? Beş parmağın beşi bir olmaz. Atasözü aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? Ülkemizde uygulanan anayasa kaç yılında kabul edilmiştir? (5X100)+ (1X10)+ (6X1) şeklinde çözümlenen sayı kaçtır? Aşağıda verilenlerden hangisi elektrikli araçların kullanımı ile ilgili yanlış bir harekettir? Hierapolis hangi ilimizdedir? A: Would you like to come to my birthday party? B: ........................but I must finish my homework. He - - - - milk very often. Aşağıdakilerden hangisinde zamir yoktur ? Ülkemiz için uygarlıklar beşiği, müze ülke gibi kavramların kullanılmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? 2 saat 25 dakika ile 1 saat 42 dakikanın toplamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türde bir fiiimsi vardır? Günümüz Kara Kuvvetleri Komutanlığının kuruluş tarihi olarak MÖ 209da ilk düzenli ordunun kurulu-şunun kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir? Üflemeli bir müzik aletinde deliklerin tamamının kapatılması durumu ile ilgiliaşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Taze ve doğal beslenmek isteyen birisi hangisini yapmamalıdır? Amcam 98 TL parasının 1/7 ini bayram harçlığı olarak bana verdi. Amcam bana kaç TL vermiştir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin birden çok anlamı vardır? ‘ Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye..................... aile, dede ve ninelerin de bulunduğu aileye ise .................. aile denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangisi gelmelidir? Ayşe : Yemeklerin tadını ağzımızla alırız.Ali : Varlıkların sıcaklığını elimizle hissederiz.Mehmet : Yemeklerin kokusunu burnumuzla hissederiz.Yukarıdaki öğrencilerden hangisi doğru bir ifade kullanmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantezle gösterilen yere virgül (,) konulamaz? Emeviler Döneminde;• Araplar, diğer Müslümanlardan üstün tutuldu.• Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) denildi.• devlet makamlarına genellikle Araplar getirildi.Bu bilgilere dayanarak Emevi yönetim anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Güney Afrika çöllerinde yaşayan mirketler yırtıcılara karşı savunmasızdır. Gruptaki mirketlerden çoğu yiyecek ararken grup üyelerinden bir kaçı ortada durarak çevreyi gözler. Bir yırtıcının yaklaştığını fark eden gözcü mirket yüksek sesle alarm vererek grubu uyarır. Gözcü mirket diğer arkadaşları yuvaya girene kadar dışarıda bekler ve ses çıkardığı için kendi hayatını tehlikeye atmış olur.Bu olayda gözcü mirketin sergilediği davranış aşağıdakilerden hangisidir? I. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçeII. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkçaIII. Deniz kıyılarından kara içlerine doğru gidildikçeYukarıdaki durumlardan hangileri yönünde hareket edildiğinde genel olarak mutlak nem miktarında azalma görülür? 1-Yazlar serin, kışlar ılıktır.2-En fazla yağış sonbaharda görülür.3-Dört mevsim yağışlıdır.4-Bitki örtüsü ormandır.Yukarıdaki açıklamalar ülkemizde görülen aşağıdaki hangi iklime aittir? The car - - - - my friend bought a week ago was very expensive. Aşağıdakilerden hangisi namazın bize kazandırdıklarından biri değildir? İyonyalılar'da ilk kez güneş tutulması hesaplanmış ve dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştürAçıklamaya göre, aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir