S:1

Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır?

Aşağıdakilerden hangisi aynı tür varlıkların ortak adıdır? sorunun cevabı "cins ad" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki sözcüklerden hangisi gövde halinde bir sözcük değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi virgülün kullanım alanlarından biri değildir? I. 14. yy. sanatçısı olan Şeyyat Hamza, Türk edebiyatının bilinen ilk Yusuf ile Züleyha mesnevisinin sahibidir.II. Bahaeddin Veledin öğrencisi olan Ahmet Fakih, dinî ve ahlaki öğütler veren Çarhname isimli eserin müellifidir.III. 15. yy.ın gazel alanındaki üstadı olan, meliküş şuara diye anılan Necati Beyin eserlerinde mahallîleş- me akımının ilk izleri görülür.IV. Hamse sahibi olan 16. yy.ın mesnevi alanındaki en ünlü sanatçısı Bağdatlı Ruhi, Şehzade Mustafaya yazdığı mersiye ile de bilinir.V. Naili ve Neşati sebkihindi tarzının Şeyh Galiple birlikte edebiyatımızdaki en önemli temsilcileridir.Yukarıda numaralı cümlelerden hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Nüfus artış hızını azaltmaya yönelik nüfus politikası uygulayan bir ülkenin aşağıdakilerden hangisini yapması uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak buzulların erimesi sonucunda beklenmez? "Kırk bir milyon üç bin altmış sekiz" okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir? Rick :- - - - do you have a hair-cut?Terry : Once a month Aşağıdaki kelimelerden hangisi İhlas suresinde geçen Samed kelimesinin karşılığıdır? * Büyüklük bakımından 5.büyük gezegendir.* Yaklaşık %70i sularla kaplıdır.* Güneş ‘e en yakın 3.gezegendir.Yukarıda bazı özellikleri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir? savaşı Kuran-ı Kerimde hangi surede anlatılmaktadır? 320 km' lik yolu 4 saatte giden araç 1680 km' yi kaç saatte gider? Kanuni Devrinde Osmanlı Devletinin sınırları, Kuzey Afrikada bazı bölgelerin alınması ile genişlemiştir. diyen bir tarihçi bu iddasına:I. KıbrısII. TrablusgarpIII. Cezayiryerlerinden hangilerini örnek gösteremez? 16 sayfalık defterin yarısı kullanıldı. Geriye kaç sayfa kaldı? Aşağıdakilerden hangisinde boş bırakılan yere ayraç içindeki sözcük getirilirse tanım yanlış olur? Mekkeden Medineye hicret eden Müslümanlara ne ad verilir? Ailemizin geçmişini gösteren ağaca ne denir? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Müslümanların topluca ibadet yaptıkları yere ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi cümlelerinde kullanılmaz? Bölgelerin sahip olduğu yer yüzü şekilleri ve doğal unsurlar o bölgedeki ekonomik faaliyeti de etkilemektedir Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu açıklamaya uygun bir örnek olarak gösterilemez? Ülkemizde radyo televizyon yayınlarının yönetmeliklere uygun olarak yapılmasını düzenleyip denetleyen kurul aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Tanzimat İkinci Dönemde, şiirde işlenen konulardan değildir? 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 · 10 işlemini üslü ifade olarak yazılışı aşağıdakileden hangisidir? I - Ahmet, istediği tablet bilgisayarı alamamıştır.II- Faruk , katıldığı koşu yarışında birinci olup madalya almıştır. Yukarıdaki her iki durumda aşağıdaki duygulardan hangisi oluşur? I - II Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinde yönetim anlayışının esasları arasında yer almaz? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına(Y) yazınız.(.......) Sigaranın zarar verdiği organların başında akciğer gelir.(.......) Sigarada bulunan nikotin bağımlılık yapmaz.(........) Dünyanın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(.......) Buzdolabının kapağını kapatırken çekme kuvveti uygularız.(........) Kuvvetin yön değiştirme etkisi vardır. Aşağıdaki bilgilerden hangisi Hz. Peygamberin şaka yaparken dikkat ettiği hususlardandır? Aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde ormancılık en çok gelişmiştir? Atatürk ne zaman ölmüştür? Kuşlar ağaç dallarına yuva yaparken kaplanlar ormanda yaşar. Bunun sebebi hangisidir? Aşağıda yer alan ifadelerden doğru olanların başındaki yay ayracın içine D, yanlış olanların başındaki yay ayracın içine Y yazınız(......)Tüm bireylerin düşüncelerini özgürce ifade etme hakkı vardır.(......)Nüfus cüzdanımızda öğrenim gördüğümüz okullar yazılıdır.(......)Tüm bireylere konuşmaya başladığı andan itibaren kimlik belgesi verilir.(.....)İnsanların adı, soyadı hatta doğum tarihleri bile aynı olabilir.(......)Yeni kimlik kartı uygulamasında kadınlara pembe, erkeklere mavi kimlik verilir. 78 940 doğal sayısında 4 ile 8 rakamları yer değiştirirse sayının değeri ne kadar azalır? Koskocaman adamdı. Çocukluğunda hayalini kurduğu mavi bisiklete ancak şimdi sahip olabilmişti. Gözleri daldı. Bir süre çocukluğunu düşündü ve hüzünlendi.Bu parçada aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Bir bölme işleminde bölüm 8, bölünen 32 ise bölen kaçtır? Mustafa Kemal, padişah ve İstanbul Hükumeti tarafından aşağıdaki hangi görevle Samsuna gönderilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kökü bakımından diğerlerinden farklıdır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre engelli bireylerin, Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında açılan özel eğitim okullarında eğitim giderlerinin Bakanlık bütçesinden karşılanabilmesi için sağlık kurulu raporuyla asgarî % kaç oranında engelli olduğunun tespit edilmesi gerekir? Aşırı yağmur ve hızlı kar erimesi sonucu hangi doğal afet oluşur? Ülkemizle ilgili bir karar alınırken bütün insanların bir araya gelerek ortak karar almaları mümkün değildir. Halk bunu kimin aracılığıyla yapar? Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme ile ayrıştırılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir