S:1

"Bayraklar ile bayrak" kelimeleri arasındaki ilişki, seçeneklerden hangisinde yoktur?

"Bayraklar ile bayrak" kelimeleri arasındaki ilişki, seçeneklerden hangisinde yoktur? sorunun cevabı "Kamyonlar - Kamyoncu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Babasının rüyasında kendisini Allah için kurban ettiğini gördüğünü söyleyince, ....Babacığım ! Sana emredileni yerine getir,inşaallah beni sabredenlerden bulacaksın diyerek tam bir teslimiyet gösteren peygamber kimdir? Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayı değildir? "Off, yeter artık" cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsurlardan biridir? Aşığıdakilerden hangisi büyük harflerin kullanıldığı yerlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi tasavvuf alanında eser vermemiştir? If we had taken a taxi, we ........have arrived there on time. I. Bizans İmparatorluğuII. MemlüklerIII. Altınordu DevletiYukarıdaki devletlerden hangileri Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Devleti ile eş zamanlı olarak yaşamını sürdüren devletlerdendir? Arasam yâri bulurdum Yoluna kurban olurdumBir gün görmesem ölürdüm Gör neyledi zaman şimdiBu şiirin nazım türü aşağıdakilerin hangisidir? Akıllı kelimesinin zıt - karşıt anlamlısı nedir? eksik – noksan sözcükleri arasında bir anlam ilişkisi vardır. Aynı ilişki aşağıdaki hangi sözcük çiftleri arasında vardır? Bir dik açı ile en büyük doğal sayı olan geniş açının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde ortaya çıkan ve düşünce ekollerini birleştiren temel konulardan biri değildir? 24 ten başlayarak dörder dörder ileriye doğru sayan Fatih 6. saymada söylediği sayıyı en yakın onluğa yuvarladığında kaçı söyler? Aşağıdaki görsellerden hangisi tekil bir adı temsil eder ? Aşağıdakilerden hangisi çevreyi temiz tutmak ve korumak için yapılması gerekenlerden değildir? Peygamberimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi saf maddedir? Aşağıdakilerden hangisi işlenmiş madde değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi bir söz grubu değildir? Aşağıdakilerden hangisi zıt anlamlı sözcüktür? Sürekli kendi fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaşma isteği aşağıdakilerden hangisidir ? Oruç ......................ile başalar. Boşluğa ne gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılan yüklemin türü farklıdır? Mekkeden Medineye göç eden Müslümanlara ne denir? Aşağıdakilerden hangisi müstakil namazlardan değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başınaY yazınız.(.....) Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, taş, çakıl ve kuma dönüşür.(.....) Kayaçların farklı renkte olmasının sebebi yapısındaki fosillerdir.(.....) Bütün kayaçların rengi ve parlaklığı aynıdır.(.....) Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur.(.....) Kayaçlar, yanardağlardan yeryüzüne ulaşan magmanın soğuyupkatılaşmasıyla oluşur. Herhangi bir bilim dalında yapılan tüm etkinliklerin düzenli ve tutarlı hâle gelmesini sağlayan, belirli bir gerçekliğin algılanmasını ve açıklanmasını mümkün kılan kavramsal çerçeve aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Aşağıdakilerden hangisi teknolojik gelişmelerin önemini anlatmaz? İnsanlar için stressiz bir hayat mümkün değildir. Önemli olan bu sürecin sağlıklı yönetilmesidir. Stres aslında kişiye dayanıklılık eğitimi verir. Aşırı düzeyde olmayan ve kontrol edilebilen stres insanın psikolojik savunmalarını geliştirir, kişilik gücünü artırır. Onu yenmek değil, yönetmek gerekir. Aksi hâlde neden olduğu zihin ka- rışıklığı, unutkanlık, dalgınlık, uykusuzluk, aşırı yeme ve iştahsızlık beyin kimyasını etkileyerek hastalıklara neden olur.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi Türk halkının topyekûn seferber olarak Kurtuluş Mücadelesine katıldığının doğrudan göstergesidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çekimli fiil yoktur? Canlılar ihtiyaçları olan enerjiyi yedikleri yiyeceklerden sağlarlar.Yiyeceklerdeki enerji hangi tür enerjidir? Bir kasa içindeki meyveler tartıldığında 9000 gr gelmektedir. Sadece meyvelerin kütlesi 7400 gr'dır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yarım kilogram kaç gramdır? Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini azaltmak için yapılan çalışmalardan birisi değildir? Canlılarda radikal grupları farklı 20 çeşit aminoasit bulunur. Bu aminoasitlerden çok çeşitli protein sentezlenir.Aşağıdakilerden hangisi protein çeşitliliğinin nedenlerinden olamaz? Gümüş bir dumanla kapandı her yer; Yer ve gök bu akşam yayla dumanı! Sürüler, çimenler, sarı çiçekler, Beyaz kar, yeşil çam, yayla dumanı!Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? "Sebze ve meyve satıyorum." cümlesindeki fiilin zamanı aşağıdakilerden hangisidir? Eskiden "alan" sözcüğü, "düz, açık yer" anlamında kullanılırken günümüzde, bu anlamın yanında "meslek, iş, araştırmainceleme alanı" anlamlarında da kullanılmaktadır.Bu açıklama aşağıdaki anlam değişmelerinden hangisine örnektir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir