S:1

'Fındık' aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır?

'Fındık' aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim olarak kullanılmıştır? sorunun cevabı "Fındık' ı bugün veterinere götürdük." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Araplara Türkçeyi öğretmek amacıyla yazılmış eserde dil bilimi, şiveler, tarih, coğrafya, din ve inanç konularına yer verilmiştir. Ayrıca eserde Türk boylarını gösteren bir harita da vardır.Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir? AB + AB + 10 = 60 olduğuna göre A + B kaçtır? Aşağıda verilen Türk İslam âlimleri ve eserleri eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Mektuplar belirli bir plan içerisinde yazılır. Bu planı oluşturan unsurlar her mektupta bulunur.Aşağıdakilerden hangisi, mektubu oluşturan plan ögelerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Uygurlara ait bir özellik değildir? Mustafa Kemal Ataşemiliterlik görevini hangi şehirde yapmıştır? Eğer yeryüzünde gezip dolaşan melekler olsaydı elbette onlara gökten peygamber olarak melek gönderirdik. (İsrâ suresi, 95. ayet)Bu ayet aşağıdaki sorulardan hangisine cevap oluşturmaktadır? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelliklerinden biri değildir? Hangi cümlede mecaz anlamlı sözcük kullanılmıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisini koklamak zararlıdır? Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandıktan sonra Osmanlı Devletinin durumu neydi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bitişik yazılması gereken -da -de) ayrı yazılmıştır? Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yüzey şekline ne ad verilir? Fransız ihtilaliyle ortaya çıkan aşağıdaki düşüncelerden hangisi, imparatorlukların parçalanmasında etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi mitoz hücre bölünmesi yapan tüm canlılarda ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi tikel olumlu önermeye örnek olur? Peygamberimiz hangi yılda doğmuştur? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan Bayramında yapılmaz? Selçuklu veziri Süleyman Pervane tarafından, 1262 yılında yaptırılan Süleyman Pervane Medresesi, aşağıdaki illerimizden hangisindedir? Udela :Before you leave, I would like to ask my last question. - - - -?Wain :It is 75535443. Vedalar aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal kitabıdır? 72 sayısında 2 nin basamak değeri nedir? Moliereden çevirdiği ve uyarladığı oyunlarıyla tanın- mıştır. Bu oyunlar arasında Zoraki Takip, Yorgaki Dandini, Dekbazlık, Meraki sayılabilir. Bursa valisi iken Bursada kurduğu tiyatroyla halkımızda tiyatro kül- türünün gelişmesine katkıda bulunmuştur. Milliyetçi bir anlayışla dil çalışmaları yapmış, Lehçe-i Osmanî ve Şecere-i Türkî adlı eserleri yazmıştır.Bu parçada sözü edilen yazarımız aşağıdakilerden hangisidir? Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum davranışlardan hangisinin olması güvenli sürüşü olumsuz etkiler? Okul kantininde satmak üzere 85 kek alan kantinci, bu keklerin 4/5' ünü sattı. Kantinde kaç tane kek satılmıştır? 1 ile 100 arasında sonu sıfır ile biten kaç tane sayı vardır? Ortak kullanım alanlarının temizlik ve hijyen kurallarına uygun kullanılması aşağıdakilerden hangisine daha çok etki yapar? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi ekosistemin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokan nedenlerden biri değildir? Bilgisayarda yazı yazarken büyük harf küçük harf değişimini sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi isim tamamlaması değildir? Aşağıdaki cümlede hangi kelimenin anlamı yoktur?Berrin ve Ergin ödevlerini bitirdi. Yerden kaldıramayacağımız kadar ağır bir eşyayı kendimize yaklaştırmak için hangi kuvveti uygularız? Millî Mücadele Döneminde kazanılan askerî başarılar, dış politikayı etkilemiştir. diyen bir öğrenci, bu düşüncesine aşağıdakilerden hangisini gerekçe gösteremez? Çıkmak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almıştır? Zeka yaşı 40 olan bir kişinin zeka bölümü (IQ) 100 ise bu kişinin gerçek yaşı aşağıdakilerden hangisidir? Kuran – ı Kerim in en uzun ve en kısa sureleri aşağıdakilerin hangileridir ? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin geri dönüşümü yapılamaz? Aynı ya da farklı cins atomların bir araya gelmesiyle oluşan atom kümelerine ......... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir