S:1

"Ateş düştüğü yeri yakar." atasözünün anlamı nedir?

"Ateş düştüğü yeri yakar." atasözünün anlamı nedir? sorunun cevabı "Felaket kimlerin başına gelirse onları üzer." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Sanat eserlerinde görülen evrensel anlamdaki insani öz, bilinçaltının zamanı ve mekânı aşan yönleriyle ancak simge değerlerle ortak görüntü seviyeleri oluşturabilir. Sanat eserinin evrensel dille ‘herkesi kucaklamasındaki başarısı, onun simgesel anlamdaki değer derinliğinin bir göstergesi olarak kabul edilmelidir. Şerif Aktaş, metinde veya eserde ortaya çıkacak bu değer sisteminin çözümünü, üslup inceleme çalışmalarının ana hedefi saymaktadır. Okuyucunun, anlatı sistemindeki yapıyı çözebilmesi için kişiler ve kavramlar düzleminden çok bu simge değerler üzerinde yoğunlaşması ve bu değerleri çözümlemesi gerekmektedir.Bu parçayla ilgili olarak aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur? 19.yy.da Osmanlı ekonomisi, Avrupadaki ekonomik gelişmelerden etkilenmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasında aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu savunulamaz? Dilimize Farsçadan girmiştir.• Sözlükte haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir.Yukarıda hakkında bilgi verilen dini kavram aşağıdakilerden hangisine aittir? TBMM nin varlığını tanıyan ilk Müslüman devlet hangisidir? I.su II. buz III. buhar Yukarıda belirtilen maddelerin hallerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Yalnız taş duvar olmaz. atasözüyle aynı anlamdadır? • Aynı anda kasılıp aynı anda gevşeyen kaslardır.• İskelet kaslarının kemiklere bağlandığı lifli bağ dokudan oluşmuş yapıdır.• Sürekli uyarı verilmesiyle kasın uzun süreli tek kasılmasıdır.Açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur? • Kalıtsal olarak bir canlıdan yavrulara aktarılabilen özelliklerdir.• Bir karakterin kalıtımından sorumlu gen çeşitlerinden her biridir.• Kromozomlarda, her karakter için ilgili genin kapladığı bölgedir.Verilen açıklamalar incelendiğinde aşağıdakilerden hangisinin karşılığı yoktur? Atatürk hukuk, tarih felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini dile getirmiş ve insanları yönlendirmiştir.Yukarıdaki verilen bilgi Atatürkün hangi kişisel özelliğini yansıtmaktadır? Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Allahın peygamber aracılığıyla gönderdiği kurallar bütününe ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Haçlı Seferlerinin sebeplerinden biri değildir? Dünya turizminde aşağıdaki kıtalardan hangisinin payı daha fazladır? Anayasa Mahkemesi kararları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Metin,arkadaşları ile konuşurken futbolun basketboldan daha eğlenceli olduğunu ve dünyada en fazla sevilen spor dalı olduğunu söylemiştir. Buna göre Metinin bu konuşması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? 2 m 25 cm, 1m 50 cm den ne kadar fazladır? Aşağıdaki öğünlerden hangisi sağlığımızı olumsuz yönde etkiler? Trafik ışıklarından hangisi GEÇ anlamına gelir? Aşağıdakilerden hangisi büyükbaş (sığır) cinsi hayvanların nisap miktarıdır? 20 m uzunluğundaki bir ipin 15 m 40 cmsi ile halı dokunmuştur. Geriye kalan kumaş için hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir