S:1

Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "hedefi bulmamak" anlamı vardır?

Aşağıdaki deyimlerden hangisinde "hedefi bulmamak" anlamı vardır? sorunun cevabı "ıska geçmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
1. onlara2.sayesinde3.buluruz4.yolumuzu5.ama6.hiçbir zaman7.onlar8.ulaşamayız Bu sözcüklerin tamamını kullanarak, ‘İdealler yıldızlara benzer. Cümlesini açıklayıcı bir yargı oluşturulmak istendiğinde doğru sıralama nasıl olur? Aşağıdakilerden hangisi göğüs kafesimiz korunur? Osman evine gelen arkadaşları için 8 L meyve suyu almıştır. Osman evine gelen on arkadaşına meyve suyunu eşit olarak ikram edecektir. Buna göre bir kişiye ne kadar meyve suyu vermesi gerekir? Aşağıda melekler ve görevleri yazılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki eserlerin hangisi modernizmi esas alan eserlerden değildir? Aşağıdakilerden hangisi heterojen karışımlardan biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangilerinde da / de bağlacı, şaşma anlamında kullanılmıştır?I- Size de gidebiliriz bize de.II- Çalıştı da çalıştı.III- Senin gibisini de görmedim.IV- Nasıl oldu da anımsamadın? Aşağıdakilerin hangisinde eş anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kaza sonrasında yapılması gereken uygulamalardan biridir? Seçil: ............... are you doing? Paul: Im swimming. Tutsak kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? 0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0 kaç eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel değerlendirme yapılmıştır? Gerektiğinde abdest ve boy abdesti almaya - - - - denir.Bu cümledeki boşluğa gelebilecek uygun kavram aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi ünlü bir harf aldığında yumuşamaz? Mısır Seferinin aşağıdaki sonuçlarından hangisi Osmanlı padişahının içte otoritesinin, İslam dünyasında ise itibarının artmasında daha fazla etkili olmuştur? ― Bir düzenleme kurulu tarafından hazırlanır.― Toplantı sonunda bildiriler basılarak kamuoyu ile paylaşılır.― Aynı oturumda birden fazla uzman katılımıyla gerçekleştirilir.Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir? Her gün 1 saat ders çalışan bir öğrenci, bir haftada kaç saat ders çalışır? Açık sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Fethedilen yerler ilk defa hangi halife zamanında yönetim birimlerine ayrıldı? Hz. Ömer Döneminde fetihler hız kazanmış; Mısır, Suriye, Irak ve İran fethedilmiştir.Bu durumun İslam Devletinde hangi bakımdan değişikliğe neden olduğu iddia edilemez? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Medineye hicretin sonuçlarındandır? Aşağıdaki onluk ve birlikleri yazılan sayılardan hangisi en büyüktür? Ülkemiz, mutlak konumundan dolayı .................... iklim kuşağında yer alırCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Top üretimi yapan bir firma, yeni üreteceği ürün ile ilgili hangi gruba araştırma yapmalıdır? Kavga eden öğrencileri barıştıran bir öğretmen sorunu hangi yönde çözme amacında olmuştur ? Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğru değildir? Bal arılarının üreme şekli düşünüldüğünde mayoz bölünmenin gerçekleştiği olay aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Selma : ..................Zeynep : I feel happy and energetic because it is sunny and warm today. Bir kenarının uzunluğu 8 m olan kare şeklindeki oyun alanının çevresi kaç metredir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamına dâhil kurumlarda yönetim, icra, büro ve benzeri hizmetleri gören memurlar hangi hizmet sınıfını teşkil eder? Aşağıdakilerden hangisi Bilişim Suçlarına karşı alınabilecek önlemlerden biri değildir? Boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?one – three - ______ - seven – nine – eleven İnsanların kimlik bilgilerinin ortak olmasının mümkün olmadığı tek bilgi aşağıdakilerden hangisidir ? A: What are you doing?B: - - - - . Hücre zarından difüzyon ile;I. O2II. GlikozIII. ProteinIV. H2OV. Yağmoleküllerinden hangileri geçemez? Modern Japonyanın doğuşunu sağlayan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Üzüm yetiştirerek geçinen bir çiftçinin üzüm bağındaki bazı üzüm ağaçları, zararlı böceklere karşı dayanıksız olduğu için verim azalmıştır.Çiftçi, böceklere dayanıklı, birbirinin aynı üzüm ağaçlarından oluşan üzüm bağıyetiştirmek istiyor.Bunun için bilgi aldığı ziraat mühendisi aşağıdaki uygulamalardan hangisini önermiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir