S:1

Aşağıdakilerden hangisi pil ile çalışmaz?

Aşağıdakilerden hangisi pil ile çalışmaz? sorunun cevabı "Ütü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Hangisi canlıların ortak özelliği değildir? Bir hücrenin temel kısımlarından biri hücreden çıkacak olursa hücre canlılığını yitirir. Aşağıdaki organellerden hangisi çıkarıldığında hücre canlı kalabilir? Türkiye ile kendilerini iki devlet bir millet olarak ifade eden kardeş ülke hangisidir? Ellerim takılırken rüzgârın saçına Asıldı arabamız bir dağın yamacına Yukarıdaki şiirin uyak (kâfiye) türü hangi seçenekte verilmiştir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre bir öğretmen, mezuniyetsiz veya kurumunca kabul edilen mazereti olmaksızın görevini terk eder ve bu terki kesintisiz kaç gün devam ettirirse yazılı müracaat şartı aranmaksızın çekilme isteğinde bulunmuş sayılır? Emri bil marufhve nehyi anilmünker. İslamda hangi görevi anlatır? -Selimiye Camii - Kırkpınar güreşleri - Ali Paşa Çarşısı Yukarıda verilen kültürel değerler aşağıdaki illerimizden hangisine aittir? Şayet yerde ve gökte Allahtan başka ilahlar olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu...(Enbiyâ suresi, 22. ayet)Bu ayette aşağıdaki inanç biçimle- rinden hangisi vurgulanmaktadır? Tonyukuk, Kültigin ve Bilge Kağan Anıtı hangi çağda yazılmıştır? Karbonhidratların kimyasal sindirimi hangi organda başlar? Aşağıdakilerin hangisinde soru zamiri vardır? Halkla ilişkiler aşağıdakilerden araştırmalarında hangisini kullanmaz? Aşağıdakilerden hangisi muhtarın görevlerinden biri değildir? 1.Köy - Belediye başkanı2.İlçe - Kaymakam3.İl - valiYukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Tarımsal üretimi etkileyen faktörler doğal ve beşeri olmak üzere ikiye ayrılır.Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetleri etkileyen beşeri faktörler arasında gösterilir? Hukuk alanında yapılan düzenlemelerle Müslüman ve gayrimüslim tüm vatandaşlarımızın aynı hukuk kurallarına uyması sağlanmıştır. Bu çerçevede, evlenme-boşanma, miras ve kadın-erkek eşitliği konularında çıkarılan kanunlarla hem hukuk hem de sosyal yaşamda önemli değişiklikler yapılmıştır.Buna göre;I. Toplumda hukuk birliği sağlanmıştır.II. Müslümanlar ayrıcalıklı bir konuma gelmiştir.III. Medeni hayatta kadın-erkek eşitliği sağlanmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ona güvenebilirsiniz, hep doğru konuşur. cüm- lesindeki altı çizili kelimenin karşıt anlamlısı aşağıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Günde 24 litre süt veren bir ineğini sütü 3 eşit kovaya dolduruluyor. Bir kova süt kaç litredir? Hava çok soğuduğunda havadaki su buharının yeryüzündeki soğuk yüzeylere çarparak sıvı hâle geçmeden donması olayına ne ad verilir? Mustafa Kemalin eğitim aldığı ve Müslüman Türkler tarafından Selanikte açılan ilk özel Türk okulun adı aşağıdakilerden hangisidir? "Maddelerin boşlukta kapladığı alana .................. denir." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 1. Selam olsun bizden güzel dünyaya.2. Bahçelerde hâlâ güller açar mı?3. Selam olsun sonsuz güneşe, aya.4. Işıklar, gölgeler suda oynar mı?Numaralanmış dizelerin hangisinde ismin yerini tutan bir sözcük kullanılmıştır? Hangi cümlenin sonuna diğerlerinden farklı bir noktalama işareti konmalıdır? "Sıcak su musluğu kırmızı, soğuk su musluğu da mavi renkle belirtilmiştir." cümlesinde suyun özelliklerini hangi sözcükler bildirir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sindirimde görevli organların sağlığı için uygun değildir? Bir fabrikanın % 60 kapasiteyle ve günde 10 saat çalıştırılmasıyla 15 günde ürettiği ürünler, % 75 kapasiteyle ve günde 12 saat çalıştırılmasıyla kaç günde üretilir? Bora, boş bir kabı ölçtüğünde 330 g geldiğini gördü. Daha sonra kabın içine bir miktar su koyup ölçtüğünde bu sefer 900 g geldiğini gördü.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, terim anlamıyla kullanılmamıştır? Zonal toprakların özelliklerinin belirlenmesindeki en önemli faktör iklimdir.Aşağıdaki topraklardan hangisinin oluşumunda bulunduğu bölgenin iklim özelliklerinin etkisi daha azdır? - Konu dinleyiciler önünde sohbet havasında tartışılır.- Dinleyicilerle konuşmacıların birlikte düşünme isteği çerçevesinde düzenlenir.- Başkan konuşmacılara sırayla sorular yöneltir.Bu özellikler aşağıdaki sözlü anlatım türlerinden hangisine aittir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Millî Eğitim Şûrasının sekretarya hizmetlerini yürütmek aşağıdakilerden hangisinin görevidir? İnsanların adalet ve hukukta elde ettiği kazançlara ne denir? Aynı düzlemde olup bütün noktaları ortak olan doğrulara .............. doğrular denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bir baktım ki ( ) cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdaki sanat dallarından hangisi, İslam medeniyetinde gelişme imkânı bulamamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? MS 395 yılında ikiye bölünen imparatorluk, aşağıdakilerden hangisidir? 31 Aralık 2019, saat : 23.45ten 42 dakika sonra tarih ve saat kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi kelime-i tevhidin tanımıdır? Karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentezle kendi besinini kendisi üreten bakteriler beslenme şekillerine göre hangi grupta yer alır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir