S:1

Elektrik enerjisinde tasarruf için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

Elektrik enerjisinde tasarruf için aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? sorunun cevabı "Sabaha kadar salonun ışığı açık bırakılmalı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
722 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yoktur? Yılsonu için gösteri hazırlıyoruz( ) cümlesinde ( ) işareti yerine aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir? Ağaç bir.................................dir. Kesilip şekillendiğinde..............................olur. Mobilya atölyelerinde malzeme olarak kullanılarak ondan masa yapılır. Masa ise bir.................................dır.Yukarıda verilen cümlelerde boşluk bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki sözcüklerden hangileri getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bir ham maddedir? Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir? 38 den başlayarak geri doğru ikişerli sayarsak 3. sayı kaç olur? I. Eşeysiz üremeII. Oksijenli solunumIII. Enerji kullanımıYukarıda verilenlerden hangileri tüm canlılar tarafından gerçekleştirilir? Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi doğrudur? 1 L benzinle 15 km yol giden bir araç, 300 km uzaktaki bir şehre gidip geliyor. Yolculuğu boyunca kaç litre benzin tüketmiştir? Peygamberimiz İslamı anlatmak için gittiği Taif şehrinde tepkiyle karşılanmış ve hatta yaralanmıştır... O şöyle dua etmiştir: Rabbim, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değillerPeygamberimizin her şeye rağmen bu şekilde dua etmesi onun hangi özelliğini gösterir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? I- EmekII- SermayeIII- GirişimciYukarıdakilerden hangileri üretimin faktörlerindendir? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Aşağıda kenar uzunlukları verilen üçgenlerin çevrelerinin uzunluklarını bulunuz?a = 14 cm b = 14 cm c = 21 cm Futbol oynamayı çok seven ama bir türlü okul takımına seçilemeyen Ali, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? 350 sayısının, birler basamağındaki rakamın basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Allahın her şeye gücünün yetmesini ifade eden sıfatıdır? I. Akciğer atardamarıII. AortIII. Böbrek atardamarıVerilen damarlardan hangileri oksijen bakımından temiz kan taşır? (1) Simon, sabah uyandığında çocuklar hâlâ uyuyordu. (2) Karısı biraz ödünç ekmek almak için komşuya gitmişti. (3) Simon pencerenin kenarından sokağa bakınca yolun kenarında oturan ihtiyar bir adam gördü. (4) Yaşlı adamın üzerinde eskimiş bir gömlek ve rengi soluk bir pantolon vardı.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi pozitif tam sayıdır? Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda yer alan cümlelerden doğru olanların başına (D),yanlış olanların başına (Y) koyunuz. ( ) Etkili bir iletişim için önce kişinin kendisi ile başlar.( ) Devşirme Sistemi Osmanlıdaki askeri sistemin adıdır.( ) İletişimin kaliteli olabilmesi için iyi bir dinleyici olmak önemlidir.( ) Osmanlı Devletinin hızla gelişip güçlenmesi Tımar Sistemi sayesinde olmuştur.( ) Kişi dokunulmazlığı, düşünce ve kanaat, din ve vicdan özgürlükleri Anayasamızda yer alan temel hak ve özgürlüklerdendir. Peygamber efendimiz, Güneş ve Ay tutulmaları, yıldız kayması vb. gibi doğa olaylarını nasıl değerlendirmektedir. Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yay ayraç içine farklı bir noktalama işareti gelmelidir? Bazı sanayi tesislerinin yer seçiminde enerji kaynağına yakınlık temel etkenlerden biridir.Buna göre aşağıda verilen sanayi tesislerinden hangisi bu genellemeye örnek olarak gösterilebilir? Hangisi yardıma ihtiyaç duyulduğunda aranabilecek numaralardan biri değildir? Röportajlarda aşağıdaki anlatım türlerinden hangisinin kullanımı diğerlerinden dahaazdır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sonuçlarındandır? Aşağıdakilerden hangisi sorumluluğu tanımlar? Some medicine is - - - - by my mother every day. 75 gramlık bir bardak kullanılarak tartılan fındığın kütlesi 315 gram gelmiştir. Buna göre fındığın net kütlesi kaç gramdır? Dünyanın küre şeklinde olduğunu ilk söyleyen bilim insanı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi madde­nin hâl değiştirmesine örnek değil­dir? Hoşgörünün yaygınlaştığı bir toplumda aşağıdakilerden hangisinin daha çok görülmesi beklenir? ........................ ilk Türk donanmasını kuran ve ilk deniz komutanı olan Türk beyi olarak kabul edilmektedir.​Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Bayram namazı II. Cuma namazıIII. Her işe besmele ile başlamakYukarıdaki ibadetlerin hükmü sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir? I- Vakfe yapmakII- İhrama girmekIII- Kurban kesmek Yukarıdaki hac görevlerinin yapılış sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Mıknatıs çekim gücüne sahiptir. Bu çekim gücü bazı metalleri etkiler. Böylece o maddeler mıknatısa doğru hareket eder ve mıknatısa yapışır.Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir