S:1

Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarafından oluşturulan ses kaynaklarına ne denir?

Doğada kendiliğinden bulunmayan insanlar tarafından oluşturulan ses kaynaklarına ne denir? sorunun cevabı "Yapay ses kaynakları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki eserlerden hangisi mensur şiir türünde yazılmıştır? Atatürkün benimsediği halkçılık ilkesine göre köylü, işçi, sanayici ve tüccar gibi toplumu oluşturan sınıflar birbirine üstün değil, birbirinin destekçisidir. Hukuksal açıdan ayrıcalıkları yoktur.Bu bilgide halkçılık ilkesinin aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ilişkisi vurgulan- mıştır? Periyodik sistemin aynı grubunda proton sayısının arttığı yönde,I. Atom çapıII. İyonlaşma enerjisiIII. Elektronegatifliközelliklerinden hangileri azalır? Murat 3694 sayısını en yakın yüzlüğe, 2842 sayısını da en yakın onluğa yuvarlıyor.Yuvarladıkları sayıları topluyor. Sonucu kaç bulmuştur? Aşağıdakilerden hangisi insanlar arasındaki ortak yönlerin başında gelir? Hangisi Kuran-ı Kerime karşı görevlerimizdendir?I- Onu okuyup anlamalı, emir ve yasaklarına uymalıyız.II-Kuran-ı Kerim okunurken saygı içinde dinlemeliyiz.III-Kuran-ı Kerimi öğrenmeli ve başkalarına öğretmeliyiz. Peygamberimizin, peygamberlik gelmeden evvel Mekke şehrinden uzaklaşarak ibadet etmeye başladığı mağara ve dağın adı nedir? Fosilleri inceleyen bilim dalı ne ad verilir? Günlüğümüzün, mektuplarımızın ve özel eşyalarımızın karıştırılması hangi hakkın ihlâline örnektir? Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden kimdir? 17 kalemin bir kısmı satıldı. 5 kalem kaldı. Kaç kalem satılmıştır? Amy: Look! There is a funfair in town at the weekend. There are many fun rides; bumper cars, big wheel and carrousel.Bill:Thats great. We can have fun together. I love bumper cars very much. How much is one ride?Jane:Its one token and one token costs £2. Its cheap.I want to get on carrousel. I think It is more enjoyable than bumper cars.How much does a token cost? "Özlem ( )in kınasına Demet ( ) Dilek ( ) Zeynep ve Ayşegül gitti ( )" cümlesinde ( ) yerine hangi noktalama işaretleri gelme­lidir? Genel olarak, ortaya çıkan, olup biten şey ya da durum; dikkati çeken ya da çekebilecek olan her türlü oluşuma Olay denir. Günlük hayatta birçok olayla karşılaşırız. Aşağıdakilerden hangisi Olayın özellikleri arasında yer almaz? Türkiye Cumhuriyetinin ilk muhalefet partisi hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi âlimlerin yalan söylenebileceğini ifade ettiği durumlardan biri değildir? Yediğimiz besinlerin tadının alınması ağızda başlar.Aşağıdaki olaylardan hangisi bu durumu sağlar? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin (s.a.v.) adil bir hakim olarak gösterdiği özene uygun bir örnek değildir? Aşağıdaki hangi cümlede yazım yanlışı vardır? 17 Ağustos Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinin acılarını sarmak amacıyla Türkiyeye;Yunanistan, İsrail, Almanya gibi birçok ülkeden kurtarma ekipleri gelmiştir. Marmara depreminden kısa süre sonra Yunanistanda olan depreme ise,Türkiyeden kurtarma ekipleri gönderilmiştir.Bu durum, aşağıdaki kavramlardan hangisi için bir örnek olabilir? Fıkhı Ekberaşağıdaki mezheplerden hangisinin görüşlerini içeren bir eserdir? Hz. Muhammed (sav.)in aşağıdaki sözlerindenhangisi, misafire cömert davranılmasını tavsiyeetmektedir? Aşağıda verilen özelliklerden hangisi mitoz bölünmenin amacıdır? Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Yukarıda verilen durumlardan hangisinde mıknatıslar birbiri çeker? Sağlığında kitap çıkarmayan şair; şiirlerinin konularını aşk, tabiat, deniz, ölüm ve sonsuzluktan aldı. İstanbul sevgisini işledi. İç ahengi her şeyden üstün tuttu. Şiiri musikiden başka türlü musiki olarak kabul etti. Kendinden sonraki kuşaklar üzerinde çok etkili oldu.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Zebur hangi peygambere gönderilmiştir? Peygamberimiz Hz. Muhammed (a.s.m) Güneşi sağıma, ayı da soluma koysalar ben davamdan vazgeçmem sözünü kime hitaben söylemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Meydan Savaşının sonuçlarından biri değildir? İnsanlar, arabaları severler. Cümlesinde kaç isim vardır? Keklik gibi taştan taşa sekerek Gerdan açıp gelişini sevdiğim Sağa sola taksim etmiş örgüsün Onar onar bölüşünü sevdiğimBu dizelerde lirik anlatımın aşağıdaki özelliklerinden hangisi görülmez? Aşağıdakilerden hangisi Karadeniz kıyısında yer alan ovalarımızdandır? Çay sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ırmak" anlamına gelmektedir? Bulgaristan'ınbaşkenti neresidir? Bir internet site adresi aşağıda verilmiştir.https://www.sorubak.comBu sitenin alan adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi sesin olumlu etkilerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi Millî Edebiyat Dönemi hikâye yazarlarından değildir? Hiç kimse; her resmin bir ressamının, her kitabın bir yazarının, her elbisenin bir terzisinin, her binanın bir ustasının olduğundan şüphe etmez. Ortada bir eser varsa onu mutlaka bir yapan vardır diye düşünür. O halde içinde yaşadığımız muhteşem evrenin de bir - - - vardır. Cümlenin akışına göre boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? "Boş" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Bu kadar boş insanı nasıl toplamışlar?" cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Hangi cümlenin sonuna nokta işareti ( . ) doğru konulmuştur ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir