S:1

Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir?

Aşağıdakilerden hangisi doğal sestir? sorunun cevabı "Bebek sesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Alanında uzman kişilerin bir konuyu açıklamak, tanıtmak, konu hakkında bilgi vermek amacıyla yaptıkları konuşmalara ne ad verilir?  Burçak ve Sueada  ikiz kardeşlerdir. Buna göre bu iki kardeşin nüfus cüzdanlarındaki hangi özellik farklıdır? Çanakkale Savaşı sonucunda yardım almayarak savaştan çekilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?   Aşağıdakilerden hangisi iletişimin süreçlerinden değildir? Bazlarla ilgili olarak,I. İyonlaştığı zaman ortama OH- iyonları verir.II. Tatları acıdır.III. Turnusol kağıdı ile temas edince kırmızı renk gözlenir.ifadelerinden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi doğal afet değildir?  My car - - - - last week by the thieves, but the police caught them yesterday. (I)Heyacanla yüzümü yalayan deli rüzgârlar eşliğinde, yeşil sessizliği keşfetmeye koyuluyoruz vakti geçirmeden.(II)Orman yangınlarını önlemek amacıyla göletler yapılmış.(III) Yol boyunca karşılaştığımız göletler, gökyüzünü kıskandırırcasına mavi mavi göz kırpıyor bize.(IV)Kiraz, badem ve armut ağaçlarının renk renk çicekleri, üzerinde arılar vızıldaşıyor.(V)Her ağacın üzerinde arı görmek mümkün burada.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangilerinde kişileştirme sanatı vardır? T.C. Anayasası’na göre Türkiye Büyük Millet Meclisince, Bakanlar Kuruluna verilen “kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi” ile ilgili aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi beşeri unsur  değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisine “-in” eki getirilirse, sözcükte ses değişmesi olmaz?   "Karşıdaki yuvarlak masayı bana getirir misin?" cümlesinde varlığın özelliğini belirten kelime hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti (!) konulmaz?                                                           Aşağıdakilerden hangisinin oluşmasında İtalya ve Almanya’nın uyguladığı saldırgan politikaların etkisi yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde anlatım 3. kişi ağzından yapılmıştır?  2 ton 300 kg kömürün 850 kg’ı yakıldığına göre kaç kg kömür kalmıştır? Şekli kare ve dikdörtgen biçiminde olan trafik levhaları ne ifade eder? Man  : What do you think of spending our vacation in Canary Islands?Woman: I don’t think we can go there. It is too - - - - for us. We can’t afford it. Nitel gözlem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Felsefi bilginin refleksif olması aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Kıskançlık kötü bir davranıştır çünkü………………. Yukarıdaki boşluk aşağıdakilerden hangisiyle doldurulamaz? Hangisi emniyet kemeri ve çocuk güvenlik koltuğu kullanmanın gerekçelerinden değildir? Millî Mücadele’nin Hazırlık Dönemi’nde;•  millî cemiyetlerin tek çatı altında toplanması•  TBMM’nin açılması•  Kuvayımilliye’den Düzenli Ordu’ya geçilmesiçalışmalarıyla aşağıdakilerden hangisi amaçlanmıştır? Osmanlı Devleti’nde gelir ve giderlerini düzenleyen kişiye defterdar adı verilir. Osmanlı Devleti’nin hazinesi defterdara emanetti.Osmanlı Devletinde defterdarın görevlerini günümüzde hangi bakan yerine getirmektedir? Aşağıda bazı hayvancılık faaliyetleri ile bu hayvancılık faaliyetlerin yoğun olarak yapıldığı yerlerin bitki örtüsü özellikleri eşleştirilmiştir.I. Koyun yetiştiriciliği - bozkır bitki örtüsüII. Kıl keçisi yetiştiriciliği - orman bitki örtüsüIII. Büyükbaş hayvancılık - çayır bitki örtüsüBu eşleştirmelerden hangileri yanlıştır? "Okuldaki arkadaşlarına kaba davranmamalısın." cümlesindeki "kaba" sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi bize sevap kazandırmaz? Ay'ın evrelerinin doğru sıralanışı hangi seçenektedir? 77.48 işleminin sonucunu çarpma işleminin çıkarma işlemi üzerinde dağılma özelliği şeklinde gösterimi aşağıdakilerden hangisidir? Suda erimeyen bir cisim, suya bırakıldığında yarısı suya batmış olarak dengede kalıyor. Bu cisme etki eden kaldırma kuvvetinin, cismin ağırlığı ile ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Aşağıdaki  cümlelerde  doğru  olanların  başına  ‘D’,  yanlış olanların başına ‘Y’ harfi koyunuz. (    ) İhtiyaçlar, isteklerden daha önemlidir.(    ) Doğal kaynaklar hiç tükenmez, bu nedenle tasarrufa gerek yoktur.(    ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz. (    ) Mustafa Kemal Kurtuluş Mücadelesini başlatmak için Samsun’ a çıktı.(    ) Teknoloji alanında buluş, icat yapanlara mucit denir. • Edip Ahmet Yükneki tarafındanXII. yüzyılda yazılmıştır.•   Eser Allah’a, Peygamber’e ve Dört Halife’ye sunulan övgü ile başlar.•   Dinî - tasavvufi bir ahlak kitabı niteliği taşır.Özellikleri verilen eser aşağıdakilerden hangisidir? -Belli şekilleri yoktur.-Bulundukları bakın şeklini alırlar.-Havada yayılmazlar.Verilen özellikler hangi maddelere aittir? Sınıfımızda 12 sıra ve her sırada 2 öğrenci oturmaktadır. Sınıfımızın mevcudu ne kadardır? “Dokunmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “karıştırmak” anlamında kullanılmıştır? Peygamberimizin mescidinin yanında, ilk yatılı öğretmen okulu da denebilecek yerde kalan Müslümanlara ne denir? “Bir tablo ne denli ustaca ve kusursuz olursa olsun, yaşayan gerçek doğanın yalnızca bir kesitini yansıtabilir. Çünkü o bir kopyadır. Oysa doğa sonsuz zenginlikleri ile bizi var eder, eğitir ve yeniler.”             Bu parçada vurgulanmak istenen ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir?  1.   Akıllı olmak      2. Yemek-içmek      3. Doğmak-büyümekYukarıdakilerden hangileri insanı diğer canlı varlıklardan ayıran özelliklerdendir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Nasıl?” sorusunun yanıtıdır?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir