S:1

Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir?

Gündüz evde iş yaparken en ekonomik ışık kaynağı hangisidir? sorunun cevabı "Güneş" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi, bir eserin sahibine veya buluşu yapana, eserinden ya da buluşundan belli bir süre için ticari olarak yararlanma hakkını sağlayan haktır? Allah zat ve sıfatı ile sonradan yaratılmış olan hiçbir şeye benzemez.Bu tanım Allahın sıfatlarından hangisine aittir? Bin aydan daha hayırlı olan ve Kuranın indirildiği gece aşağıdakilerden hangisidir? Ey İman Edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. (Nisa Suresi 29.Ayet)Yukarıdaki ayette biz Müslümanlara yasak edilen davranış aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ankara Savaşının sonuçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sebze değildir? Kuran-ı Kerimin en uzun suresi hangisidir? • Anadolunun İbn-i Sinası olarak ün yapmış Selçuklu hekimidir.• Konyada medrese öğreniminden sonra Mısıra giderek el-Ezherde din bilimleri öğrenimi görmüştür.• Yakalandığı ağır bir hastalıktan dolayı sık sık hekimlere başvurmak zorunda kalınca tıp mesleğine ilgi duymuş, Mısırın önde gelen bilginlerinden fen ve tıp bilimlerini öğrenmiştir. Bilgi ve becerisi ile kısa zamanda tanınarak Mısırın en ünlü hastanelerinden olan Mansuriye Kalavun Darüşşifasında çalışmaya başlamış ve burada başhekimliğe kadar yükselmiştir.• Aydınoğlu İsa Beyin daveti üzerine Aydına gelmiş ve Selçuk ile Birgide kadılık ve hekimlik görevlerinde bulunmuştur.• Hem din bilimlerinde hem de tıp alanında değerli eserler yazan bilim insanının Aydınoğlu İsa Bey adına yazdığı Şifaül-Eskâm ve Devâül-Alâm adlı eseri, bunların içerisinde en ünlüsüdür.Hakkında bilgi verilerek tanıtılmaya çalışılan bilim insanı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Mescid-i Nebinin işlevleri arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi ciddi yaralanmalarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Aşağıdaki kurban türlerinden hangisinin etin- den kurban sahibi yiyemez? Mr. Burton :You look terrible. - - - -?Jake : A dog chased me on the way home. Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz ... ... devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır. cümlesinde boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? Her gün 36 sayfa kitap okuyan Eyüp, 20 günde kaç sayfa kitap okumuş olur? Düzgün – opak – sert maddenin karşıtı aşağıdakilerden hangisidir? Antik Yunan kültüründe verimlilik ve doğurganlık anlamı taşıyan Venüs heykeli, günümüzde sadece estetik değer taşıyan bir sanat eseridir.Bu parçadan aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? Hata yaptığımızda nasıl davranmalıyız? -5in 2 katının 1 fazlası kaçtır? Bir oyuncak arabaya kuvvet uygulanarak arkasından itilip, bırakılıyor. Bu araba en çok hangi zeminde yol alır? Bir bakkal birinci gün 55 ekmek, ikinci gün ise birinci gün sattığı ekmeklerden 15 tane fazla sattı. Bakkal 2 günde toplam kaç ekmek satmıştır? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?10 x.... = 53 + 37 Okulundaki öğrencilerin beslenme alışkanlıklarını belirlemek isteyen bir öğretmenin aşağıdakilerden hangisini sorması uygun olmaz? Cam, plastik, mum gibi belli bir kristal yapıya sahip olmayan maddeler aşağıdaki katı türlerinden hangisine örnektir? I. AyçiçeğiII. ÜzümIII. ZeytinIV. MısırBitkisel yağ üreticisi hammadde olarak hangisine ihtiyaç duyar? Peygamberlerin insanlardan seçilmesine itiraz eden müşriklere Kuran-ı Kerim aşağıdaki ayetlerden hangisiyle cevap vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi Akdeniz ikliminin özelliklerinden biri değildir? Japonyada pirinç üretimi çokyapılmaktadır.Bu durum oradaki çocukların aşağıdakilerden hangisini etkiler? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?91 – 35 = ....x 8 Hangi kelimeye "-e" getirilirse kesme işareti kullanılmalıdır? Canlı ve cansız varlıkların bir arada bulunduğu ortama ...........denir.Yukarıdaki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kütlesi 170 gram olan bir alüminyum parçası, içinde 140 cm³ su olan dereceli silindirin içine konulduğunda su seviyesi 200 cm³ e çıkmaktadır. Buna göre alüminyum parçasının yoğunluğu kaç g/cm³'tür? Orhan Bey Döneminde;I. Divan örgütünün kurulmasıII. İznikte ilk medresenin açılmasıIII. Vezirlik makamının oluşturulmasıgibi gelişmelerden hangileri doğrudan devlet yönetimi ile ilgilidir? Damlaya damlaya ............... olur. atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir? Hangi cümlede deyim yoktur? İyi bir yazar olmak istiyor ama ----. cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanamaz? Hangi fiil olumsuzdur? Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (') doğru kullanılmıştır? Dünyadaki tatlı su kaynakları içerisinde aşağıdakilerden hangisinin payı daha fazladır? Aşağıdaki sayılar bir kurala göre dizilmiştir. Bu kurala göre ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir ?3 9 21 39 ? 93 Aile bütçemizi düşünerek ..................... tutumlu kullanmalıyız.Yukarıda cümlede boş bırakılan yere hangi sözcük gelmelidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir