S:1

Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık veren kaynaklara verilen addır?

Aşağıdakilerden hangisi kendiliğinden ışık veren kaynaklara verilen addır? sorunun cevabı "Doğal ışık kaynağı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Arkadaşımın aldığı hediyeyi çok merak ediyordum. cümlesinde altı çizili kelimenin eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ormanları korumak için alınması gereken tedbirlerinden biri değildir? Büyük görme, yüceltme, ululama, büyüklüğünü kabullenme anlamlarına gelen ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre Bilgi Edinme Başvurusunda Başvuru usullerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi beden temizliğine örnek değildir? Yarısı 2 olan sayının 2 katı kaçtır? Hangi cümlede soru zamiri vardır? Peygamberimizin gençliği ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Peygambere ilk iman edenler Hz. Hatice, Hz. Ali, Hz. Zeyd, Hz. Ebubekirdir.Bu durum aşağıdaki ayetlerden hangisi ile doğrudan ilişkilendirilebilir? Trafik ışığı olmayan yerlerde karşıya nasıl geçilir? Atatürk ile ilgili bilgilerden hangileri doğrudur?1. Ulusumuzun lideridir. 2. TBMM yi açarak ulusal egemenliği gerçekleştirdi3. Bir çok hak ve hürriyete kavuşmamızı sağladı. Süslü nesrin ilk temsilcisi kimdir? Baskın türlerin zamanla diğer türlerle yer değiştirmesiyle bir bölgedeki türlerin birbirini izleyerek ortaya çıkması durumuna ne denir? "Yağmur hiç durmadan yağdı." cümlesindeki altı çizili sözcük, aşağıdaki cümlelerin hangisinde aynı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi sofrada dikkat edilmesi gereken bir davranış değildir? 15 sayısına kaç eklersem 25 eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? Esma, uzun bir aradan sonra tiyatroya gittiği için gişe memuruna, Bilet ne kadar? diye sormuştu.Bu cümledeki altı çizili söz aşağıdaki iletişim ögelerinden hangisidir? İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. (Necm suresi, 39. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayetin verdiği mesaja uygun düşmemektedir? Biten piller için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Ekosistemin bozulmasının önlenmesi, onarımının sağlanması için,I. Tükenebilir enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalıdır.II. Teknolojik araç ve gereçler bilinçli kullanılmalıdır.III. Endüstrileşmiş tarıma ara verilerek geleneksel tarıma geçilmelidir.verilenlerden hangileri yapılmalıdır? Kuran-ı Kerim, birey ve toplum olarak nelere dikkat edeceğimizi, nelerden kaçınmamız gerektiğini açıklayan bir rehberdir. Allahın, kullarının iyiliği için indirdiği bir kılavuzdur. İçerisinde yer alan esasları anlayıp hayatımızı onun ilkeleri doğrultusunda düzenlemek için Kuran-ı Kerimi okumamız gerekir. Yukarıdaki açıklamada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Hicaz Bölgesi şehirlerinden biri değildir? Fransızlar, Anadoluda işal ettikleri bögeleritamamen boşltma kararıı aşğıaki hangisavaşsonucunda almışardı? Aşağıda verşne sözcük öbeklerinden hangisi cümledir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde pekiştirmeli kelime yoktur ? (1) Bugüne kadar annemi hiç böyle mutlu görmemiştim. (2) Annem, yüzümüzü hem ağlayarak hem gülerek öpmemişti hiç. (3) Bize yüzlerce kez teşekkür etti.(4) Babama telefonla haber verirken sevinçten ağladı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanlarına Y yazınız. (.....) Tam gölgenin şekli ve büyüklüğü, cismin şekli ve büyüklüğüne bağlıdır.(.....) Yarı gölge ,tam gölgeden daha koyudur.(.....) Tam gölge hiç ışık almayan yerlerde olışur.(.....) Cisim ile ışık kaynağı arasındaki mesafe azalırsa gölge küçülür.(.....) Cisim ile perde arasındaki mesafe azalırsa gölge küçülür 9, 4, 0, 5 rakamları birer kez kullanılarak oluşturulacak dört basamaklı en küçük ve en büyük doğal sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sindirime yardımcı bez / organlardan birisidir? Aşağıdakilerden hangisi sürücü kaynaklı kaza sebeplerinden değildir ? Canlı vücudundaki atıkların dışarıya atılmasına ne denir? I. Kasların, kasılınca boyları kısalır.II. Kaslar gevşeyince dinlenme durumunu alır.III. Kaslar vücudumuza şekil verir. Yukarıda verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? Saat 15:25 iken saatin 16:00 olmasına kaç dakika vardır? Kuran-ı Kerim aşağıdaki halifelerden hangisi döneminde kitap hâline getirilmiştir? Bilgileri yenileyen, pekiştiren, bir çalışma sonucunu açıklayan, laboratuvar ve anket araştırmalarını sunan, önemli olay ve olguları dile getirmek üzere yapılan konuşmalara ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi insanı insan yapan değerlerden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarının insan haklarının korunmasında sahip olduğu işlevlerden biri değildir? 19. yüzyılda Rus Çarı I. Nikolanın Hasta Adam tabiri ile adlandırdığı devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Hava kirliliği ile ilgili bir araştırmayı hangi ilde yapmak daha doğru bir örneklem seçmemizi sağlar? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir