Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Bir tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaşmaktadır. Bu trenin yaptığı hareket türü aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Bir tren yolcu indirmek ve bindirmek için istasyona yaklaşmaktadır. Bu trenin yaptığı hareket türü aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "yavaşlama" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi Emeviler Dönemi gelişmelerinden değildir? Cennetteki meleklerin başkanı ve cehennemdeki görevlilerin başı kimdir?  Aşağıdaki sanatçı – eser eşleş-tirmelerinin hangisi yanlıştır? “Her çocuğun ilgi alanı farklıdır. “Yukarıdaki  ifadeye hangisi örnek olarak verilemez ?  3, 9, 0, 4, 1, 7 verilen rakamları birer kez kullanarak yazılabilecek 6 basamaklı en büyük doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir ? Bedir      Savaşı     Hicretin      kaçıncı      yılında      meydana gelmiştir? Karagöz oyununda Karagöz ile Hacivat’ın aralarında geçen konuşmaların olduğu bölüme - - - - ; asıl oyunun yer aldığı, oyunun konusuna göre farklı tiplerin perdeye yansıtıldığı bölüme - - - - adı verilir.Bu cümledeki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki mısraların hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Paralel daireleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi varlığın biçimini belirtiyor? Tarihte “Anal” adı verilen yıllıklarla tarih yazıcılığını başlatan uygarlıkhangisidir? Sanatçılığın pek çok zor tarafı var. Fakat son günlerde zihnimi kurcalayan bir başka noktası da kendini tekrar etmek gibi bir yanının olması.Altı çizili deyimin bu metne kattığı anlam aşağıdakilerden hangisidir?