S:1

Duran nesneleri hareket ettiren, hareket eden nesneyi durduran, nesnelerin şeklinin değiştiren etkiye ne denir?

Duran nesneleri hareket ettiren, hareket eden nesneyi durduran, nesnelerin şeklinin değiştiren etkiye ne denir? sorunun cevabı "Kuvvet" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Gözlem evleri iyi bir gözlem yapabilmek için şehirlerden uzak yerlere kurulmalıdır. Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, Orta Asya Türk devletlerinde devletin dış politikasını yürütmekle görevlidir? İslami ilk dil ve edebiyat ürünlerinin verildiği lehçe olan Karahanlı Türkçesi, aynı zamanda - - - - olarak da anılmaktadır. Türkçenin tarihî gelişim evresi içinde bir lehçe olarak değerlendirilmektedir.Bu paragrafta boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yazdığı makalelerle Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında dikkati çeken gazetecilerdendir? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin sesteş (eş sesli) sözcüktür? Aşağıdaki tümcelerde geçen deyimlerin hangisi, büyüklenme, kendini üstün görme anlamı taşımaz? Aşağıdakilerden hangisi doğal çevreye örnektir? Güney cephesinde kimlerle savaşıldı? Hz. Peygamberin doğumundan vefatına kadar hayatını konu edinen ilim dalı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir? Temel haklara sahip olmamızın en temel şartı hangisidir? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir? Kara sevda söylenirmiş dillerde Bülbülün arzusu açan güllerde Ben sen için her gün gurbet ellerdeBilmem bakıyor mu yola gözlerinBu dörtlük konusuna göre aşağıdaki koşma türlerinden hangisine örnektir? Dikdörtgen ile paralelkenarın ortak özellikleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammedin uyarıcı olmasıyla ilgili olarak yanlışbir bilgidir? We have got a house. - - - - house is in Ankara. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi tür (cins) adıdır? At the market. "Im really sorry." ne demektir ? 4 bütün erikten kaç tane yarım erik elde ederiz? (306 : 17) : 6 İşleminin sonucu kaçtır? Ahmet ................ izliyor. Cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılamaz? Zaman birçok şeyi değiştirir ama eski dostlukları değiştiremez.Aşağıdakilerden hangisi anlam bakımından bu cümleye en yakındır? Trenlerde tekerlek sayısının fazla olmasının nedeni; yüklü vagonlar demir rayları üzerinden geçerken, rayların şekil bozukluğuna uğramasını önlemek içindir.Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangileri yukarıdaki aynı ilke ile açıklanabilir?I. Taban alanı büyük ayakkabılar ile karda rahat yürünmesiII. Domates doğranırken bıçağın keskin tarafının kullanılmasıIII. Yazı yazarken kurşun kalemin ucunun kalemtraşla açılması Yyiyeceklerin sağlığa uygun olup olmadığını kontrol etmek hangi yönetim biriminin görevidir? Türk edebiyatının önemli eser-lerinden olan Kalyanamkara ve Papamkara masalı - - - -Döneminde kaleme alınmıştır. Eserin aslı Sanskrtiçedir. Dinsel masal niteliği taşıyanmetinde asıl anlatılmak istenen Budizmdir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Kahramanlık duygularını ifade eden şiir türüne ne ad verilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır? Hangi duyu organımız görevini yapabilmek için ışığa ihtiyaç duyar? Aşağıdaki teknolojik ürülerden hangileri aynı alanda kullanılır? Üçgenin iç açıları toplamı ..................... dir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 2,3,5 ve 9 ile kalansız bölünebilen en küçük sayı aşağıdakilerden hangisidir? 5018 Sayılı Kamu Malî Yönetimi Ve Kontrol Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay ile Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini hangi ayın sonuna kadar doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisine, bir örneğini de Maliye Bakanlığına gönderirler? ‘Vakit nakittir ‘ sözü bize neyde tutumlu olmamız gerektiğini hatırlatır? 9-1-0-4-2 rakamalarını kullanarak oluşturulabilecek en büyük 5 basamaklı doğal sayının birler ve binler bölüğünün toplamı kaçtır? İslamiyeti kabül eden ilk avrupa Türk devleti hangisidir? Okul servisi okula yakın bir yerde bizi indiriyor. Cümlesindeki tırnak işareti ile belirtilen sözcüğün karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Canlıların sahip olduğu ortak özellikler ile ilgili aşa- ğıdaki ifadelerden hangisi doğru değildir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Sınıfta kurulan folklor kolundaki öğrencileri kim seçer? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir