S:1

1-Kalınlığı her yerde aynı değildir.
2-Dünyanın tüm yüzeyini kaplar.
3-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar.
1.Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir?

1-Kalınlığı her yerde aynı değildir.2-Dünyanın tüm yüzeyini kaplar.3-Üzerinde insan, hayvan ve bitki yaşar.1.Yukarıda özellikleri verilen katman hangisidir? sorunun cevabı "Yer kabuğu" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdaki davranışlardan hangisinin toplum açısından bir sakıncası yoktur? Gülten Akın, Murathan Mungan için: Bana şu iki dizesini versin, benim bütün şiirlerim onun olsun.Yukarıdaki tırnak içindeki sözü söyleyen şairin, diğer şaire olan duygusu aşağıdakilerden hangisidir? 4 düzine misket 6 kişiye eşit olarak paylaştırılırsa her birine kaç misket düşer? Yapısıyla diğerlerinden farklı olan kelime hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi insan dolaşım sisteminin görevlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin niteliklerinden (özelliklerinden) değildir? Kuru sözcüğü, aşağıdaki cümlelerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Psikolojide, genelde hastalık tanısı koyma, hastanın tedavisini belirleme ve tedavinin etkililiğini değerlendirmede kullanılmak üzere, yapılan görüşmelerden, klinik psikolog ve psikiyatrın yaptığı değerlendirmelerden, uygulanan psikolojik ve nöropsikolojik testler ve ölçeklerin sonuçlarından, sosyal ve mesleki durum ile eğitim durumu hakkındaki bilgilerden yararlanarak yürütülen araştırma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir? Allahın göklerde ve yerdeki (nice varlık ve imkanları) sizin emrinize verdiğini, nimetlerini açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmediniz mi? (Lokman suresi, 20. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki tarihi eserlerden hangisi Anadolu dışında yer alır? Kuran-ı Kerim kaç cüzden oluşmaktadır?A) 20B) 30C) 40D) 50 She feels- - - - on big wheel. Suyun yüksek bir noktadan düşük bir noktaya akıtılmasından yararlanılarak üretilen elektrik enerjisi aşağıdakilerden hangisidir? Herkes kendi zevkine uygun olanı seçer.Bu sözü söyleyen kişi sanatsal bilginin hangi özelliğini vurgulamaktadır? Zehra, Türkçe dersinde zayıf olduğumu düşünüyorum. diyor.Zehra zayıf yönünü geliştirmek için hangisini yapmalıdır? Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi karşıt anlamlı değildir? Aşağıdakilerden hangisi hac ibadetini yerine getirmenin amaçlarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi çekim almıştır? Aşağıdakilerden hangisi çocukların evdeki görev ve sorumluluklarından sayılmaz? Çevre uzunluğunun 3 katı 63 metre olan bir bahçenin çevre uzunluğu kaç metredir? kelimeleri alfabetik sıraya koyduğumuzda hangisi en sonda yer alır? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y yazınız.(....) Geçmişten günümüze birçok ses teknolojisi kullanılmıştır.(....) Teknoloji ilerledikçe sesi ve görüntüyü kaydeden cihazlar da gelişmemiştir.(....) Ses teknolojisi sesin şiddetini değiştiren cihazlar geliştirmiştir.(....) Şiddetli ses üreten araçların olumsuz yönleri yoktur.(....) Şiddetli sesin, insan sağlığı üzerinde olumsuz etkisi yoktur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdaki nezaket ifadelerinin hangisini yemek bittiğinde kullanırız? Futbol oynamayı çok seven ama bir türlü okul takımına seçilemeyen Ali, aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de yer alan inanç konularından biri değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ünlü ile başlayan bir ek aldığında sonundaki sert ünsüz yumuşamaz? Aşağıdakilerin hangisinde de sözcüğü işin daha önce yapıldığı anlamını katmıştır? Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri 35 sayfa kitap okuyan Defne, toplam kaç sayfa kitap okumuştur? Bedenin, elbiselerin ve namaz kılınacak yerin temiz olmasına ne denir? Ülkemizde batıdan doğuya doğru gidildikçe yükselti genel olarak artar.Bu durumun aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi üzerinde olumlu etki yaptığı söylenebilir? Halk dilinde oluşan, yaratıcısı belli olmayan bir anlatı türüdür. Bu eserler daha sonra bir yazar tarafından yazıya geçirilir. Olaylar tamamen hayal ürünüdür. Yer ve zaman belli değildir. Kahramanlar insanüstü özellikler gösterir. Çoğu kez evrensel konular işlenir. Bu türde eğiticilik esastır.Bu parçada özellikleri verilen edebî tür aşağıdakilerden hangisidir? Bir işte bir kimsenin üstüne düşen görevdir.Açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Orta Çağın kapanıp Yeni Çağı başlatan olay hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın zararlarından değildir? Aşağıdaki yazarlardan hangisi ‘‘Gülüp Ağladıklarım, Şehir Mektuplarıgibi fıkra türünde yazdığı eserleriyle tanınmıştır? El sözcüğü, aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim içinde yer almamıştır? Mirachadisesi müşriklerden duyan ve Hz. Peygamber içinBu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur diyen sahabi kimdir? 1+1+1+1 kaç eder? Doğal afetlerle ilgili hangi öğrencinin söylediği cümle doğrudur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir