S:1

Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine ..............denir.
Bu cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

Dünya yüzeyinin sularla kaplı olmayan yerlerine ..............denir.Bu cümledeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? sorunun cevabı "Kara" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Kurân-ı Kerîm hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hititlerde kral hem baş yargıç, hem baş rahip, hem de baş komutandı. Kraldan sonra en yetkili kişi kraliçeydi. Kralın yetkileri soylulardan oluşan Pankuş Meclisi tarafından sınırlandırılırdı.Buna göre Hititlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çevresine yardımcı olan insanın ömrü kısa olsa bile uzun ömürlü sayılır. Bunun yanı sıra serveti olup da çevresine hiç yardımcı olmayan insanlar da var. Hatta bunlar, ken- dileri de yoksulluk ve sıkıntı içinde yaşarlar. Bunların ömürleri uzun olsa bile kısa sayılır.Bu metnin ana fikri aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi farz değildir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde sadece çekim eki vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi konuşma organlarından biri değildir? IX. ve X. yüzyıllara ait kaynak larda, Volgadan Orta Avrupaya kadar uzanan coğrafi bölgeye Türkiye denmiştir. Bu coğrafi bölge içerisinde Hazar ülkesi Doğu Türkiye, - - - - ise Batı Türkiye olarak adlandırılmıştır.Verilen bilgi cümlesinde boş bırakılan yere, aşağıdaki ülkelerden hangisi yazılmalıdır? Kamil 15 yaşında, annesi 54 yaşındadır. Kamil doğduğunda annesi kaç yaşındaydı? I. Dağ içi ovasıII. Irmak adasıIII. KırgıbayırIV. Çentik vadiÜlkemizde görülen yukarıdaki yer şekillerinden hangileri eğim oranının az olduğu alanlarda oluşmaktadır? Hangi öğrencinin söyledikleri hayal ürünüdür? İlkçağın en büyük şehirlerinden biri olan Efes denizin geri çekilmesi ile liman özelliğini kaybedip zamanla bir harabeye dönüşmüştür.Efesin tarihsel gelişim sürecini inceleyen bir tarihçi bu durumu açıklarken hangi tarihe yardımcı bilim dalından daha fazla yararlanmıştır? Psikolojinin alt alanlarından hangisinin genetik bilimiile ilişkisi en fazladır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir olgu bildirmektedir? Aşağıdakilerden hangisi okulda iç paydaş değildir? İslam Devletine, aşağıdaki şehirlerden hangisi başkentlik yapmamıştır? Havza Genelgesine göre• mitingler düzenlenerek işgaller protesto edilecek,• gösterilerde düzen korunarak, Hristiyan halka saldırı ve düşmanlık yapılmayacak,• büyük devletlerin temsilcilerine ve Osmanlı Hükûmetine uyarı telgrafları çekilecekti.Genelgenin bu maddelerine göre aşağıdakilerden hangisi amaçlanmamıştır? "Adamın karşısına iki kurt çıkmış." cümlesinde sıfat olan kelime hangisidir? Dil kirlenirse ulusal kimlik de kirlenir insanın gerçek yurdu ana dilidir. Ben ana dilimin sınırlarında nöbet tutarım. Bu benim en büyük görevimdir.Bu sözleri söyleyen kişi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? * Mebusan Meclisi itilaf devletleri tarafından kapatıldı * İstanbul 16 Mart 1920 de resmen işgal edildi Yukarıda verilenler hangi olaya bir tepki olarak gerçekleşmiştir ? Kanuni Sultan Süleyman döneminde ekonomik ve siyasi amaçlar doğrultusunda kapitülasyonlar verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir? Bu çileyi hiçbir suçum olmadığı hâlde öyle bir çekiyorum ki zaman zaman sinirlerimin dizginini ele almasam çıldıracağım.Bu cümlede altı çizili ifadeyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, endüstride kullanılan ve işçi sağlığına zararlı olan zehirlerden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartı yoktur? Aşağıdaki hal değiştirmelerinden hangisi maddenin ısı vermesi ile gerçekleşir? Aşağıdakilerden hangisi Nüfusun az olduğu yerlerin özelliklerinden değildir? Hava durumu tahminlerini yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir? Atatürkün annesinin adı nedir? Peygamberimize ilk inen ayetler hangi surede yer almaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Yedi Meşaleciler adıyla anılan topluluğun sanatçılarından biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi İletişimin Kişisel Engellerinden değildir? Emir'in derste dikkati dağılmış , pencereden dışarıya bakıp oynayan çocukları seyretmiştir.Emir hangi duyu organını kullanmıştır? -Elif, çok istediği bebeği alabilmek için para biriktirmeye başladı. Harçlığının bir kısmını harcamıyor, kumbara atıyordu. Canı dondurma istediği halde almıyordu. Buna göre, Elif için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Eğitim kurumları dil, ırk, cinsiyet ve din ayrımı gözetmeksizin herkese açıktır. Eğitimde hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.Yukarıdaki açıklama 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun temel ilkelerinden hangisini tanımlamaktadır? Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynak tüketimiyle oluşan ekolojik sorunları daha fazla yaşamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda verilen eserlerden hangisinin türü halk hikâyesi değildir? Bir destede kaç nesne vardır? 1 Kalem 1 tl , 1 Silgi 60 kuruş ise bir kalem fiyatı, bir silginin fiyatından kaç kuruş daha fazladır? 1) Sabah erkenden, yürüyüş için dışarı çıktım.(2)Hava bozuk olduğundan biraz canım sıkıldı.(3)Camdan baksaydım ve soğuğu fark etseydim dışarı çıkmazdım. (4)Biraz yürüdükten sonra üşüdüğümden eve döndüm.Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak hangisi yanlıştır? Hangisi bilgisayarı oluşturan temel birimlerinden değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir