S:1

Kar, yağmur, sis vb. doğa olayları Dünyamızın hangi katmanında gerçekleşir?

Kar, yağmur, sis vb. doğa olayları Dünyamızın hangi katmanında gerçekleşir? sorunun cevabı "hava" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Avusturya kralının, protokol bakımından Osmanlı veziriazamına denk sayıldığı antlaşma, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi farklı hecelerden oluşmaktadır? "Kitap" sözcüğüne hangi ek getirilirse kitap satan kişi anlamına gelir? Hangi cümlede ÖZNE vurgulanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur? Könglüm için örtediBütmiş başıg kartadıKeçmiş ödüg irtediTün kün keçip irtelür Günümüz Türkçesiyle: (Gönlüm acıdan için için yandı. Bu acı kapanmış yarayı yeniden deşti. Gönlüm geçmiş zamanları aradı. Geceler ve gündüzler geçtikçe de o zamanlar aranıyor.)Bu dörtlük aşağıdaki türlerin hangisinden alınmıştır? Aşağıdaki kurallardan hangisini çocuklar koymuş olabilir? Sivas Kongresinin toplanacağına ilk defa nerede karar verilmiştir? Mel : Can you give me your tablet for a minute? - - - -.Joel : Of course.Mel : Thank you. Osman Hamdi Bey'in yaptığı resimler - - - -Bu söz aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa nesnel anlatım söz konusu olmaz? Tarihte bilinen 18 harfli ikinci Türk alfabesini kullanan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? Ülkemizde sanayinin gelişmiş olduğu alanlarda nüfus yoğunluğu fazladır. Fakat Doğu Karadeniz kıyılarında sanayi çok fazla gelişmemiş olmasına rağmen bu bölümde nüfus yoğunluğu bir çok bölgemizin ve ülkemizin genel nüfus yoğunluğundan fazladır.Aşağıdakilerden hangisi bu olgunun sebebidir? O gün gökyüzü, erimiş maden gibi olur. Dağlar da atılmış yüne döner. Dost, dostu sormaz. (Meâric süresi, 8-10. ayetler)Aşağıdakilerden hangisi kıyamet ile ilgili bu ayetlerden çıkarılacak bir sonuç değildir? İçimden hep iyilik geliyor Yaşadığımız dünyayı seviyorum Kin tutmak benim harcım değil Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum Parasız pulsuzum ne çıkar Gelecek güzel günlere inanıyorumNecati CumalıBu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söy- lenemez? I. 1/1.000.000II. 1/500.000III. 1/200.000Yukarıda ölçeklerin ayrıntıyı gösterme bakımından büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Namazda ayakta durmakNamaz kılmadan önce abdest almakYukarıdaki ifadelerin adları hangi şıkta sırasıyla verilmiştir? Askerlikte yükselmenin tek yolu kurmaylık sınavını kazanmaktı. Böylece Harp Akademisine gidebilecekti. Bir gün: --‘Kurmay subay olmazsan ne yaparsın? diye yarı ciddi yarı şaka takılan sınıf arkadaşı Arifi derhal susturmuştur. --‘ Seni bilmiyorum fakat ben muhakkak kurmay subay olacağım diyerek cevap vermiştir. Mustafa Kemalin vermiş olduğu cevapla ilgili aşa- ğıdakilerden hangisi söylenebilir? Kuru bir yer kalmamak üzere, tepeden tırnağa bütün bedeni yıkamaya ............ denir. Boşluğa hangisi gelmelidir? Peygamberimize gelen ilk vahiy hangi suredir? mosque kelimesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Allaha ve ahiret gününe inanan ya ................... söylesin ya da sussun.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Bana ne söylediğini duyamadım Yukarıdaki tümcenin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumsuz bir yargı bildiriyor? Varlık felsefesi aşağıdaki sorulardan hangisini sormaz? Mıknatıslarla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki ifadelerin belirttiği sayıları + veya – işaretlerini kullanarak karşılarına tam sayı olarak yazınız.20 adım ileri :65 TL borç :100 TL gelir :Sıcaklık sıfırın altında 15°C :200 m. yüksekte uçan kuş : Satın aldığımız ürünlerden bazılarının üzerinde bir işaret görürüz. Bu işaret geri kazanım halkasının simgesidir. Bu tür ürünleri kullandıktan sonra ne yapmamız gerekir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi sınıf içi iletişim unsuru olarak ben diline örnektir? Aşağıda verilenlerden hangisi teknoloji kullanımının toplumsal ilişkiler üzerindeki olumlu etkisine örnektir? Ahmet cebindeki 20 TLsi ile bakkaldan 5 TLye şeker alıyor. Para üstünü üç arkadaşına eşit miktarda dağıtması için her birine kaç Türk Lirası vermelidir? Dadaruh, ağlayan kardeşimi kucağına aldı. Çitin ka- pısına doğru yürüdü. Artık ahırda hep yalnız oynuyordum. Hasan evde hapsedilmişti. Annem geldikten sonra da bağışlanmadı. Fırsat düştükçe, O yalancı! derdi babam. Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar, güç susardı. Zavallı anneciğim, benim iftira atabileceğime hiç ihtimal vermiyordu! Aptal Dadaruh, atlara ezdirmiş olmasın? derdi.Bu metin aşağıdaki alanlardan hangisinin inceleme alanına girer? 375, 296, 138 sayılarının hangisinde onlar basamağı daha büyüktür? Eğer yerle gökte Allah'tan başka tanrılar olsaydı, ikisi de bozulurdu. Arşın Rabbi olan Allah, onların vasıflandırdıklarından münezzehtir.enbiya 22Yukarıdaki ayette rabbimizin hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi konulduğu kabın şeklini alır? Mine marketten 2 kg 150 gram tavuk eti, 3 kg 450 gram kırmızı et ve 1 kg 250 gram balık eti almıştır. Toplam kaç kilo kaç gram et almıştır? Mum : - - - - ?Daughter : Sorry, mum. Its not tasty enough. Gördüğü rüya üzerine namaza çağrının ezan ile yapılmasını teklif eden sahabe aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir