S:1

Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer?

Dünyanın şekli aşağıdakilerden hangisine benzer? sorunun cevabı "Küre" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
853 sayısında yüzler basamağındaki sayının basamak ve sayı değeri farkı kaçtır? Bağlaç olan ‟de ayrı, ek olan ‟-de bitişik yazılır.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟denin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Kayaçlar aşağıdaki sektörlerden hangisinde hammade kaynağı olarak kullanılmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç-sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerin hangisinde üç nokta (...) kullanılması yanlıştır? Aşağıdaki hammaddesi ve ürünü verilen eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Pandorina kolonisine ait bazı özellikler şunlardır.I. Tüm hücreleri fotosentez yapar.II. Hücrelerde özelleşme görülmez.III. Koloniden ayrılan hücre yaşayabilir.IV. Hücreler jelatin bir kılıf içerisinde bulunur.Bu özelliklerden hangileri volvox kolonisi için de söylenebilir? erkeğin birden fazla kadınla evlendiği toplumlar için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Mehmet Ali Paşa isyanı sonucu aşağıdakilerden hangisi uluslar arası bir sorun haline gelmiştir? Kuran-ı Kerimin ilk ve en son sureleri hangisidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır .? Aşağıdaki sebzelerden hangisi kış sebzesidir? Aşağıdakilerden hangisi Fırat ve Dicle sularının kullanımı konusunda sorun yaşayan devletlerden biri değildir? 1. Savaş esirlerine iyi davranmıştır.2. Haksızlığa uğrayanların yanında yer almıştır.3. Kimseyi küçük görmemiştir.4. Emanete ihanet etmemiştir.Peygamberimizin yukarıda verilen davranışlarından hangisi doğrudan insana verdiği değerle ilgili değildir? Waiter :What would you like to have, sir?Mehmet : I will have a hot dog and a slice of pizza.Waiter :Im sorry, but - - - - , sir.Mehmet : Oh really! Then what is your offer for me? Fransız İhtilali sonrası ortaya çıkan hangi fikir akımı, Osmanlı Devletinin parçalanma ve çöküşünü hızlandırmıştır? Işık ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Çantayı yerden kaldırmak için nasıl bir kuvvet uygularız? Aşağıdakilerden hangisi Kuran-ı Kerimin özelliklerinden biri değildir? Din, insanlık tarihi boyunca daima var olmuş bir olgudur. Kutsal kitaplar, bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar tarihin her döneminde dinin var olduğunu ortaya koymuştur. İnsanın yeme, içme, dinlenme, eğlenme gibi bedensel ihtiyaçları olduğu kadar sevme, sevilme, güvenme, sığınma ve inanma gibi ruhsal ihtiyaçları da vardır. İnsan kendinden güçlü, yüce bir varlığa inanma ve ona sığınma ihtiyacı içinde yaratılmıştır.Bu parçada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Lozan ‘da çözülemeyen sorunlardandır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman anlamı yoktur? Yedi milyon elli dokuz bin yüz otuz dört okunuşu verilen rakam aşağıdakilerden hangisidir? Kutsal kitabımızın adı nedir? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve dolayısıyla Kıbrıs adası Türkiye için hangi yönden daha önemlidir? 8,5 L kaç mililitredir? Aşağıdakilerden hangisi tövbenin şartlarından biri değildir? Şiir, toplumumuzda en çok sevilen sanat dallarındanbiridir. Onun bu denli ilgi gömesinin nedeni, az söcüleçk şy söleme sanatı olmasından kaynaklanıyor.Bu nedenle şir düyasına girmek zordur.Bu metinden aşğıakilerden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ki bağlacı cümleye neden-sonuç ilişkisi katmıştır? Malazgirt Savaşının kazanılmasından sonra Anadoluda fethedilen bölgelerin fetheden komutanlara bırakılacağı ifade edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi bu durumun amaçları arasında değildir? Aşağıdaki adın yerine kullanılan sözcüklerden hangisi ismin -e hâlindedir? Hangisi ilk Müslümanlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ağır sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Bilim gerçek dünya hakkında araştırma yapma etkinliğidir. Dünyadaki gerçekliğin tek bir bilimi olabilir. Konu alanı dar olan bilimler, konu alanı geniş kapsamlı olan bilimlerle birleştirilebilir. düşüncesi aşağıdakilerden hangisine aittir? 50901 + 10979 = ? İşleminin sonucu nedir? Aşağıdakilerden hangisi Analitik Felsefenin görüşlerindendir? Aşağıdaki organellerden hangisinin karşısına onunla ilgili bir olay yazılmamıştır? Tam öğrenme modelinin uygulama basamaklarına göre yürütülen bir öğretim sürecinde öğrencilere bilişsel giriş davranışları testinin uygulanmasının temel gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi gözlemci anlatıcının özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlatım vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir