S:1

Kazaları önlemenin en önemli yolu ...............lara uymaktır.
Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Kazaları önlemenin en önemli yolu ...............lara uymaktır.Yukarıda verilen cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "kural" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi temel anlamda kullanılmıştır? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) koyunuz.( ) Ürün alırken, reklamlarda çok çıkıyor olmasına dikkat etmeliyiz.( ) Meteoroloji atmosferdeki hava olaylarını inceleyen bilimdir. ( ) Ultrason ve röntgen cihazları sağlık alanında kullanılan teknolojik araçlardır. ( ) Dayanıklı tüketim mallarını alırken garanti belgesini istemeliyiz. ( ) Bütçe, ailenin ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli olan gelir-gider dengesidir. I.Arkadaşımın kalemini izin isteyerek alırım.II.Bana yardımcı olan arkadaşlarıma teşekkür ederim.III. Öğretmenimle izin isteyerek konuşurum.Yukarıdaki davranışlardan hangileri doğrudur ? Celali Ayaklanmaları ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden;I. Temel nedeni ekonominin bozulmasıdırII. Avusturya ve İranla yapılan savaşlarda devlet zor durumda kalmıştır.III. İsyanlar sonucu iç göçler hızlanmıştırhangilerinin doğru olduğu söylenebilir? Jeff : What time do you go to bed?Lisa : I sleep at quarter past ten.Altı çizili ifadenin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Hangisi güvenli bir oyun alanıdır? 1-Mavi dünyamda sen bir bulutsun . 2-Göğün mavisine dalar giderim.3-En çok maviyi severim.4-Mavi kalemlerden herhangi birisini seç. Yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde ‘mavi kelimesi isimdir? Koyunhisar Savaşı denilince akla ilk, aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Tanzimat Edebiyatı aşağıdakilerin hangisiyle başlamıştır? Aya ilk yolculuk ne zaman yapılmıştır? Mekkeli müşriklerin yaptıkları baskılar dayanılmaz hale gelince, Hz. Muhammed(sav) fakir ve güçsüz Müslümanlara 615 ve 617 yıllarında hicret(göç) etmeleri için izin vermiştir. Bu ilk hicret hangi ülkeye olmuştur? Bir yılda kaç mevsim vardır? Televizyondan sine filmi izlemeye mi karar verdiniz ( ) Cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi alettir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur? Toprağın üst bölümündeki verimli kısmın rüzgar ve akarsular ile taşınması olayına ne ad verilir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? Su-Kum Tozu-Demir Tozu karışımı hangi yöntemlerle ayrıştırılır? Hatice'nin yaşadığı kasaba ilçe yapılmasıyla kaymakamlık, defterdarlık gibi devlet daireleri kuruldu, yollar genişletildi. Her gün daha fazla kişi ilçeye gelmeye başladı. Nüfus arttı. Kiralar yükseldi. Yeni okullar ve alışveriş merkezleri açıldı.Bu bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Bir çıkarma işleminde fark 80 dir. Eksilen 25 artar, çıkan 10 artarsa yeni fark kaç olur? Aşağıdakilerden hangisi ürünün geçirdiği aşamalardan birisi değildir? Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre okul öncesi eğitim kurumlarında etkinlik, ders, etüt ve dinlenme süreleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Elhamdülillah ne anlama gelmektedir? Aşağıdakilerden hangisi trafikte çevreyi korumaya yönelik davranışlardandır? "Havalimanı-uçak"Yukarıdaki eşleşmeye göre "liman" kelimesi hangi taşıt ile eşleşir? Mercan Dağı hangi bölgemizdedir? bayat kelimesinin karşıt anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi doğal bir afet değildir? 4 onluk + 8 birlik şeklinde çözümlenmiş doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Gırtlağın altında soluk borusunun üstünde bulunan, salgıladığı "tiroksin" hormonu ile vücudumuzdaki metabolizma hızını düzenleyen salgı bezi aşağıdakilerden hangisidir? Canlıların filogenetik (doğal) sınıflandırması yapılırken aşa-ğıdakilerden hangisine dikkat edilmez? Dünyanın katmanlarından hangisi, bilim insanları tarafından gözlenememiş bir katmandır? Pil, ampul, anahtar ve bağlantı kablolarından oluşan bir elektrik devresine ikinci bir pil eklendiğinde ampul parlaklığı nasıl değişir? I. GülümsemekII. Kaşları çatmakIII. Şarkı SöylemekIV. BağırmakYukarıdaki hangileri sözsüz iletiler arasında yer alır? Aşağıdakilerden hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Bir dağcı 1315 m tırmandıktan sonra mola veriyor. Moladan sonra 915 m daha tırmanıyor. Dağcının zirveye ulaşmasına 530 m kaldığına göre dağın yüksekliği kaç metredir? Ahirette tüm insanların toplanacağı yerÖldükten sonra yeniden dirilmekYaptıklarımızın kaydedildiği ve hesap günü bize verilecek olan kitabımızYukarıda aşağıdakilerden hangisinin açıklaması yoktur? Dont go to bed late, - - - -? Aşağıdakilerin hangisinin yapılması bireylerin arasındaki anlaşmazlıkların büyümesine neden olur? Peygamberimize gelen ilk vahiy hangi surededir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir