Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Hangisi turunçgil meyvesi değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Hangisi turunçgil meyvesi değildir? sorunun cevabı "Elma" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Aşağıdakilerden hangisi, bulaşıcı hastalıklardan korunmak için kaynağa yönelik olarak alınan önlemlerdendir? A:Would you like pizzaB:No thanks, …………….. Aşağıdaki ifadelerden hangisi İhlas suresindebulunmaz? Aşağıdaki namazların hangisinde hutbe okunur? Bir bankaya dolar olarak yatırılan paraya % 10, Türk Lirası olarak yatırılan paraya % 75/2 yıllık faiz veriliyor. 1 doların 2 lira olduğu dönemde bir kişi parasını bir yıl için dolar olarak faize yatırıyor.Bu kişi bir yıl sonra parasını faizi ile birlikte çektiğinde zararlı çıkmaması için doların bir yıl sonraki değeri en az kaç lira olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi cümledir? Yazarların deneme alanındaki verimlilikleri, dergilerin denemeye kapı araladığı ölçüde varlığını sürdürür.Bu cümlede altı çizili söz ile anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bilgi felsefesinde dogmatik düşünce tarzını açıklamaktadır? 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’na göre Cumhuriyet Bayramında ilde yapılacak resmî törenlere aşağıdakilerden hangisi başkanlık yapar? Omurgalı hayvanlara ait aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunduğu canlının sınıfı hakkında kesin bir yargıya varılmasını sağlar? Kime dokunsam sensinKimi çağırsa dudaklarım...Başımın tacı, canım efendim.Görünmez çığlıklarımı görenEğilmez başımı öpensin.Bu dizelerde ağır basan duygu aşağıdakilerden hangisidir?  IV. Murat döneminde Anadolu ve eyaletlerdeki isyanlar bastırılmış, hazırlanan risaleler rehberliğinde ıslahatlar yapılmıştır. Buna göre;I. Sorunlara çözüm bulunmaya çalışıldığıII. Merkezi otoritenin güçlendirilmeye çalışıldığıIII. Devletin eski gücüne kavuşturulduğuçıkarımlarından hangilerine ulaşılabilir?