S:1

Bizim ülkemizin adı aşağıdakilerden hangisidir?

Bizim ülkemizin adı aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Türkiye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur? (I) Japonya, uzay çöplerini temizlemek için ürettiği metalik örgü ağını Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaştırdı.(II) 700 metrelik bu devasa ağ, bir Japon balık ağı üreticisi tarafından tasarlandı. (III) Tıpkı bir balık ağı gibi uzaya salınıp gezegenimizin çevresini büyük uzay çöplerinden temizleyecek.(IV) Metal ağ ile yapılacak denemelerin başarılı olmasıdurumunda aynı prensiple çalışan küçük robot araçlar üretilecek.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? 1. Bu buluş elektrik üretiminde yeni bir çığır açacak.2. Nereden geldiği belli olmayan bir ses duyduk dün gece.3. Yağmurdan sonraki toprak kokusudur beni sana bağlayan.4. Manzaranın ortasındaki lamba, yardım istercesine bakıyordu bana.Numaralanmış cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz? Atatürk aşağıdaki şehirlerin hangisinde dünyaya gözlerini kapatmıştır? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “ koyun ” kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır. Güneş batıyor, martılar haykırıyor, karabataklar sudan çıkmış, ıslak kanatlarını kaldırabilmek için deli gibi çırpınıyor; ayı balığı yeniden büyük bir nefesle çıkıyor, büyük bir nefesle tekrar dalıyor. Martılar geliyor, karabataklar gidiyor. Akşam büyük bir vaveyla içinde vahşi, kırmızı görünüyor; dalgalar esmer kayaları dövüyor.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanun’a göre İtiraz usulüne ilişkin aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazılışı yanlıştır? Mondros Ateşkes antlaşmasından sonra  yurdumuzun bir çok şehri düşmanlar tarafından işgal edilmiştir.Aşağıdakilerden hangisi işgal edilen şehirlerimizden birisi değildir? Anayasa’nın değiştirilme yöntemiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?  4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununa göre Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun sekretarya hizmetleri kim tarafından yürütülür? I. Bozkır kültüründen şehirleşme hayatına girmeleriII. Tarım ve hayvancılığın yanında ticaret hayatına atılmalarıIII. Savaşçı özelliklerini fetih ruhuyla pekiştirmeleriIV. Buhara, Semerkant, Taşkent gibi kültür merkezleri oluşturmalarıV. Dilinde Arapça kelimelere de yer vermeleriYukarıdakilerden hangisi, Türklerin İslamiyet’i kabul ettikten sonra sosyal, siyasi ve kültürel hayatında meydana gelen değişikliklerden biri değildir?  ”İnsan her zaman öğrenmeye devam edebilir,ama öğrenciliğe değil.Alfabe okuyan bir ihtiyarın hali gülünçtür.”Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen düşünce aşağıdakilerden hangisidir?   Plastik çubuk yün kumaşa sürtüldükten sonraI. Çubuk ve kumaş aynı cins elektrik yükü ile yüklenir.II. Çubuk ve kumaş farklı cins elektrik yükü ile yüklenir.III. Çubuğun ve kumaşın toplam yükleri sıfırdır.yargılarından hangileri doğrudur? o Edip Ahmet tarafından yazılmıştır.o 484 dizeden oluşur.o Öğretici tarzda yazılmış manzum bir eserdir.Bu bilgiler aşağıdaki eserlerden hangisine aittir? Zihinde bulunan her şeyin, tüm izlenim, kavram ve düşüncelerin temelinde dış dünyanın deney yoluyla algılanması vardır.David Hume’un bu ifadesine bakılarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği söylenebilir? Sosyal sorumluluk ile ilgili kalite belgesi aşağıdakilerden hangisidir? * Hiçbir insan mahkeme kararı olmadan tutuklanamaz.* Hâkim kararı olmadıkça kimsenin konutuna girilemez.Bu hakların bulunduğu bir ülke ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılamaz?  Aşağıdaki kelimelerden hangisi iş ve hareket bildiriyor? Aşağıdaki sayılardan hangisinin 57 fazlası çift sayıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde varlıkların yerine belirtilen sıfat bulunmaktadır? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi’ne göre kurslarda öğretmen görevlendirmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İnandırma, aydınlatma, kendi görüşünü kabul ettirmeyi amaç edinir. Kavramları tanımlama ve açıklama önemlidir. Sözcükler gerçek anlamlarıyla kullanılır.Bu özellikler aşağıdaki anlatım türlerinden hangisine aittir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yakın anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?  -Tarihte bilinen ilk Türk devletidir-Düzenli teşkilatlı ilk Türk devletidir-Türklerin kurdukları ilk imparatorluktur-Oğuz Kağan Destanı bu dönemi anlatırYukarıda bilgileri verilen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? 315 :  18   verilen bölme işleminin tahmini sonucu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Kavimler Göçü’nün kültürel sonuçlarından biridir? Edebiyatımızda eleştiri türündeki ilk eser aşağıdakilerden hangisidir? Gılgamış Destanı’nın günümüze ulaşmış en kapsamlı metni- - - - dilinde yazılmış ve Asur kralı Asurbanipal’in kütüphanesinde bulunmuştur.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Uzun kenarı 9 cm kısa kenarı 6 cm olan dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir? Aşağıdaki varlıklardan hangisi beşeri unsurlardan biridir? Aşağıdakilerden hangisi nesnelerin gerçekte var olmadığını savu- nan görüşler arasında yer alır? “Ensar” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi bir makaleden alınmıştır? "Didem dün akşam uğrayacaktı ama gelmedi." cümlesindeki altı çizili fiilin kipi aşağıdakilerden hangisidir?  “ Soğuk” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi “şimdiki zaman” bildirmektedir? Kurtuluş savaşının askeri safhası sona erip diplomatik safhasının başlaması ne ile gerçekleşmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün Balıkesir Hutbesi’nde dile getirdiği hususlardan biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir