S:1

TBMM ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

TBMM ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "23 Nisan bin dokuz yüz on dokuz da açılmıştır." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Türkiyede;• 1931 yılında altı ya da daha fazla çocuklu ailelere vergi muafiyeti getirildi.• 1936 yılında çok çocuklu ailelere hazineye ait topraklardan arazi verildi.Yukarıdaki gelişmeler değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? ... Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol der oda oluverir. (Âl-i İmrân suresi, 47. ayet)Yukarıdaki ayet Allahın hangi sıfatının bir delilidir? Toplumsal ilişkilerin, olayların oluştuğu, toplumsal kurumların, grupların yer aldığı, nüfus ile yerleşim tarzının biçimlendiği toplumsal bir varlıktır.Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sürücülerden beklenen olumlu davranış özelliklerindendir? Zamir kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kenarları 13 cm, 14 cm ve 15 cm olan üçgenin çevresi, kenarlarının her üçü de 10ar cm olan üçgenin çevresinden kaç cm daha uzundur? Mustafa Öğretmen sınıfta anlattığı konu ile ilgili Isparta gülü, Denizli horozu, Van kedisi ve Ankara armudu örneklerini veriyor. Mustafa Öğretmen aşağıdaki konulardan hangisini anlatmış olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde amaç sonuç ilişkisi yoktur? Türkiyenin en yüksek bölgesi aşağıdakilerden hangisidir? 10 ile 10 ‘un arasındaki fark kaçtır? 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 İşleminin kısa yoldan yapılışı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Powerpoint 2007 de oluşturulan sunuların uzantısıdır? Işık ile yapılan deneylerde ışığın hem tanecik model hem de dalga modeli olduğu ispatlanır.I. Fotoelektrik olayıII. Compton olayıIII. Girişim olayıBuna göre hangileri ışığın tanecik modelini destekleyen fiziksel olaydır? Aşağıdakilerden hangisi biyoçeşitliliğe etki eden faktörlerden biri değildir? Sağlıklı kişilerden alınan kan, kaç hafta içinde vücut tarafından yeniden yerine konur? I. ErimeII. DonmaIII. ÇözünmeIV. BuharlaşmaYukarıdakilerin hangisi ya da hangilerinde ısının arttırılması olayın daha kısa sürede gerçekleşmesini sağlar? Aşağıdakilerden hangisi grup değildir? Ufukta, yaklaşmakta olan bir geminin ilk önce bacasının görünmesi bize aşağıdaki bilgilerden hangisini verir? İlim ilim bilmektirİlim kendin bilmektirSen kendin bilmezsenYa nice okumaktırBu dizeler konusuna göre nasıl adlandırılır? Aşağıdakilerden hangisi Kızılayın görevleri arasındadır? Işıklı Gölü hangi ilimizdedir? - - - - names are Jack and Jill. Wear a ......................... on your legs.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Genellikle 101,102 tuşu bulunan ve bilgisayar üzerinde bilgi girişi yapmayı sağlayan aygıt aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sayının 6 katının 3 eksiği 33tür? Selanik şehrinin;I. İşlek bir liman kenti olmasıII. Avrupa ile demiryolu bağlantısının olmasıIII. Farklı dine mensup ve farklı diller konuşan insanların bir arada yaşamasıözelliklerinden hangileri şehrin ekonomik ve kültürel canlılığını arttıran etkenler ara- sında gösterilir? Tanesi 45 Kr olan gazetelerden her gün 2 gazete alıyoruz.Ailemizin aylık gazete masrafı kaç Kr olur ? (1 ay 30 gün) ‘Gül sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta doğru kullanılmıştır? Sel ile gelen, yel ile gider atasözünü aşağıdakilerden hangisi en iyi açıklar? Kuvvet birimi aşağıdakilerden hangisidir? 24 kilo domatesin yarısından 3 kilo daha fazlası ile salça yaptık.Geriye kaç kilo domates kalmıştır? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilen dilekçelerin, Dilekçe Komisyonunda incelenmesi ve karara bağlanması ve kaç gün içinde sonuçlandırılır? Bisiklet kullanırken nasıl davranmalıyız? Aşağıdaki atasözlerinin hangisinin konusu çalışma dır? I. Millî olmasıII. Değişmez olmasıIII. Kurallarının olmasıIV. Temelinin bilinmezliğiIV. Canlı olmasıNumaralanmış ifadelerden hangisi dilin özelliklerinden değildir? Öğretmeninin verdiği ödev için bir hayvanın bakımını üstlenen Gül,1. Balık 5. Timsah2. Yılan 6. Penguen3. Kedi 7. Güvercin4. Papağan 8. Köpekverilen canlılardan hangilerini evde besleyebilir? Karşılaştırmalı dinler tarihi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? '' Diş'' kelimesinin ingilizce karşılığı hangisidir? Kelimelerin anlamını bulmak için neye bakmalıyız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir