S:1

Atatürkün ; askerlik, siyaset, eğitim, sanat, edebiyat, tarih, dil, felsefe, matematik, hukuk ve daha bir çok alanda hem düşünmesi hem de eserler vermesi onun hangi yönünü ifade eder ?

Atatürkün ; askerlik, siyaset, eğitim, sanat, edebiyat, tarih, dil, felsefe, matematik, hukuk ve daha bir çok alanda hem düşünmesi hem de eserler vermesi onun hangi yönünü ifade eder ? sorunun cevabı "Çok yönlülüğü" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Kaymakamlar Nasıl Tayın/Atanmaları nasıl gerçekleştirilir? Aşağıdakilerden hangisi enflasyonun nedenlerinden biridir? Doğu Anadolu’da bazı bölgeleri işgal eden Ermenileri bu bölgeden çıkartan ordu komutanı kimdir? “Bazı ağaçların yaprakları her mevsimde yeşil kalır ve dökülmez”.    Aşağıdakilerden hangisi bu ağaçlardan birine örnektir? Yasin 53 sayısından hangi sayıyı çıkarırsa sonuç 29 olur? Akın : …………………… Osman: I usually go to our village with my family. We have a nice time there.I really love farm life and animals. Aşağıdakilerden hangisi, “Günlüdür” ibaresini taşıyan süreli resmi yazışmalarda uyulması gereken kurallar bakımından doğru bir ifadedir?  Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ek alarak yeni bir   anlam kazanmamıştır? Aşağıdaki yüzlüğe yuvarlamalardan hangisi yanlıştır? Sultan I. Abdülmecit Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra, bu fermana dayanılarak yapılacak bütün yasaları uygulayacağını ve gerekli ıslahatları yapacağına yemin etti.Bu gelişme ile padişah aşağıdakilerden hangisinin üstünlüğünü kabul etmiştir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümle değildir? Aralarında eşitlik olan matematiksel ifadelerde verilmeyen değerleri bulunuz?25 x 5 = 200 - .... Al kelimesinin eş anlamlısı nedir? Çatalhöyük hangi ilimizdedir? I.Dünya Savaşı öncesi oluşan üçlü ittifak devletleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir ? XVI. yüzyıl tekke ve âşık edebiyatının ünlü şairlerindendir. Sanatının belirleyici özellikleri, güçlü bir inanç, sade bir halk dili, coşkun bir lirizm olarak özetlenebilir. Tasavvuf, tabiat, aşk ve halkın gerçek yaşayışıyla ilgili konuları işler. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle söylemiş, divan edebiyatından etkilenmemiştir. Şiirini bir araç olarak kullanmasına rağmen kuru bir öğreticiliğe düş- memiş, duygu yönünden de beslemiştir. Sivas’ta yaşamıştır. Alevi-Bektaşi şiir geleneğinin en ünlü şairidir. Kanuni zamanında Doğu Anadolu’da patlak veren bir isyana katılmış, yaşadığı olayların izlenimlerini şiirlerinde anlatmış, İran şahının propagandasını yaptığı için Hızır Paşa tarafından Sivas’ta idam ettirilmiştir.Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir? Yaşadığımız olaylar karşısında yüzümüz­de oluşan ifadelerin tümüne ne denir? Hangi kelime hem özel hem cins isimdir? Yer kabuğu ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki peygamber çiftlerinden hangisi Kâbe’yi inşa etmiştir?  Matta, Markos, Luka ve Yuhanna aşağıdakilerden  hangisiyle ilişkilidir? • Bilginin yararı, bilgisizliğin zararı• Dili tutmanın yararı ve yolları • Cömertliğin övülmesi, cimriliğin eleştirilmesi • Hırsın kötülüğüBu duygu ve düşüncelerle yoğrulmuş eser aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde hız sınırlayıcı cihazın bulundurulması ve her zaman kullanılır durumda olması mecburidir? Üzüm yetiştirerek geçinen bir çiftçinin üzüm bağındaki bazı üzüm ağaçları, zararlı böceklere karşı dayanıksız olduğu için verim azalmıştır.Çiftçi, böceklere dayanıklı, birbirinin aynı üzüm ağaçlarından oluşan üzüm bağıyetiştirmek istiyor.Bunun için bilgi aldığı ziraat mühendisi aşağıdaki uygulamalardan hangisini önermiştir? Aşağıdakilerden hangisi gezi yazarının amaçlarından değildir? I.su     II.  buz      III. buhar  Yukarıda belirtilen maddelerin hallerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıda verilen cümlelerin doğru olanlarına "D" yanlış olanlara, "Y" yazınız.(..) Bir mıknatıs ortadan bölündüğünde mıknatıslık özelliği kaybolur.(..) Kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilir.(..) Mıknatısın iki kutbu vardır..(..) Kırmızı ışığa yaklaşan araba hızlanma hareketi yapar.(..) Kuvvet uygulayarak hareketli cisimlerin yönünü, hızını ve şeklini değiştirmek imkânsızdır. Aşağıdakilerden hangisi namaza hazırlık şartlarından biri değildir? Alınamayan bir giysi için “zaten iki gün sonra modası geçecekti” demek aşağıdaki savunma mekanizmalarından hangisine örnek olabilir? I. Kazazedenin sert bir zemin üzerine sırt üstü yatırılmasıII. Kalp basısı uygulamak için göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilmesiIII.Göğüs kemiğine, yandan bakıldığında göğüs yüksekliğinin 1/2'si kadar aşağı inecek şekilde kalp basısı uygulanmasıYukarıdakilerden hangileri, yetişkinlerde yapılan temel yaşam desteğinin uygulama basamaklarındandır? “Onu dün okulda gördüm.” Cümlesinde hangi sözcük adıldır?  "selin aysuna hediye aldı."Yukarıdaki cümlede hangisinde doğru yazılmıştır? • Enes b. Mâlik ve Hz. Ali’yi küçük yaşlarında yanına alması• Küçükleri gördüğünde hal hatır sorup onlarla şakalaşması• Enes’in kardeşinin ölen kuşu için ona taziyeye gitmesiBu bilgiler Hz. Muhammed (sav.)’in aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle ilgilidir? Atatürk hangi bayramı çocuklara armağan etmiştir? Aşağıda gölge oluşumu ile ilgili bilgiler verilmiştir.I. Cisimlerin gölgelerinin boyu hep aynıdır.II. Bir cismin gölge boyu ışığın rengine bağlıdır.III. Renkli bir ışık kaynağı ile oluşturulan gölge de renkli olur.Buna göre verilen bilgilerden hangileri yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi özneldir?  Meclis tarafından Mustafa Kemal Paşa’ya “Başkomutanlık” yetkisi, aşağıdaki hangi tarihte süresiz olarak verilmiştir? Hangisi nüfusu etkileyen etmenlerden değildir? a, b, c, d birbirinden farklı birer rakam olmak üzere a+b+c=2.d koşuluna uyan en büyük üç basamaklı abc sayısı kaçtır? “Yaşlı adam , okulun önündeki durakta bekliyordu.” Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangilerinin yanıtı vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir