S:1

Dünya çocuklarının ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Dünya çocuklarının ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Oyun oynamak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Konuşmalarımızda ve okuduklarımızda anlayamadığımız kelimelerin anlamlarını nereden öğreniriz? Genellikle siyah renkte olan ve ilk çağlarda kesici alet olarak kullanılan kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir? Ülkemizde kapalı ortamlarda kullanılması yasak olan zararlı madde aşağıdakilerden hangisidir? En önemli görevi vücut direncini arttırmak ve hastalıklardan korumak olan besin içeriği hangisidir? Her biri 30 mm olan 40 ataç uç uca eklenirse ataçların toplam uzunluğu kaç cm olur ? .................... temizlik; kalbin dedikodu, yalan, kıskançlık, kibir gibi kötü huy ve davranışlardan temizlenip, güzel ahlak ile kalbimizin dolmasıdır. Yukarıdaki boş bırakılan yere aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisi yazılmalıdır? 3 rakamı aşağıdakilerden hangisinin bir çarpanıdır? İnsanlar hangi devirde yerleşik hayata geçip, tarımla uğraşmaya, hayvanları evcilleştirmeye başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslamın hoş görmediği davranışlardan biridir? Ayşe - - - - in the school volleyball team while she - - - - to primary school. Aşağıdaki Türk devletlerinin hangisinde toplumun farklı unsurlardan oluşması devletin parçalanmasına etki etmiştir? 5 dekar=............................m2 Yukarıdaki dönüşümün doğru olması için noktalı yere kaç yazılmalıdır? Pazarda 5 kasa her kasada 20 kilo elma var. Elmanın kilosu 6 liraya satılırsa pazarcı kaç lira kazanır? Roma toplumunu oluşturan sınıflar şunlardır:Patriciler: Roma soylularından oluşan bir sınıftır. Bu sınıftaki insanlar; mülkiyet, devlet memuru ve asker olma hakkına sahiptiler.Plepler: Romaya sonradan gelip yerleşenlerin oluşturduğu bir toplumsal sınıftır. Genelolarak tarım, ticaret ve hayvancılıkla uğraşan Pleplerin hiçbir siyasi hakkı yoktur.Köleler: Bu sınıf köle anne-babadan dünyaya gelmiş veya savaşlarda esir edilmiş insanlardan oluşurdu. Hiçbir hakkı olmayan köleler soyluların ev hizmetlerinde; tarla, bağ ve bahçelerinde çalışırlardı.Bu bilgilere göre Roma toplum yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi Yaş kesen baş keser. atasözünün anlamıdır? "..............bağımsızlık sembolümüzdür." cümlesindeki noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? Samuel: What is your favourite social network?Bruce : - - - - .Samuel:You must be kidding!Bruce :No, Im serious, Im so busy and I have no time for it. 335 + 79 + 7 = ? işleminin sonucu kaçtır? (1) İnsanlar, sağlıklı beslenmiyor ve spor yapmıyor. (2) Bu nedenle geçmişe göre daha sık hastalanıyor. (3) Bu durumdan kurtulmak için abur cubur yemeyi bırakmalıyız. (4) Spor yapmayı bir yaşam biçimine dönüştürmeliyiz.Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? Karışımlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 3(x+5)=x-25İşleminin sonucu kaçtır? Aşağıda verilenlerden hangisinin madde değildir? Aşağıdakilerden hangisi çalışmalarda bilgi hırsızlığının önüne geçmek için yapılacaklardandır? Aşağıdakilerden hangisi yemekten önce dikkat etmemiz gereken görgü kurallarından değildir? Üç basamaklı en büyük negatif tam sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi mikroskobik canlıların etkilerinden değildir? I. Alaeddin Keykubat Döneminde merkezî yönetime bağlanan uc beyleri, aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra yeniden bağımsız hâle gelmiştir? Coğrafya, astronomi ve matematik alanında çalıştı.Matematiğin dalı olan Cebiri geliştirdi.Bilinmeyen işareti x simgesini matematik bilimine kazandırmıştır.Yukarıda açıklamaları verilen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Bedir Savaşı Kuran-ı Kerimin hangi suresinde anlatılmaktadır? Aşağıdakilerden hangisinin yaşam alanı farklıdır? Atatürk ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur? 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa göre Doktora öğrenimini tamamlamış öğretmenlere hangi öğretmenlik için sınav şartı aranmaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yorum söz konusudur? Öğretmeni Burhan' Hangi takımı tutuyorsun diye sordu. Burhan ise Beşiktaş takımını tutuyorum öğretmenin dedi. Buna göre Burhan'ın verdiği cevap nasıl bir veri tipidir? *Toprak, hava ve su soğur.*Gündüzler kısalır, geceler uzar.*Sık sık kar yağar.Yukarıda verilen bilgiler hangi mevsime aittir? Aşağıdakilerden hangisinin okunuşu on üç' tür? Hangi yüklemde zaman bildirilmemiştir? Sorun sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul (şart) vardır? Kök Türkler, bağımsız devlet olmadan önce, aşağıdaki devletlerden hangisine bağlı olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir