S:1

Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanı değildir?

Aşağıdakilerden hangisi güvenli oyun alanı değildir? sorunun cevabı "Sokaklar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Miladi takvimde 1 yıl aşağıdakilerden hangisine göre belirlenir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? I. Nazım birimi beyittir.II. Şiirlerde genellikle yarım uyak tercih edilmiştir.III. Aşk, ayrılık, güzellik, ölüm, tabiat şiirlerin başlıca konularıdır.IV. Âşıkların ürünleri divan denen defterlere kaydedilmiştir.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Âşık edebiyatı ile ilgili bir bilgi yanlışlığı yapılmıştır? Az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin doğal kaynak tüketimiyle oluşan ekolojik sorunları daha fazla yaşamasının en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi işaret zamiridir? 1.Akıcı değildir.2.Sıkıştırılamaz.3.Bulundukları kabın şeklini alır.4.Belirli bir şekilleri ve hacimleri yoktur.Yukarıdakilerden hangisi gazlarla ilgili doğru bilgidir? 1. Turizm faaliyetleri,2. Hayvancılık,3. Yer altı kaynakları,4. Bitki örtüsünün dağılışıYukarıda verilenlerden hangisinin üzerinde iklimin etkisi yoktur? 21 - 28 - 35 - 42 - 50 - 56 - 63 kurallı sayı dizisinde kuralı bozan sayı hangisidir? Adalet ve eşitlik ile ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin yaptığı savaşlardan değildir? Bir basamaklı en büyük çift sayı kaçtır? Fırın – Fırıncı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde vardır? Kütle ve ......................................... arttıkça kinetik enerji de artar.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Atatürkün ; askerlik, siyaset, eğitim, sanat, edebiyat, tarih, dil, felsefe, matematik, hukuk ve daha bir çok alanda hem düşünmesi hem de eserler vermesi onun hangi yönünü ifade eder ? Maddenin ayırt edici özelliklerinden biri sert veya yumuşak olmalarıdır.Aşağıdaki maddelerden hangisi bu özellikten yararlanılarak ayırt edilemez? Aşağıdakilerden hangisi yerküre modeli üzerinde mavi renk ile gösterilen yerlerden değildir? Türkiye Cumhuriyetinin ilk yüksek okulu hangisidir? Ramazan, bir sayıyı 8 e böldüğünde 10 buluyor. Ramazan, aynı sayıyı 4 e bölünce hangi sayıyı elde eder? • Kurutulan meyve ve sebzeler, yaş meyve ve sebzelere göre daha uzun süre bozulmadan saklanabilir.• Reçel, bal ve pekmez gibi besinler küflenmeden uzun süre bekleyebilir.Yukarıda verilen iki durumun temel nedeni enzimlerin hangi özelliğinden dolayıdır? Birinci Dünya Savaşının sonuçlarından bazıları şunlardır:• Osmanlı İmparatorluğu, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Çarlık Rusyası gibi çok uluslu imparatorluklar tarihe karıştı.• Türkiye, Polonya, Çekoslovakya ve Yugoslavya gibi yeni devletler kuruldu.Birinci Dünya Savaşının bu sonuçlarına göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki sözcüklerden hanginin sonuna –ci ( -cı, -cu, -cü) eki getirildiğinde meslek adı oluşturmaz? Sosyal bilgiler dersi, öğrencilere toplumsal kişilik kazandırmayı amaçlamaktadır.Aşağıdakilerden hangisi, toplumsal kişilik kazanmış insanlardan beklenebilecek bir davranış değildir? Akarsu yatağındaki eğim krıklıkları sebebiyle akarsuyun hızının aniden arttığı bölümler oluşmaktadır.Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi akarsu yatağındaki eğim kırıklıklarına bağlı olarak oluşur? Forum başkanının görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Bütün kenar uzunlukları eşit, karşılıklı kenarları paralel ve karşılıklı açılarının ölçüleri eşit olan dörtgene ............................................... denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Panelin sonunda, dinleyiciler panel üyelerine soru sorabilir; tartışma seyircilere de geçerse o zaman tartışma - - - - dönüşür.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? ... Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez... (Bakara suresi, 185. ayet)... Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez... (Mâide suresi, 6. ayet)Bu ayetlerde, ibadetlerle ilgili temel ilkelerden hangisi vurgulanmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenlerinden değildir? "Kızarmak" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "olgunlaşmak" anlamında kullanıl­mıştır? Aşağıdaki maddelerden hangisinin ham maddesi ağaçtır? Aşağıdakilerden hangisi dil ötesi sözlü iletişimin özelliklerindendir? Alfabemizin ilk harfi hangisidir? Aşağıdaki sayılardan hangisi 79 sayısından küçüktür? 9 m kaç cmdir? Bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu ile bir karenin çevre uzunluğu eşittir. Eşkenar üçgenin bir kenarının uzunluğu 60 cm olduğuna karenin alanı kaç alanı kaç cm²dir? Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Hoca Ahmet Yesevi için kullanılmaktadır? Civa elementinin sembolü aşağıdakilerden hangisidir? Haccın farzı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir