S:1

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? sorunun cevabı "Polis 155" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi kişiyi, iyi bir yazıcı yapma konusunda etkili değildir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranın içerdiği ana konulardan biri değildir? Millî Mücadele sürecinde yaşanan bazı gelişmeler şunlardır:1. Sivas Kongresi2. Amasya Genelgesi3. Erzurum Kongresi4. Büyük Millet Meclisinin açılmasıBu gelişmelerin oluş sırası aşağıdakilerden hangisidir? Akvaryumda 10 balık vardı. Babam 3 balık daha getirdi. Akvaryumda kaç balık oldu? Bahçemizde 5 armut ağacı, armut ağaçlarının 4 katı erik ağacı vardır.Bahçemizde toplam kaç ağaç vardır? Zeki olmak anlamına gelen Peygamberlerin özelliği hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi kültürel değerlerimizden biri olamaz? İç çekirdek, manto, yer kabuğu, dış çekirdek Dünyamızın katmanlarıdır.Bu katmanların en içten dışa doğru sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamlı bir sözcük kullanılmıştır? Güney Cephesinde yurdumuzu savunan kahramanlardan biri değildir? Yüklemli kesin kıyas kurallarına göre iki tikel öncülden çıkan sonuç önermesiyle ilgili doğru ifade aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki kitap peygamber eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Malların ihtiyaçları karşılama imkânı aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır? Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir? Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden biri değildir? Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!Bu şiirde aşağıdakilerden hangisinin önemi vurgulanmaktadır? Sevmekten korkmayın, sevdikçe dünyanız - - - - - yalnızlık nedir - - - - - .Bu cümlede boş bırakılan yerlere, aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirildiğinde anlamlı bir cümle oluşur? Yazar yaşadığı toplumdan bağımsız değildir. Onun ya-şadığı toplumdan uzak bir şekilde eser vermesi olanaksızdır. Bu açıdan her tema yazıldığı dönemin zihniyetini, sosyal ve kültürel durumunu yansıtır. Kısacası sanatın gerçeği ile yaşananın gerçeği birbiriyle örtüşmez belki ancak sanat gerçek yaşamdan, içinde yaşadığı toplumsal, ekonomik ve kültürel ortamdan etkilenir.Bu parçadaki açıklamaya göre aşağıdaki yargılardan hangisi servetifünuncuların toplumsal yaşamdan etkilendiklerini gösterir? 35 sayfalık masal kitabımın 12 sayfasını okudum. Okumadığım sayfa sayısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisini yaparsak arkadaşlarımızla sevgi bağımız azalır? Seçenekleeden hangisi özel gereksinimi olan bireylerin hayatın içinde daha etkin yer alabilmeleri için yapılan düzenlemelerden bir tanesidir ? Aşağıdakilerden hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalıdır? Özgür kartopu yaparak arkadaşına atmıştır.Özgürün yerden aldığı kar üzerinde uyguladığı kuvvet karın neyini değiştirmiştir? Ağız ve Diş Sağlığı Haftası ne zaman kutlanır? Bir pakette 4 kilogram fasulye var. Marketten 4 paket fasulye alan annem kaç kilogram fasulye almış olur? Vatanın kurtuluşu için ortak hareket edileceği ilk defa nerede açıklanmıştır? Kasapta 4 kg et 240 TL'dir. 12 kg et alan Arife, kasaba kaç lira ödemiştir? Alinin dedesinin bahçesindeki ceviz ağaçlarından birincisinden 4875, ikincisinden 3276 tane ceviz topladılar. Cevizlerin 3456 tanesini eve ayırıp diğerlerini sattılar. Dedesi kaç ceviz satmıştır? Sözlükte; gidilecek yol, görüş ve akım anlamlarına gelir. Terim olarak; aynı din içindeki görüş, yorum ve anlayış farklılıkları nedeniyle ortaya çıkan oluşumlarıifade eder.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Pirinç fiyatlarının aşırı yükselmesiyle tüketicilerin bulgulara daha fazla yönelmeleri aşağıdakilerden hangisine örnek olur? Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Bir toplama işleminde toplananlardan biri 37, toplam 56 ise diğer toplanan kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? Bir depo 6 kova su alıyor. Depodan önce 2 kova sonra 3 kova su boşaltırsak depoda kaç kova su kalır? Zamirle ad durum eklerini aldığı zaman kökte ses değişikliği olabilir.Aşağıdaki zamirlerin hangisinde bu durumu örnekleyecek bir kullanım vardır? Aşağıda verilenlerden hangisi toprak kirliliğine neden olur? Böyle bağlarYâr başın böyle bağlarGül açmaz bülbül ötmezYıkılsın böyle bağlarBu dizelerde görülen uyak çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? Bilim - - - - ile, teknoloji - - - - ile elde edilir.Cümlede boş bırakılan yerlerin aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanması uygun olur? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin türü fiil değildir? Hindistan'a yaptığı 17 sefer ile İslamiyet'in Hindistan'da yayılmasını sağlayan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir