Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kaynakları verimli kullanmak değildir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım yaparken kaynakları verimli kullanmak değildir? sorunun cevabı "İzlemediğimiz zaman televizyonu kapatmak" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

 Aşağıdakilerden hangisinde genelden özele doğru sıralama yapılmıştır?   “Annem yazı …………………” cümlesi hangisi ile tamamlanabilir? İlk fıkra yazarı kimdir? Peygamberimiz Hz. Muhammed, aile içi davranışlarda aşağıdakilerden hangisini yapmazdı? “Papatya öksürüğe iyi gelir.” örneği aşağıdaki bilgi türlerinden hangisine aittir?  Sedef is 15 years old and she is in secondary school. She likes wearing trendy clothes. Her favourite music is electronic and she frequently goes to its concerts. After the school, she first does her homework. In the evenings, she watches TV. Sedef is never late for school because she always goes to bed on time.Yukarıdaki metin içerisinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?  Bir baba üç yaşındaki oğluna iki bilinmeyenli denklemleri öğretmeye çalışmış fakat başarılı olamamıştır.Bu başarısızlığın temel nedeni aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? İslam gelmeden önce, pek çok Arap kabilesi çöllerin yoğun olduğu Arap yarımadasında göçebe hayatı yaşamaktaydı; pek azı ise yerleşik hayata geçmişti ve olaylara bakışları buna göre şekillenmişti. Siyasî hayat, kabilecilik esasına göre şekillenmişti. Kureyş’in iki büyük kabilesi arasında köklü bir siyasî rekabet yaşanmaktaydı. Toplum köleler ve efendilerden oluşuyordu.Bu paragrafta İslam düşüncesinde yorum farklılıklarının sebeplerinden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamber’in(sas) annesi ve babası vefat ettikten sonra kim himayesi etmiştir?  • Uzun yolculuk yapan kişinin na- mazları seferi olarak kılması•  Oruç tutamayacak kadar hasta olan kişinin iyileşince orucunu tutması•  Abdest uzuvlarından birisi yara olan kişinin mesh yaparak ab- dest almasıİbadetlerdeki bu uygulamalara aşağıdaki ayetlerden hangisi dayanak oluşturur? Yunan mimarlığının en önemli yapı tipi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki olaylardan hangisinde basıncı azaltmak amaçlanmıştır?