S:1

Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi evde kullanılmaz?

Aşağıdaki teknolojik ürünlerden hangisi evde kullanılmaz? sorunun cevabı "Elektrikli testere" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
5 K 3 M + 3 4 L 5= N 0 7 8 işleminde K + M + N + L = ? kaçtır? Bazı yerlerde geniş tarlalar, bağ ve bahçeler bulunur. Böyle yerlerde hangi tarımsal faaliyet yapılmalıdır? ‘Müslüman insan güzel ahlaka uygun olarak güzel davranışlarda bulunmalıdır. Aşağıdaki davranışlardan hangisi güzel ahlaka örnek bir davranıştır? Burun sağlığımız için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma sözcük kullanılmamıştır? Siyasetname adlı eser, aşağıdakilerden hangisine aittir? Halkla ilişkiler aşağıdakilerden araştırmalarında hangisini kullanmaz? Aşağıdakilerden hangisi Garip akımı sanatçılarından biridir? Birinci Dünya Savaşı öncesi Almanya ile Fransa Arasındaki sorun aşağıdakilerden hangisidir. Tariz, bir sözün görünürdeki anlamının tam zıttı amaçlanarak kullanılmasıyla gerçekleştirilen mecazlı anlatımdır.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde tariz vardır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre aşağıdakilerden hangisi Bakanlığın hizmet birimlerinden değildir? Bir besinin ağıza alındıktan sonra izlediği yol aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir? A: What are you doing?B: - - - - . Excel programı hangi amaçla kullanılır? Aşağıdakilerden hangisi anlatıma hazırlanırken yapılması gerekenlerden biri değildir? 32 sayısının 7 katının 17 eksiği kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayata geçilmek istenmesinin nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur? I. İnsan, eylemleri sırasında özgür müdür?II. İktidarın kaynağı nedir?III. Duyu organlarımız bizi yanıltır mı ?IV. Evrende bir değişme var mıdır?Yukarıdaki sorular ile felsefenin alanları eşleştirildi- ğinde hangisi açıkta kalmaktadır ? Birikimin kalıcı olması ancak yazıyla sağlanır. Bu nedenle yazı uygarlığın yapı taşıdır.Yukarıda söylenenleri karşılayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi santimetrenin kısa yazılışıdır? A health freak - - - - . Bir çıkarma işleminde Eksilen 15, Fark ise 5 dır. Çıkan kaçtır? A: Do you need anything for the cookies?B:We need - - - - butter and- - - eggs. Aşağıdakilerden hangisi namazın dışındaki farzlardan biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Kuran-ı Kerimin her bir cümlesidir.Yukarıda verilen bilgi Kuran-ı Kerim ile ilgili kavramlardan hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin bor madeni bakımından zengin olduğunun gös- tergesidir? Aşağıdakilerden hangisi Allaha karşı ahlaki sorumluluklarımızdan değildir? ''İpin ucunu kaçırmak '' deyiminin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zaman zarfı vardır? Hangi kelimenin hece sayısı en fazladır? 256 sayısından bir önce gelen çift sayı ile bir sonraki tek sayı aşağıdakilerden hangisidir? Sen bu ümmetin peygamberi olacaksın. Sana gelen, Musaya gelen melektir. Kavmin sana eziyet edecek ve seni yurdundan çıkaracaklar. Şayet o günlere yetişirsem, Allah için sana yardım ederim.Hz. Muhammede (sav.) ilk vahiy geldiğinde bu sözleri söyleyen kişi aşağıdakilerden hangisidir? Oyun oynamak benim...............ım, oyun oynarken başkalarına ve çevreye zarar vermemeliyim. Bunlarda benim ............................dır.Boş bırakılan yerler aşağıdaki kavramlardan hangileri yazılmalıdır? Hangisi tehlikeli bir davranıştır? I. Başkentleri Ninovadır.II. İlk defa arşivcilik faaliyetlerini başlatmışlar,III. İlk kütüphaneyi kurmuşlar,Yukarıda özellikleri verilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Hangi sayının 5 fazlasının 3 katı 42ye eşittir? verilen ifadeye uygun cebirsel ifade hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayını diğer aylardan ayıran özelliklerinden birisi olamaz? ‘ On altı bölü iki, eşittir sekiz ‘ ifadesinin sayılarla yazılışı hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir