S:1

Kroki çizerken aşağıdakilerden hangisini göstermemize gerek yoktur?

Kroki çizerken aşağıdakilerden hangisini göstermemize gerek yoktur? sorunun cevabı "Babaannemizin evi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir? Helen :How often do you go diving course?Betty :- - - -. Aşağıdakilerden hangisi haccın farzlarından değildir? Böyle bir numarayı dünyadaki hiçbir sihirbaz ger- çekleştiremez - - - - ben kolaylıkla yapabiliyorum.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakiler- den hangisi getirilmelidir? KORKULUK VE KIRLANGIÇTarlalardaki, bostanlardaki korkuluğu hepiniz bilirsiniz değil mi? Eski bir ceketi, yamalı pantolonu, hele hele yırtık pırtık şapkası ile çok hoştur. İşte bu korkuluklardan bir tanesi, sıcak bir bahar günü, kendi kendine türkü söylüyormuş. Hiç korkuluk da türkü söyler mi? demeyin. Yalnız olunca hava da mis gibi bahar kokunca herkes bir şeyler yapmak ister. Bizim korkuluk da tarlanın üstünden uçup giden leyleklere, kırlangıçlara imrenerek bakıyor, Ah ne olur, bir tanesi türkümü duysa da yanıma inse. diyormuş. Havada dönüp duran kırlangıçlardan bir tanesi aşağıya bir göz atmış. Gözlerine inanamamış. Aşağıda bir korkuluk, neşesi ile yeri göğü birbirine katmıyor mu! Kırlangıç şöyle aşağıya doğru süzülmüş. Doğrusu ya her zaman görmeye alıştığı asık suratlı korkuluklara bu hiç benzemiyormuş.Aşağıdakilerden hangisi korkuluğun özelliklerinden değildir? Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanların başına Y koyunuz.(.....) Buharlaşma olayı kaynama olayının tersidir.(.....) Kaynama olayı belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.(.....) Buharlaşma olayı sıvının her tarafında gerçekleşir.(.....) Maddeler doğada katı, sıvı ve gaz hâlde bulunabilirler.(.....) Kaynama olayı gerçekleşirken sıcaklık değişmez, sabit kalır. Bir otomobil kazası düşünelim. Kazayı kaldırımda yürüyen dört kişi, bir polis, tesadüfen oradan geçen bir kameraman ve kazanın olduğu yerin üstünde uçan bir helikopter pilotu görmüş olsun. Böyle bir olayı yedi ayrı bakış açısıyla aktarmak mümkündür. Kazayı gören bu kişilerin anlattıkları birbirinden farklı olacaktır. - - - -Bu metnin sonuna düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? I. Bilgisayar sistemlerine yetkisiz erişimII. İnternette yasadışı yayınlar yapmakIII. Sosyal medya (facebook, twitter..vb) hesabı oluşturmakIV. İnternet yoluyla hakaret ve şantaj yapmakV. E-posta hesabı oluşturmakYukarıda verilenlerden hangileri bilişim suçlarına örnektir? Aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucu diğerlerinden farklıdır? Bir öğrenci iki elindeki birer taşla deney yapıyor.• Taşları havada birbirine vuruyor.• Daha sonra su dolu havuza tamamen dalarak taşları suyun içinde aynı şekilde birbirine vuruyor.Öğrenci bu deneyde sesle ilgili hangi konuyu araştırmaktadır? Aşağıda hareketle ilgili verilen;I. SüratII. YerdeğiştirmeIII. İvmeIV. HızV. Konumbüyüklüklerden hangileri vektöreldir? Yarı saydam maddelere ............................... örnek verilebilir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. Bakanın çalışma programını düzenlemekII. Bakanın resmî ve özel yazışmalarını, protokol ve tören işlerini düzenlemek ve yürütmekIII. Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli ve doğru bir şekilde sonuçlandırmak üzere gerekli tedbirleri almak652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre yukarıdakilerden hangisi/hangileri Özel Kalem Müdürlüğünün görevidir? Aklı olmayanın dini de yoktur.Bu hadisle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılabilir? 643 + 1254 işleminin sonucu kaç basamaklı bir sayıdır? Bilgisayarlar ile geliştirilen yazılımlar sayesinde bizimle konuşabilen sohbet edebilen karmaşık yapıya sahip teknolojilere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi Memluklerin, Yavuz Sultan Selimin Mısır seferine çıkmasına neden olan tutumlarından biri değildir? ANKARA kelimesinin harflerinin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır? 657 Sayılı Devlet Memurluğu ile ilgili hangi bilgi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanların eski zamanlarda yaşadığı barınma yerlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem fiil görevinde kullanılmıştır? Kır yerleşeleriyle kent yerleşelerinin coğafiöellikleri birbirinden farklıdır.Aşğıakilerden hangisi kı yerleşelerininöelliklerinden biri değldir? Bitkiler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Birden çok varlığı anlatan isimlere ne denir? 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanuna göre aşağıdakilerden hangisi Sendika şubesi, sendika ve konfederasyonların zorunlu organlarından değildir? Aşağıdaki durumlardan hangisi yapılan iyiliğe karşılık beklemememiz ilkesine aykırıdır? I. Mayoz bölünmelerle gamet oluşturulur.II. Döllenmeyle zigot oluşur.III. Oluşan bireyler ata bireylerden farklı kalıtsal özelliklere sahiptir.Verilenlerden hangileri bir canlının eşeysiz üremesi sırasında gözlenmez? Bir problemi doğru olarak çözebilmenin ilk aşaması nedir? Allahın yarattığı her şyi göemeyiz,Varlığını hisseder fakat el süemeyiz.Duyulmaz kelebeğn kanadından çıkan ses,Havayı gömesek de alırız nefes nefes.(Göhan EVLİAOĞU)Aşğıakilerden hangisi bu dötlüte anlatıanvarlılar arasıda değrlendirilemez? I.En küçük asal sayı 1dir.II.İki tane asal sayının toplamı her zaman çift sayıdır.III.İki basamaklı en küçük asal sayı 13tür.IV. Asal sayıları tam bölen iki tane doğal sayı vardır.Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur? Yaşamımızı sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için tüm besinlerden vücudumuzun ihtiyaç duyduğu miktarda tüketerek beslenmeye ne ad verilir? ...........,verdiği nimet sebebiyle bir kimseyi övmektir.Yukarıdaki boşluğa gelmesi gereken kavram hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız. ( ) 1- Bütün hayvanlar insanların duyacağı sesler çıkarır.( ) 2- İnsanların yaptığı ışık kaynaklarına, yapay ışık kaynağı denir.( ) 3- Rüzgârda sallanan yapraklar doğal ses kaynağıdır..( ) 4- Ay ışık kaynağıdır.( ) 5- Durağa yolcu almak için yaklaşan otobüs, hızlanan hareket yapar. Kroki ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Mert 10 cevizin yarısını yedi. Mert kaç ceviz yemiştir? Kademe ilerlemesi ile ilgili onay mercii aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ‘in (sav.) öğütlerine uymaz? Bir şişenin içine pis bir şey konulup ağzı kapatılsa dışı ne kadar temizlenirse temizlensin içi kirli kalmış olur sözüyle asıl anlatılmak istenen hangisidir? Dünyada bütün canlıların içinde yaşadıkları tabakaya ne denir? Sesin şiddetini artırmak ve sesimizi daha uzaklara duyurmak için aşağıda verilen araçlardan hangisini kullanırız? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir