S:1

Bir semaverden 5 çaydanlık çay çıkmaktadır. Bir çaydanlıktan da 15 bardak çay çıktığına göre bir semaverden kaç bardak çay çıkmaktadır?

Bir semaverden 5 çaydanlık çay çıkmaktadır. Bir çaydanlıktan da 15 bardak çay çıktığına göre bir semaverden kaç bardak çay çıkmaktadır? sorunun cevabı "75" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Tanrı, zekanın ötesinde olduğu gibi, bilginin de ötesindedir. Nasıl başka hiçbir şeye ihtiyacı yoksa bilgiye de ihtiyacı yoktur. Tanrı kendi kendine yeter.Plotinusa ait bu düşüncelere göre; aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Ana dili, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ya da toplum çevresinde ilk öğrendiği dildir. Çocuk çevresini, toplumunu ve bu toplumun koyduğu ve geliştirdiği kültürel birikimi ana diliyle algılayıp kavrar. Dil yetkinleştikçe bilgi ve kültür evreni de gelişir. Binyazara göre kültürel ortam, çevre, insanın yaratı kaynakları bu dille zenginleşir;bu dille biçimlenir. Kişiliği oluşturan etkenlerin başında ana dil gelir. Çünkü dil, toplumun değerler sistemini, dünya görüşünü yapısında barındırır.Bu parça için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi yapay aydınlanma aracı değildir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir? Aşağıda verilen madenler ve kullanım alanları hangisinde yanlış eşleştirilmiştir? Zihinde bulunan her şeyin, tüm izlenim, kavram ve düşüncelerin temelinde dış dünyanın deney yoluyla algılanması vardır.David Humeun bu ifadesine bakılarak aşağıdaki yaklaşımlardan hangisini benimsediği söylenebilir? Tarihde ilk defa yazıyı kullanan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olamaz? Aşağıdakilerden hangisi karışım değildir? 95,2459 ondalık gösteriminin yüzde birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Sakarya Meydan Muharebesinin sonuçlarından birisi değildir? Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişiklikleri inceleyen kimya disiplini aşağıda verilenlerden hangisidir? I. İngilizlerII. FransızlarIII.YunanlarIV. AlmanlarV. Amerikalılar1. Dünya Savaşının ardından hangileri yurdumuzu işgal ettiler? Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi hitap ettiği duyu organları itibariyle en kapsamlısıdır? Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin gelirleri artırmak ve giderleri azaltmak amacıyla aldıkları tedbirlerden birisi değildir? Masal türüyle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi sınıfımızda bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır? Oluşumunda insan etkisi bulunmayan, çevrede kendiliğinden oluşan varlıklara ne ad verilir? Allahın var olduğuna inanan bir kişinin aşağıdakilerden hangisini yapması doğru olmaz? Aşağıdaki peygamber isimlerinden hangisi Kuranda geçmez? Capslock tuşunun görevi nedir? Aşağıdakilerden hangisi geleneklerimizden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlem işaretinin (!) kullanımı doğrudur? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin kurduğu cümlede Niçin? sorusunun cevabı vardır? Anadolu ve Mezopotamya, İlk Çağ tarihi boyunca bir çok medeniyetin beşiği ve uğrak yeri olmuştur.Aşağıdakilerden hangisi farklı medeniyetlerin, özellikle bu bölgeleri tercih etmelerininnedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Soğan soframıza ulaşım süreci aşağıdakilerden seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir ? Cemin ayrılmaz bir parçasıdır. Ceme katılanların kendilerinden geçerek manevi coşku halinde ayakta aşk ile dönmeleridir.Yukarıda ifade edilen kavram hangisidir? Bir bölme işleminde kalan 11 ise bölen aşağıdakilerden hangisi olamaz? 1 onluk 4 birlikten oluşan sayının 9 fazlası kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden yapısı bakımından farklı olan hangisidir? 30000 + A = 100000 işleminde " A" yerine kaç yazılmalıdır? Bu sabah dışarıda oynayamayız.Çünkü ................ cümlesini hangi ifadeyle tamamlamak uygun olur? ... Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece ‘Ol der oda oluverir. (Âl-i İmrân suresi, 47. ayet)Yukarıdaki ayet Allahın hangi sıfatının bir delilidir? Dünyanın tüm güzelliklerinin........paylaşılmasını istiyoruz. Cümle aşağıdakilerden hangisi ile tamamlanamaz? Türkiyenin yükseltisini kahverengi, sarı, yeşil renklerle gösteren haritalara.........haritalar denir. I. Dünya Güneşten daha büyüktür.II. Güneş de Dünya gibi katmanlardan oluşur.III. Dünyadaki yaşamın temel kaynağı Güneştir.Güneş ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? She's from Kyoto in Japan. She ................. Japanese an English. I. Kabataslak olarak çizilir.II. Kuş bakışı görüntüdür.III. Bir adresi kolayca bulmamızı sağlar.Yukarıda özellikleri verilen aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir