S:1

Bir sürahi kayısı suyunu 7 kişi içmektedir. 3 sürahi kayısı suyunu kaç kişi içer?

Bir sürahi kayısı suyunu 7 kişi içmektedir. 3 sürahi kayısı suyunu kaç kişi içer? sorunun cevabı "21" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki maddeler pürüzlü oluşlarına göre gruplandırıldığında hangisi dışta kalır? This time next summer, my sister- - - - to the university. Aşağıdakilerden hangisi İstanbulun Fethinin sonuçları arasında yer almaz? A: - - - - ?B: I am from Germany. Aşağıdaki kelimelerden hangisi türemiş bir kelimedir? (14 x 2) + ( 10-5) işleminin sonucu kaçtır? Alevilik-Bektaşilikte kurban kesilirken okunan duaya verilen isim aşağıdakilerden hangisidir? Yerleşim yerleri dışındaki kara yollarında, aksine bir durum yoksa geceleri hangi ışıkların yakılması zorunludur? İnsan hak ve özgürlüklerinin güvencesi aşağıdakilerden hangisindedir? ## }} XX ## ... Örüntüsünde boş bırakılan yere hangi şekil gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi vardır? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesine göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda, aynı dersten yıllık açılan kursun süresi kaç ders saatinden az olamaz? Bitkilerin topraktan emdikleri suyun fazla kısmını yapraklardaki gözeneklerden dışarı atmasına ne denir? Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları arasında yer alır? Bir ilin en büyük yönetim görevlisi kimdir? Bir salyangoz dakikada 8 cm , karınca ise dakikada 6 cm yol gidiyor. 30 dk. sonra karınca ile salyangoz arasında kaç cm fark olur? "Ayten, ailesi ile nisan ayında tiyatro için kültür merkezine gitti". Bu cümlede aşağıdaki soruların hangisinin cevabı yoktur? Evde güvenlik kurallarına uymazsak .................. neden oluruz. Noktalı yere hangi kelime gelir? 725 den küçük en büyük tek sayıyı hangi onluğa yuvarlarız? Karşılanmadığında yaşamımızı tehlikeye atmayan ancak olmasını arzuladığımız şeylere ne denir? Aşağıdaki hadislerden hangisi farklı bir konudan söz etmektedir? 9,999 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? I.Sonra piste yavaşça indi.II.Havada görülen uçakIII.Önce alçaldıYukarıdaki olayın sıralaması hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi giriş birimidir ? Arap toplumu ile ilgili aşağıda verilen tanımlardan hangisi yanlıştır? You - - - - stop at the red light. It is a traffic rule. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi doğrudur? Müsned adlı hadis kitabı aşağıdaki âlimlerden hangisine aittir? Müslümanların topluca namaz kılmaları farz olan gün aşağıdakilerden hangisidir? 1 ile 9 arasında kaç sayı vardır? Aşağıdaki altı çizili kelimelerden hangisi yapım eki almıştır? Okul kelimesinin eş anlamlısı nedir? Kaymakam nereyi yönetir? Herkes tarafından sevilen ve sayılan insanlardan olabilmemiz için.................. Aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız? I. Kalınlığı her yerde aynıdır.II. Yer kürenin en ince katmanıdır.III. Yapısında kayaç ve madenler bulunur.Yer kabuğunun yapısıyla ilgili verilen yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden bir paragraf oluşturulduğunda, hangisi bu paragrafın ilk cümlesi olur? (I) Türkiyede eleştiri temelde araştırmaya dayanmıyor. (II) 1960 kuşağı eleştirmeni Türk edebiyatını daha çok, çıkmakta olan dergilerdeki verileri temel alarak değerlendirme eğiliminde. (III) Bir ikisi ayrı tutulursa, eleştirmenlerin geriye doğru atılmış sağlam köprüleri var. (IV) Çoğu bizim edebiyatımızı hatta bütünüyle çağdaş edebiyatımızı okumuş değil. (V) Dünya edebiyatı üstüne bilgiler de genellikle el kitaplarından gelme şeylerden ibaret.Numaralanmış cümlelerden hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? Tahta parçalarını demir tozlarından ayırmak için hangi yöntemi kullanırız? Bir litre benzin 7 lira ise 56 litrelik bir depo kaç liraya dolar? Doğu Cephesi nde Ermenilere karşı mücadele eden Türk ordusunun başında bulunan komutan kimdir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir