Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Her gün 2 saat kitap okursam 1 haftada kaç saat kitap okumuş olurum?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Her gün 2 saat kitap okursam 1 haftada kaç saat kitap okumuş olurum? sorunun cevabı "14" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Birler bölüğü 21, binler bölüğü 758 olan doğal sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sosyal bilimleri oluşturan bilim dallarından biri değildir? Dünya'nın yuvarlak olduğu aşağıdakilerden hangisi ile kanıtlanmıştır?  “Hz.Muhammed Medine’de yaptırdığı mescidin yanına suffa denilen bir eğitim yuvası yaptırmayı ihmal etmemiş ve bizzat kendisi orada öğrencilere ders anlatmıştı” Buna göre Hz. Muhammed hakkında hangi düşünceye sahip olabiliriz? İş adamı Ahmet  Demirci 27335 nüfusu olan  Denizli’nin Buldan ilçesine büyük bir tekstil   fabrikası  kurmak istiyor.Bu fabrika kurulduğunda aşağıdaki gelişmelerden  hangisinin olması beklenmez? Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları,I. tarım,II. tıp ve eczacılık,III. çevre temizliğiverilen alanlardan hangilerinde kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisi bozunmaya örnektir? Aşağıdakilerden hangisi trafik kazalarına neden olur? Fablda olaylar ve hayvanlar aşağıdaki bölümlerin hangisinde tanıtılır?  Mustafa Kemal, Birinci Dünya Savaşı öncesinde Savunma Bakanlığı'na zorunlu olmadıkça Osmanlı Devleti'nin bu büyük savaşa girmemesi gerektiğini belirtmiştir.Mustafa Kemal'in bu endişesinin,I. Devletin zor durumda bulunması II. Küçük çapta bir savaş olması,III. Devletin kaynaklarının yetersiz olması durumlarından hangisi ya da hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişli bir fiildir?  Aşağıdakilerden hangisi asit yağmurlarından korunmak için alınması gereken önlemler arasında yer almaz?