S:1

Cem' in 19 lirası vardı. Beğendiği araba 34 liraydı.
Cem beğendiği arabayı almak için kaç lira daha biriktirmesi gerekir?

Cem' in 19 lirası vardı. Beğendiği araba 34 liraydı.Cem beğendiği arabayı almak için kaç lira daha biriktirmesi gerekir? sorunun cevabı "15" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili kelime mecaz anlamıyla kullanılmamıştır? Herkesin bildiği çok ünlü biri olmak anlamına gelen deyim hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi kazalara neden olabilir? ​Sitoplazmada bulunan ve yaşamsal faaliyetleri gerçekleştirmek için özelleşmiş olan yapılara .................................... denir.Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidr? Aşağıda kofullara ait bazı özellikler verilmiştir.I. Hayvan hücrelerinde kofullar küçük ve az sayıdadır.II. Genç bitki hücrelerinde kofullar çok sayıda fakat küçüktür.III. Bitki hücreleri yaşlandıkça küçük kofullar birleşerek merkezi kofulları oluşturur.Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Would you mind if I - - - - the window? Itsreally hot here. Tebük seferine Gazvetül-Usre denilmesinin sebepleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Namaz kılacak kimsenin bedeninin, giysilerinin ve namaz kılacağı yerin temiz olması namaza hazırlık şartlarındandır.Bu bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi namazın kişiye kazandırdıklarından biridir? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin isimlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım ve temizliklerimizden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisi gezi türü için söylenemez? Çeyreği 4 olan sayının yarısı kaçtır? Hollanda yüz ölçümü küçük olmasına rağmen Dünyanın en önemli tarım ülkelerinden biridir.Bu durum üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi daha azdır? İslam dinindeki ilk sure, ilk emir,nerede, ne zaman gelmiş ve hangi melek getirmiştir? Kayaçların kısa bir zamanda çözünmeye uğradığı bir yer hakkında aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır? Kitap okumak ....... kaliteli film izlemek de önemlidir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi sadaka-i cariye değildir? Ahmetin yaşının 4 katının 6 fazlası 48den büyüktür.Buna göre Ahmetin yaşının en küçük doğal sayı değeri kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir