S:1

46 liraya, kilosu 10 lira olan biberden 3 kg alan Halit kaç lira para üstü alır?

46 liraya, kilosu 10 lira olan biberden 3 kg alan Halit kaç lira para üstü alır? sorunun cevabı "16" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi suyun canlılara sağladığı faydalardan biri değildir? Saf maddeleri küçük küçük parçalara ayırırsan, parçalardaki maddenin özelliği ................Verilen cümle hangisi ile tamamlanabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yapıldığında, taban ayrıtının uzunluğu 8 cm, yüksekliği12 cm olan kare dik prizma şeklindeki kutunun hacmi yarıya iner? I. Doğrudan dosyalara zarar verirler.II. İnternette gezinilen sitelerin kaydını tutar. III.Sürekli kendini kopyalar.Yukarıda özellikleri verilen zararlı yazılımlardan hangisi aşağıdaki  seçeneklerde bulunmamaktadır? Aşağıdakilerden hangisi, Donetello’nun “Gattamelata  Atlı Heykeli” ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Aşağıdakilerden hangisi hem ısınma hem de soğuma amaçlı kullanılır. O, her görevi hakkıyla yerine getirdi.Bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşa- ğıdakilerin hangisinde kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “amaç” anlamı vardır?  Kaşla göz arasında oradan kayboldu cümlesinde altı çizili sözcüğün yerine aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilirse anlam bozulur.   Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere bir örnektir? Tarihte bilinen ilk Türk devletinin en önemli hükümdarıdır. Dünya tarihinde onluk askeri sistemi bulan büyük komutandır.Yukarıda anlatılan Türk hakanı kimdir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir? www.google.com.tr  adresinde ülke kodu olan kısım hangisidir?(3puan)  Yüce Allah’ın (c.c.) insanlara ilahi kitaplar göndermesi  hangi paygamberle  başlamıştır ? Mustafa Kemal Samsun’a giderken amacı neydi?           Peygamberimiz Hz. Muhammed‘ in dedesinin adı nedir? Okul müdürümüz, cuma günü sınıf öğretmenimize okuma bayramı yapın dedi.Yukarıdaki hangi söz tırnak içerisine alınmalıdır? Yurdumuzun işgali sırasında bölgelerde ortaya çıkarılan milli direniş örgütlerine ne ad verilirdi? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?   Bir okul yöneticisinin, görevini icra ederken tarafsız ve objektif olmasını etkileyen veya etkileyecekmiş gibi gözüken özel bir yakınlık ya da ilişkisi olduğu kişi ve kuruluşların özel menfaatinin olduğu kamusal işlerde bir görev üstlenmesi durumunda ortaya çıkması muhtemel etik sorun aşağıdakilerden hangisidir? ’’Okul servisi okula “yakın” bir yerde bizi indiriyor.’’ Cümlesindeki tırnak işareti ile belirtilen sözcüğün karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Harun 10 ve Ayşe 13 yaşındadır. 460₺ yi yaşları ile doğru orantılı bir şekilde paylaşacaklarına göre küçük olan kaç para alır? Mescid-i Nebi’nin içerisinde yer alan okulun adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir? Aşağıdakilerden hangisinin yuvasını insanlar yapar?  Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın bir kısa kenarı 40 metre ve bir uzun kenarı bir kısa kenarının uzunluğunun 3 katından 10 metre daha azdır.  Bu tarlanın  çevresi kaç metredir? Yönetim planı, okulun örgütsel, yönetsel ve eğitsel faaliyetlerini gerçekleştirmek için yapılır. Ayrıca yönetim planı, eğitim iş görenlerinin gereksinimlerini karşılamayı ve iş doyumlarını yükseltmeyi güvence altına alır.Buna göre okula alınacak her girdinin, amaçlara ne denli katkıda bulunacağının değerlendirilmesi yönetim planı ilkelerinden hangisiyle açıklanır? Aşağıdakilerden hangisi İslam düşüncesindeki inançla ilgili yorumlardan biridir? Mahmut Bey Camii hangi ilimizdedir? Bir günün içinde kaç tane yarım saat vardır? Genç Kalemler hareketi, edebiyatımıza özellikle dil konusunda yepyeni bir anlayış getirmiştir. Türkçe kendi benliğine yavaş yavaş dönmeye başlamış; halk, aydınların yazdıklarını anlar duruma gelmiştir. 1910’lu yıllarda yazan Ömer Seyfettin’i, Ziya Gökalp’i açıp okuyun; severek, anlayarak okursunuz yazdıklarını. Sözcükler, tamlamalar, cümleler… Hep anlayacağınız biçimdedir.Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  “İğde ağacının kokusu sokağa yayılmıştı.” cümlesindeki tamlamanın türü aşağıdakilerden hangisidir?  What - - - - you - - - - this time tomorrow? Aşağıdaki cümlelerde, hangisinin sonuna konulan noktalama işareti yanlıştır?  Bir yük, dinamometre ile eğimleri aynı olan üçfarklı yüzeyde çekiliyor. Dinamometrede;I. yüzeyde 4 NII. yüzeyde 25 NIII. yüzeyde 16 N değerleri okunuyor.Buna göre yüzeylerin en pürüzlüden en azpürüzlü yüzeye doğru sıralanışı hangisinde verilmiştir? Müzik eşliğinde söylenen şarkılı oyunlara denir. Lirik dram olarak da bilinir. Tamamen şiir şeklinde yazılır ve bestelenir. Eserde şiir, müzik,ışık, kostüm, dans ve estetik zenginlik tam bir uyum içerisinde bulunur. 17. yüzyıl başlarında İtalya’da doğmuştur.Bu parçada anlatılan müzikli tiyatro türü aşağıdakilerden hangisidir? Yüz kelimesi hangi cümlede “ başta kaş, göz, burun, ağız, yanak ve çenenin bulunduğu ön bölüm.” anlamında kullanılmıştır? Hendek savaşında kazılan hendek ne kadar sürede kazılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir