Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
50' den başlayıp geriye doğru beşer ritmik sayma yapan Ömer 30 sayısını kaçıncı saymasında söyler?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
50' den başlayıp geriye doğru beşer ritmik sayma yapan Ömer 30 sayısını kaçıncı saymasında söyler? sorunun cevabı "5" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Kara deliklerin oluşumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Spor yapan bir insanda,I. Solunum hızı artarII. Dokularda CO2 miktarı artarIII. Omurilik soğanı uyarılırIV. Kanın pH'ı düşerolaylarının gerçekleşme sırası hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi kul hakkına girmez? …………… radyo ve televizyon yayınlarını denetleyen kurumdur. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Araç içine binildiğinde ilk yapılması gereken davranış aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Muhammed nerede doğmuştur?  Jean  :I’m very stressful. This is the first time I’m withdrawing cash from an ATM. What should I do first?Tuncer :You should - - - - your card into the card slot. a= 45 610         b=  123 543     c= 9 999      d= 123 099    e= 48 001  sayılarının küçükten büyüğe sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? • Gazel• Kaside• Mesnevi• Kıt’aYukarıdaki nazım şekillerinin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? “Ödevlerini yaptın mı”cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?  Mekke´de Müslümanların işkencelere maruz kalması ve dinlerini yaşayamamaları sebebiyle ilk hicret ettikleri yer aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki yönetim tiplerinden hangisinde öğretmen ve okul yöneticileri arasındaki ilişki daha sınırlı düzeydedir?