S:1

2 onluk 4 birlikten oluşan sayı kaçtır?

2 onluk 4 birlikten oluşan sayı kaçtır? sorunun cevabı "24" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Saçların ve tırnakların uzamasını sağlayan, kırılan kolumuzu çabuk iyileştiren besin içeriği hangisidir? Kütlelerinin aritmetik ortalaması 75 kg olan 24 kişilik sınıftan iki öğrenci bir başka okula gidiyor.Kalan öğrencilerin kütlelerinin aritmetik ortalaması değişmediğine göre başka okula giden iki öğrencinin kütleleri aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğadan insana aktarım yapılmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) vardır? Uzun kenarı (3x + 7) cm, kısa kenarı (x − 5) cm olan dikdörtgenin çevre uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Su ile abdest alma imkânı bulunmayan yerde temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle alınan abdeste teyemmüm denir.Aşağıdaki ayetlerden hangisi teyemmümün delilidir? Ben senin de onun da ne kadar iyi insan olduğunuzu biliyorum. cümlesinde kaç adıl vardır? I. İtalyan dostla konuşabilmemiz güç olduğundan uzunca bir süre susuyorduk.II. Ayakkabılarım boş sokakta ses çıkarmasın diye uçlarına basıyordum.III. Soruna şiirsel söylem açısından bakıldığı takdirde eser anlaşılacaktır.IV. Oğuz Atayʼın karakterlerini sevmesi, onların acıylabir ateşin içinde yanmalarındandır.V. Oyunun büyüsüne girebilseler bu kadar bunalmayacaklar.Numaralanmış cümleler anlam ilişkilerine göre ikişerli eşleştirilirse hangisi dışta kalır? Ayşenin babası yeni bir televizyon almıştır. Bu televizyon hatalı çıkmış ve satıcıya iade etmek istemiştir. Satıcı bunu kabul etmediği için Ayşenin babası aşağıdakilerden hangisine başvurarak hakkını aramalıdır? Yüzlerinizi doğuya ve batıya çevirmeniz erdemlilik değildir. Asıl erdemli kişi Allaha, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden; sevdiği maldan yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, yardım isteyenlere ve özgürlüğünü kaybetmiş olanlara harcayan; namazı kılıp zekatı verendir... ( Bakara suresi, 177.ayet )Bu ayette vurgulanan ana düşünce aşağıdakilerden hangisidir? (I) İnsan olmak, elbette bir canlıyı sevmeyi gerektirir. (II) Yalnız başıboş dolaşan kuduz bir köpeğe, ölümüne yol açtığı masum bir çocuktan daha fazla sevgi de gösterilmemeli. (III) Ben hayvanseverim diyenlerin, çocuğu hiçe sayarcasına köpeğin peşine düşmesi de kabullenilmemeli. (IV) Hatta bu bir sevgi olarak değil, sevginin saplantıya dönüşmesi olarak değerlendirilmelidir. (V)Bu parçadaki numaralandırılmış yerlerden hangisine, Yunus Emrenin sözüyle ‘Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek hepimizin şiarı olmalı. cümlesi getirilirse parçanın anlam akışı bozulmaz? Haber eylen âşıklara,Aşka gönül veren benemAşk bahrisi olubanDenizlere dalan benemGördüm göğün meleklerin,Her biri bir işteymişHak Çalabın zikrin edenİncil benem Kuran benemGördüm diyen değil, görenBildim diyen değil, bilenBilen Odur, gösterenO, Aşka esir olan benemDeli oldum adım YunusAşk oldu bana kılavuzHazrete değin yalınızYüz sürüyü varan benemYunus Emreye ait olan bu parçanın nazım türü aşağıdakilerden hangisidir? Japonya ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Bilgisayarın çalışmasını sağlayan en temel yazılıma ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisi " Karadeniz " kelimesine ait bir hece olamaz? Sosyal Bilgiler dersi, bireyleri çevreye, topluma ve insanlığa karşı sorumlu ve etkin bir vatandaş olarak yetiştirmeyi amaçlar.Buna göre aşağıdakilerden hangisi sosyal bilgiler dersinin amaçları arasında yer almaz? Medineli Müslümanlara verilen Ensar ünvanı ne anlama gelmektedir? Bir ürünün ilk defa ortaya konulmasına ne ad verilir? "57 639" doğal sayısı için hangi açıklama yanlış olur? Dağılmak kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Caminin içerisinde kıble yönünde bulunan ve imamın namaz kıldırırken önünde durduğu bölüm aşağıdakilerden hangisidir? During our trip to Rome, we had an experienced - - - - . He told us every details of the ancient buildings and gave interesting information about the city. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı yoktur? 684, 228, 446, 516, 123 sayıları küçükten büyüğe sıralandığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur? Cemal 31 kg, Yaren 19 kg dır. Annelerinin kütlesi ise iki kardeşin toplamından 20 kg fazladır. Annenin kütlesi kaç kgdır? Günlük hayattan bazı örnekler aşağıda verilmiştir.I. Çay bardağı ile tabağının arasındaki sudan dolayı yapışmasıII. Yaprakların su yüzeyinde batmadan yüzmesiIII. Masa üstüne dökülen su damlalarının küresel durmasıifadelerinden hangileri adezyon ile açıklanır? Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur? Hz. Muhammed İslamı anlatmak için bir gün Taife gitmişti. Ancak Mekke müşriklerinin kışkırtmasıyla Taifliler Peygamberimize beklenmedik bir tepki gösterdiler. Hz. Peygambere taş attılar, geçeceği yollara diken attılar. Hz. Peygamber buna çok üzülmüştü ve onlar için, Rabbim, halkımı bağışla, onlar ne yaptıklarının farkında değiller. (Buharî, istiabe, 5) diye dua etmiştir.Peygamberimizin, Taiflilerin yaptıklarına karşı ortaya koyduğu bu tutum onun hangi özelliğinden kaynaklanmıştır? Buraya yürüyerek geldim. cümlesinde eylem bildiren sözcük hangisidir? Hz. Muhammed (sav.) bir topluma girdiğinde kendisi için ayağa kalkılmasını istememiştir.Bu davranışıyla Hz. Muhammed (sav.) aşağıda- kilerden hangisini anlatmıştır? Sigara ve tütün ürünleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum kuruluşlarından biridir? Sürücüler, beden dilini ve konuşma üslubunu da dikkate alarak trafik adabı açısından başarılı iletişim kurma becerilerini geliştirmek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sempozyum başkanının görevlerinden değildir? İnsan başkasının karşılaştığı olumsuz bir durumla alay etmemeli ve gülmemelidir. Çünkü aynı durumla o da karşı karşıya gelebilir. Anlamına gelen atasözü hangisidir? Aşağıdaki icat edilen teknolojik araçlardan hangisi daha çok sağlık alanında kullanılmaktadır? Aşağıdaki sıralamalardan hangisi büyükten küçüğe doğru yapılmıştır? Uyuşturucu madde bağımlılığının tedavisi, tedavi ve rehabilitasyon olmak üzere iki aşamada gerçekleşir.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bağımlı kişiye tedavi aşamasında yapılması gereken uygulamalardandır? Mustafa Kemal Samsuna çıktıktan sonra Havza ve Amasyada genelgeler yayımlamış, çeşitli illerde kongreler düzenlemiştir. Böyle bir çabayla Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisini amaçlamış olamaz? Stoklar belirli bir düzeye düş-tüğünde, önceden belirlenmiş miktarın sipariş edilmesi ve sürekli stok sayımının yapılması, hangi stok kontrol yönteminin kullanıldığını göstermektedir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir