S:1

Bir sınıftaki 36 öğrenciyi 3 şer oturtmak istersek sınıfa kaç tane sıra gerekir?

Bir sınıftaki 36 öğrenciyi 3 şer oturtmak istersek sınıfa kaç tane sıra gerekir? sorunun cevabı "12" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Ulaşım araçlarında hangisini yapmamız tehlikelidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi iş bildirmiyor? Antalyada yetişen muzun Ankarada tüketilmesini sağlayan faaliyet hangisidir? Gökteki yıldızlar kadar sayısızAh, yurdumun kimsesiz ve yoksul çocuklarıAnladım farkınız yok koparılmış başaktan!Bu dizelerde yoksul çocuklar aşağıdakilerin hangisindeverilenlere benzetilmiştir? Aşağıdaki tamlamalardan hangisi ad tamlaması değildir? I. Hayvancılıktan elde edilen verimin yıldan yıla değişmesiII. Tesislerin küçük ve bir ailenin geçimini sağlayacak kapasitede olmasıIII. Dağılışında coğrafi koşulların etkili olmamasıYukarıda verilen ifadelerin hangileri mera hayvancılığının özellikleri olarak gösterilebilir? Truman Doktrininin uygulanmasında hangi devletin Avrupada ortaya çıkardığı tehdit etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi 20. yy başlarında Dünyanın siyasi ve ekonomik durumuna yön veren gelişmelerden değildir? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi günlük türünde eser vermemiştir? Yeryüzündeki sıcak su kaynaklarının dağılışı ile aşağıda verilenlerden hangisinin dağılışı daha çok benzerlik gösterir? 2 metre kumaş 50 liradır. 14 metre kumaş kaç liradır? Bir kişinin kendi davranışlarının sonuçlarını üstlenmesine ne denir? Aşağıdakilerden hangisi üsve-i hasene kavramının anlamını vermektedir? Ali : Çay fabrikasında çalışıyorum.Mehmet : Zeytinyağı fabrikasında işçi olarak çalışıyorum.Hasan : Yazları pamuk tarlalarında çalışıyorumYukarıda yaptıkları işler hakkında bilgi veren kişilerin sırasıyla aşağıdaki bölgelerden hangisinde iş bulma imkanları daha fazladır? Aşağıdakilerden hangisi sohbet türünün özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli sözcük kullanılmamıştır? A9C sayısı 5e ve 9a tam bölünebiliyorsa A yerine yazılacak rakamların çarpımı kaçtır? Bir sözcüğün gerçek anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni anlamlara mecaz anlam denir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanmak sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır? Birler bölüğü 456, binler bölüğü 605 olan doğal sayı ile binler bölüğü 398, birler bölüğü 28 olan doğal sayının farkı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi çalışanı, örgütün amaçları çevresinde toplayan yönetici profilidir? 1-tüketici 2-bilinçli 3-yapar 4-tasarrufYukarıdaki sözcüklerin doğru ve kurallı cümle oluşturacak şekilde sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? I. Çikolatayı ısıtırsak ........................ olayı gerçekleşir. II.Suyu ısıtırsak ...........................olayı gerçekleşir. III. Su buharını soğutursak ............................... olayı gerçekleşir.Yukarıdaki noktalı yerler sırası ile hangi seçenektekilerle tamamlanırsa doğru olur. Aşağıda verilen seçeneklerden hangisi bir siviltoplum kuruluşudur? I. GiyimII. BeslenmeIII. UlaşımIV. TurizmVerilenlerden hangileri iklimin etkilediğunsurlardandı? Akdeniz ikliminin görüldüğü yerlerdeki bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? Cemal 30 kg dır. Semih, Cemalden 5 kg fazladır. Cemal ile Semihin toplam kütlesi kaç kilogramdır? Kelimelerden hangisinin yazımı yanlıştır? 5 kg kaç g eder? Aşağıda verilen hormonlar gruplandırıldığında hangisi diğerlerinden farklı bir bezden kana salgılanır? Aşağıda verilenlerden hangisi kirlilik çeşidi değildir? Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişim arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi tımar sisteminin bozulmasının nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? I.Oyuncaklarımızı toplamak II. Söz alarak konuşmak III. Çöpleri çöp kutusuna atmakVerilen ifadelerden hangileri evdeki sorunluluklarımızdandır? Aşağıdaki besin gruplarından hangileri dengeli beslenme için gerekli değildir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre Bakanlığın en yüksek danışma kurulu aşağıdakilerden hangisidir? Dilaya annesi yatmadan önce ingilizce dişlerini fırçala dediğine göre annesi aşağıdakilerden hangisini söylemiştir? 1. ve tevasav bis sabr 2. illellezıne amenu 3. innel insane le fi husr 4. ve amilus salihati 5. ve tevasav bil hakkı 6. Vel asrVerilen Asr suresi ayetlerinin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? Hangi hayvan etle beslenir? Resmî yazışmalarda tarih nereye yazılır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir