S:1

Elvan 17 yaşındadır. Muratın yaşı, Elvanın yaşının 2 katından 6 eksik olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı nedir?

Elvan 17 yaşındadır. Muratın yaşı, Elvanın yaşının 2 katından 6 eksik olduğuna göre ikisinin yaşları toplamı nedir? sorunun cevabı "45" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdaki hadislerden hangisinin ana düşüncesi diğerlerinden farklıdır? Uşakta özel sektörün bir şeker fabrikası kurması, İzmir İktisat Kongresinde alınan aşağıdaki kararlardan hangisine uygun düşmektedir? Aynı sesin çeşitli müzik aletlerinden çıktığı zaman gösterdiği farklılığa ne ad verilir? Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır? Anlatmayla veya nakletmeyle gerçekleştirilen sanat metinlerine anlatmaya bağlı edebî metinler denir.Bu tanıma göre aşağıdaki türlerden hangisi bu gruba girmez? Kur'an-ı Kerim'in her bir cümlesine ne denir? Aşağıdaki eser-tür eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki davranışlardan hangisi çocukların yapmaması gereken yanlış davranışlardan biridir? Halkla ilişkilerini geliştirmek isteyen bir okul müdürü öncelikli olarak aşağıdakilerden hangisini göz önünde bulundurmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi tarihî mekândır? İlk tarihi romanımız hangisidir? Lütfü, günde 50 TL kazandığına göre 2 haftada kaç lira kazanır? "Damlaya damlaya.......olur." noktalı yere hangi sözcük yazılmalıdır? 4 tane 6, 24 eder.Yukarıdaki cümle hangi çarpma işlemini ifade eder? "ABCD" dört basamaklı bir sayıdır. B nin değeri 5 artarsa sayı ne kadar artar? İlk ses kaydedici cihaz olan fonotograf kimin tarafından icat edilmiştir? Kaleci topa vurdu. Cümlesinde hangi kelime türemiş isimdir? Aşağıdakilerden hangisi kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinden biri değildir? I. Damar ve sinir sıkışmasına II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir? "Kanepeye uzandım, sonra uyudum." cümlesinde iş bildiren kaç kelime vardır? Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi Türkiyede görülmez? Yakmak sözcüğü hangi cümlede mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Ülkemiz akarsularından faydalanılmasında, aşağıdakilerden hangisinin olumsuz bir etki yaratmadığı kabul edilebilir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, Kamu İktisadiTeşebbüslerinin özelliklerinden biri değildir? Bir tarladan toplanan 48 kasa domates kamyonete yüklenmiştir. Kasaların biri yaklaşık 18 kg geldiğine göre kamyonete kaç kilogram domates yüklenmiştir? 5 - 0,099 = ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki devletlerden hangisi I. Balkan Savaşına katılan devletlerden biri değildir? Acil yardım çağırmak için aşağıdaki hangi numarayı aramalıyım? "Ancak Allah'a kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler o günde fayda bulur."(Şuara suresi, 89. ayet)Bu ayet aşağıdaki temizlik çeşitlerinden hangisine işaret etmektedir? Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına (D), yanlış olanların başına (Y) yazınız.(......) Sevgi bir ihtiyaçtır.(......) Kuran-ı Kerimin ilk suresi Fatiha suresidir.(......) Kuran-ı Kerimde tüm sureler besmele ile başlar.(......) Kuran-ı Kerimin ilk inen ayetleri Alak Suresi 1-5 ayetlerdir.(......) Kuran-ı Kerimi, peygamberimize vahiy olarak getiren Azrail meleğidir. 8x ‒ 6y + 9 cebirsel ifadesinin katsayılar toplamı kaçtır? Arkadaşına sinirlenen Tolga bir anlık öfke ile arkadaşını itip yere düşürmüş, bacağının incinmesine sebep olmuştur.Tolga, arkadaşının hangi hakkına müdahale etmiştir? 9 m uzunluğundaki bir tel 15 cm' lik kaç eş parçaya ayrılabilir? Millî Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğine göre Talim ve Terbiye Kurulunda görevli şube müdürünün üst disiplin amiri aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk'ün tarım alanında kullanımını gösterdiği araç aşağıdakilerden hangisidir? Bir ilçede 3416 erkek, erkeklerden 177 fazla kadın ve kadınlardan 235 kişi eksik çocuk yaşıyor.Bu ilçenin nüfusu kaç kişidir? 2x + 7 cebirsel ifadesinin x = 10 için değeri aşağıdakilerden hangisidir? Geçmişte yaşamış toplumlara ait kalıntıları inceleyen kazı bilimi aşağıdakilerden hangisidir? Üç basamaklı en büyük çift sayının birler basamağının basamak değeri kaçtır? Bir bölme işleminde bölen sayı 6 ise kalan yerine kaç tane sayı gelebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir