S:1

Günde 12 adet zeytin yiyen Aylin, 4 günde kaç tane zeytin yer?

Günde 12 adet zeytin yiyen Aylin, 4 günde kaç tane zeytin yer? sorunun cevabı "48" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sert” kelimesi gerçek anlamda kullanılmıştır?  Kuran-ı Kerimin son suresi aşağıdakilerden hangisidir? Belli bir yükseklikte bulunan cisim …………....…… sahiptir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir? 13. yüzyılda Türk dilinin ayrı coğrafi bölgelerde kullanılmasıyla Türkçe, Doğu Türkçesi ve Batı Türkçesi olmak üzere iki kola ayrılmıştır. Doğu Türkçesi 15. yüzyıldan sonra - - - - adını almıştır.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? 5442 sayılı il idaresi kanununa göre, vali bir memura aşağıdaki cezalardan hangisini veremez?  Milli Mücadelenin ilk mitingi (toplantısı) nerde yapılmıştır? Ampulü bulan bilim insanı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Laiklik ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?  Tevfik Fikret bir sıfat şairidir. Şiirlerinde hâkim olan şey sıfatlardır. Bu durum onun hayat görüşüyle ilgilidir. Ona göre sıfatlar durgun bir dünya yaratır ve basit tavrın ifadesidir. Tasvir gücü kuvvetli olan şair, dış güzelliğe, biçimsel mükemmelliğe özen göstermiştir.Bu parçada Tevfik Fikret’in hangi edebî akımdan etkilendiği vurgulanmaktadır?  657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi “uyarma” disiplin cezasını gerektiren fiil ve hâllerdendir? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında KanunHükmünde Kararname’ye göre yukarıda tanımlanan görev aşağıdakihizmet birimlerinden hangisine verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi Kübizm akımının kurucularındandır? Türkçe köken bakımından aşağıdaki dil ailelerinden hangisinin içinde yer alır? Tenasüh kavramının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir? (I) I would rather go trekking than rock climbing because it is easier.(II) So I joined a trekking club last year. (III) I am an adrenalin seeker. (IV) I went to forest the with club members for that sport the previous weekend.Yukarıda verilen paragrafın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi işaretleyiniz? Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin temel ilkelerinden değildir? Verilen çarpma işleminin 34x7=? işleminin sonucu kaçtır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmamıştır? Aşağıdaki bölgelerden hangisi, adını denizden almıştır? Aşağıdaki tutumlardan hangisi uzlaşı sürecini desteklemez?  Zaman su gibi akıp geçiyordu. Benim önümdeyse dağlar kadar kitap vardı. Bir an önce bitirmeliydim bu kitapları. Ama bir türlü kendimi toparlayamıyordum. Kitaplarımın benimle inatlaşması da cabasıydı.Bu parçada aşağıdaki anlatımı güçlendirme yollarından hangisi kullanılmamıştır? "Akıl yaşta değil, baştadır." atasözünün anlamı nedir? Kilogramı 4 TL olan elmalardan 2 kg, kilogramı 3 TL olan mandalinalardan 2 kg aldık. Toplam kaç TL öderiz? “We sold the last computer an hour ago.” cümlesinin edilgen (passive) hâlini işaretleyiniz.  Trafik ortamını paylaşanlarda, aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisinin bulunması hâlinde trafik düzeni ve güvenliği olumsuz etkilenir? Aşağıdaki adlardan hangisi bir çocuğa “Tarihî kahraman ve siyasi liderlerle ilgili adlar” verilebilecek adlardandır? Aşağıdakilerden hangisi temel haklarımızın özelliklerinden değildir? We can go now. I´ve already ............ my clothes. Bir kimsenin Müslüman veya kâfir mi olduğunun bilinemeyeceğini savunan ve bu konuda “hükmü askıya almayı” tercih eden itikadî mezhep aşağıdakilerdenhangisidir?  Bugün bütün Akdeniz havzasında 350 Akdenizfoku kaldı. Bunlar da daha çok Türkiye-Yunanistankıyı şeridi ile Kuzey Afrika kıyı çizgisininküçük bölümünde varlıklarını sürdürüyor. Akdenizfoklarının korunmasının sağlanabilmesi için yılda5 milyon dolar gerekiyor. Akdeniz fokuna zararveren en büyük tehlikelerin başında balıkçılık veiklim değişikliği geliyor.Bu parçada Akdeniz foklarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Genel Kültürle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? 4x + 7 cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Doğal çevre, doğada kendiliğinden var olan şeylerin oluşturduğu çevredir .Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevreyi oluşturan unsurlardan biri olamaz? Hangi şeklin köşe sayısı daha azdır?  3071 kanuna göre hangi dilekçe incelenir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi sevap kazandırır? I. Divan’da alınan kararların İslam dinine uygun olup olmadığına dair fetva vermekII. İlmiye sınıfının tayin ve terfi işleriyle ilgilenmekIII. Divana gelen davalara bakmakYukarıda verilenlerden hangileri Osmanlı Devleti’nde '‘Şeyhülislam’’ın görevlerinden biri değildir?  Bu yasaları bilmek, insanların çevresiyle uyum içerisin- de yaşamasını sağlar. İnsanların birbirlerinin haklarına özen göstermelerini ve birbirlerine zarar verici davra- nışlardan kaçınmalarını sağlar.Yukarıda verilen bu bilgi, Allah’ın evrene koyduğu hangi yasa ile ilgilidir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanın başına (D) yanlış olanın başına (Y)yazınız.(   )Dünya’mızın kendi etrafında dönme süresi 365 gün 6 saattir.(   )Kuvvet duran cisimleri hareket ettirebilir.(   )AMATEM, sigara bağımlılığı önlemek için kurulmuştur.(   )Sigara içen insanların karaciğer kanserine yakalanma riski yüksektir.(   )Linyit,uçak yakıtı üretiminde kullanılan bir madendir. Bir parkta bir kısmı 4 kişilik, diğerleri 7 kişilik olan toplam 25 tane bank vardır. Banklardaki oturma yerlerinin tamamı 127 kişilik olduğuna göre kaç tane 7 kişilik bank vardır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir