S:1

Kuran-ı Kerimin en uzun suresi aşağıdakilerden hangisidir?

Kuran-ı Kerimin en uzun suresi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Bakara  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre bir ilde görevli öğretmene soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? People - - - - fish, rice and soup in the Chinese New Year. "Emine okuldan yeni geldi." Cümlesinde özel ad olan kelime hangisidir? Toplu taşıma araçlarında yolcunun yaptığı hangi davranış yanlıştır ? 657 sayılı Kanununda, memurun aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı halinde en çok kaç ay hastalık izni verileceği kabul edilmiştir? Hangi yapılar arasında eklem bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi dışarıdan bir etki olmadan hareket edemez? Kur'an-ı kerimi deki her bir vahiy ifadesine ne denir? 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre ilde görevli öğretmenler hakkında soruşturma izni vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? I. 1. Dönem Tanzimat romanlarında tesadüflere yer verilmiştir.II. Kahramanlar tek yönlü ele alınmıştır.III. Yazar kişiliğini gizlememiş, olaylar okuyucuyla konuşa konuşa yürütüldüğünden toplumu ve bireyi eğitme amacı güdülmüştür. IV. Sırası geldikçe olayın akışı durdurulmuş, okuyucu bilgilendirilmiştir.Yukarıda verilen bilgilere göre 1. Dönem Tanzimat romanı aşağıdaki edebîakımların hangisinden etkilenmiştir? Ara seçim ne demektir? Bir işi yapmaya gücü yetmeyen kişi, Yapamam. demez de bir bahane ileri sürer.Bu açıklamayı aşağıdaki sözlerden hangisi karşılar? İstanbulun soğuk sonbaharlarından biri daha ya- 1 2şanmaktaydı ama o evde mevsim, yazdı. 3Mehmet Tahir Efendi ve Emine Şerife Hanımın evi yine bayram yerine dönmüştü. Çünkü öyle bir misafir geliyordu ki o eve... 4 Bu metinde numaralanmış kelimelerden hangi- sinin eş anlamlısı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi milli kültürümüzü yansıtan ögelerden değildir? Bakanlar kurulu ne zaman göreve başlar? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir ifadeye yer verilmemiştir? ( 5 - 15 - 35 - 75 - 155 - A - B ) örüntüsünde A ve B yerine gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır ? Yararlı cemiyetler hangi kogrede birleşmiştir? Aşağıdaki organlardan hangisi vücudumuzun baş bölümünde bulunmaz? Şahin Bey oğluna yeni bir bilgisayar almış; fakat eve geldiğinde aldığı ürünün çalışmadığını farketmiştir.Bu durumda Şahin Bey aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme KurslarıYönergesine göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi kaç ders saatinden az olamaz? • Çalışma saatlerinin azaltılması• Çalışma ücretlerinin artırılması• Çalışanlara örgütlenme haklarının sağlanmasıVerilen alanlarda yaptığı çalışmalarla insan haklarının gelişmesine katkı sağlayan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Bir pastane pastaları için günde 50 L süt tüketmektedir. Buna göre 10 günde kaç L süt tüketirler? Aşağıda verilenlerden hangisi ağ türlerinden değildir? Jack : Hello, is Harris in at the moment ? I have to speak to him urgently.Mrs. Ferris : I recognize you, Jack. Im sorry, he is - - - - . Hes taking a shower right now.Jack : OK, Maam. Could you ask him to call me back soon, please?Mrs. Ferris : Sure. Yaptığı davranışların hesabını kişi öncelikle aşağıdakilerden hangisine karşı vermelidir? Boy : When you went to America did you see the Golden Gate Bridge?Girl : Yes, I did. You should see it too, it - - - -. Aşağıdaki davranışlardan hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma bir sözcük kullanılmamıştır? Geleneksel oyunlarımız hakkında verilen bilgilerden doğru olan bilginin başına D, yanlış olan bilginin başına Y koyunuz. ( .....) Bütün oyunlar aynı sayıda kişiyle oynanır.( .....) Bazı oyunlar bir araç veya oyuncakla oynanır.( .....) Oyunlar, zihni ve bedeni geliştirir.( .....) Oyunların oynanma yeri sadece sokaktır.( .....) Bazı oyunlar özellikle belli mevsimlerde oynanır. Ülkemizde genç nüfus oranının fazla olması aşağıdaki sorunlardan hangisine yol açmaz? Mesleklerle ilgili olarak yazılan cümlelerden hangisi doğru değildir? Beş tam yüzde iki okunuşu verilen ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ihtiyaçtır? Aşağıdaki sesteş kelimelerden hangisinin diğerlerinden daha çok anlamı vardır? Aynı düzlemde olup bütün noktaları ortak olan doğrulara .............. doğrular denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? I. MağaraII.IlıcaIII.ŞelaleVerilenlerden hangilerinin oluşturduğu yapılar doğal anıt olarak kullanılır? Motosikletin arka tekeri değiştirildiği zaman neye dikkat edilmelidir? Aydın: I think girls arent interested in sports. They only care about fashion and wearing beautiful clothes.Aslı : .................. Many young girls are crazy about sports. Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir